Autor projektu - zmiany z 2016-03-07 20:10:42
Powrót do projektu

Park wokół Górki Kazurki

status:


Opracowanie koncepcji parku wokół Górki Kazurki. Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów zgodnie z koncepcją, budowa wygodnego wejścia do parku i uporządkowanie jego terenu.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0418009758
szerokość geograficzna: 52.13729436416

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

Tereny wokół Górki Kazurki (mapa w załączniku)

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu
 • kultura
  • zieleń miejska
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna

  Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • inni

  Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

  Park jest ogólnodostępną przestrzenią publiczną


  Pełny opis projektu

  Górka Kazurka oraz teren wokół niej cieszy się dużą popularnością mieszkańców, jest jednak bardzo zaniedbany. Od lat planuje się utworzenia parku w tym miejscu. Opracowana w 2013 r. koncepcja trafiła do szuflady jako nierealna. Dlatego proponuję wykonanie nowej koncepcji, która ostatecznie ustali, jak ma wyglądać park. Na podstawie koncepcji można rozpocząć prace przy urządzaniu parku. Na początek, w ramach projektu planowane jest:

  1. uporządkowanie terenu (usunięcie gruzu i prętów zbrojeniowych),

  2. dosadzenie zieleni (posadzenie 50 drzew i 2000 krzewów w sposób zaplanowany przez architekta krajobrazu),

  3. budowa wejścia do parku od strony ul. Kazury (schody i pochylnia w miejscu obecnych stromych i błotnistych przedeptów)

  4. ograniczenie wjazdu samochodów na teren parku i parkowania na trawnikach (od strony ul. Pileckiego) -np. za pomocą żywopłotu

  W kolejnych latach park może być uzupełniony o utwardzone alejki, plac zabaw, boisko, ścieżki rowerowe, skatepark – o ile taka będzie wola mieszkańców (koncepcja będzie konsultowana z mieszkańcami). Ze względu na koszty jest to poza zakresem tego projektu, jednak jego realizacja powinna pozostawić przestrzeń na tego typu obiekty – zgodnie z koncepcją parku.

  PRZYKŁADOWY HARMONOGRAM:

  koncepcja: 3 2 miesiące

  konsultacje społeczne: 1 miesiąc

  przetarg na dokumentację i budowę: 1 miesiąc

  dokumentacja projektowa: 5 miesięcy

  realizacja: 2 miesiąc


  Uzasadnienie dla realizacji projektu

  Teren pomiędzy Lasem Kabackim a ul. Kazury od lat jest przeznaczony na park. Do tej pory nie udało się go jednak zrealizować. Mimo tego, każdego dnia górka i jej okolice są pełne ludzi: dzieci, nastolatków na rowerach, ludzi wychodzących z psami na spacer, seniorów... Niewielkim kosztem można teren doprowadzić do lepszego stanu, uprzątając gruz i złom oraz budując wygodne wejście do parku od ul. Kazury (dziś utrudnia to błotnista i stroma skarpa). Urządzanie parku należy zacząć od posadzenia drzew: dzięki temu podrosną one zanim park zostanie ukończony.


  Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

  Opracowanie koncepcji parku: 40 000 zł

  Oczyszczenie terenu z gruzu i złomu: 20 000 zł

  Dosadzenie 50 drzew i 2000 krzewów: 70 000 zł

  Budowa wejścia do parku (schody + pochylnia): 20 000 zł


  Całkowity koszt projektu: 150 000,00 zł

  Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

  TAK


  Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

  Koszty pielęgnacji zieleni


  Całkowity koszt eksploatacji: 5 000,00 zł

  Załączniki

  • wejscie_do_przebudowy.jpg