Koordynator w Dzielnicy Żoliborz - zmiany z 2020-06-24 11:09:16
Powrót do projektu

"Zajączek" na sportowo. Remont boisk szkolnych

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Żoliborz
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Teren ZSEiL Technikum Elektroniczne nr 3 ul. gen. Zajączka 7
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Dzielnica Żoliborz, działki ewid. nr 21, 23 obręb 70120. Teren położony przy ul. A. Mickiewicza i przy wyjściu ze stacji Warszawa Gdańska od ul. ks. R. Indrzejczyka.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Remont nawierzchni boisk przy Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. gen. Zajączka 7. Istniejące ogólnodostępne boiska o nawierzchni sztucznej wymagają remontu ze względu na bezpieczeństwo użytkowników i komfort korzystania.
Opis projektu:
1. Boiska wielofunkcyjne z nawierzchnią sztuczną - wymiana lub naprawa nawierzchni sztucznej zużytej i uszkodzonej korzeniami drzew, odmalowanie linii, wymiana koszy, wymiana bramek, wymiana piłkochwytów, zabiegi pielęgnacyjne zieleni okalającej boisko w tym wycinka drzew, które korzeniami niszczą boiska oraz wykonanie nasadzeń zastępczych. W zestawieniu boisk jest to boisko wielofunkcyjne nr 2.

2. Umieszczenie tablic informujących o godzinach dostępności boisk dla mieszkańców.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Realizacja projektu zwiększy bezpieczeństwo użytkowników, przywróci możliwość komfortowej gry na boiskach. Uatrakcyjni ofertę i umożliwi bardziej intensywne wykorzystanie infrastruktury sportowej dzielnicy przez prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów zespołu szkół (dwa technika i liceum) oraz w wakacje, weekendy i po południu w dni powszednie dla mieszkańców. Pomoże rozwiązać problemy lokalowe w organizacji lekcji wychowania fizycznego. Korzystnie wpłynie na utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej terenu (powierzchni zieleni).

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
332445
20 000 zł - projekt budowlany

312 445 zł - roboty budowlane
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
332 445,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • boisko kosz (1024x768).jpg
 • boisko ręczna.JPG
 • boisko detal (1024x768).jpg
 • boiska ZSEiL-wer3.jpg