Wydział Monitoringu Jakości Powietrza i Edukacji w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej - zmiany z 2020-04-23 10:04:58
Powrót do projektu

Zatrzymajmy globalne ocieplenie - akcja edukacyjna

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
nie dotyczy
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt ma na celu zwiększenie świadomości warszawiaków na temat skutków globalnego ocieplenia oraz zachęcić ich do działań pro-klimatycznych poprzez akcję rozpowszechniania broszur informacyjnych w miejscach publicznych oraz dostarczenie do szkół materiałów dydaktycznych.
Opis projektu:
Projekt ma na celu przeprowadzenie akcji informacyjnej edukacyjnej na temat zmian klimatu.

Akcja będzie polegała na stworzeniu broszur informacyjnych i rozkolportowaniu ich do mieszkańców. Ponato w ramach akcji w warszawskich liceach odbędą się zajęcia na temat ochrony klimatu. Projekt zakłada również wysłanie broszur do wszystkich posłów i senatorów RP. W broszurach znajdą się wyniki badań naukowych na temat zmian klimatycznych, a także rozwiązania mające na celu zapobieganiu katastrofie klimatycznej:

1. zaprojektowaniu, wyprodukowaniu i udostępnieniu mieszkańcom broszur edukacyjnych. Broszury zostaną udostępnione w punktach obsługi mieszkańców Urzędu Miasta st. Warszawy oraz jednostkach nadzorowanych przez Miasto st. Warszawa (domach kultury, kinach, teatrach, bibliotekach), a także na imprezach i wydarzeniach organizowanych przez Urząd m.st. Warszawy. Ulotki zostaną dostarczone przez wykonawcę projektu do wskazanych jednostek organizacyjnych lub nadzorowanych przez m.st. Warszawę i wyeksponowane w widocznych dla mieszkańców miejscach, za zgodą osób zarządzających jednostkami lub organizatorów wydarzeń lub imprez.

Broszury będą miały format A3 (8 stron treści i grafiki) i będą zawierały najważniejsze informacje dotyczące procesu i przyczyn zmiany klimatu, jej skutków społecznych, zdrowotnych i gospodarczych dla mieszkańców oraz konkretne wskazówki i zachęty na temat tego, co każdy z nas może zrobić, żeby wpłynąć na zahamowanie lub spowolnienie procesu zmiany klimatu. Informacje zawarte w broszurze muszą być oparte na wiarygodnych źródłach, zgodnych z aktualnymi ustaleniami nauki oraz dobrane i opisane w sposób gwarantujący ich zrozumienie przez szeroką rzeszę mieszkańców. Broszura powinna też zawierać proste, atrakcyjne grafiki ilustrujące omawiane procesy. Ilość broszur: 30 tysięcy.

2. Przygotowaniu scenariuszy interaktywnych zajęć dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na temat przyczyn zmiany klimatu, jej skutków społecznych, zdrowotnych i gospodarczych dla mieszkańców oraz konkretne wskazówki i zachęty na temat tego, co każdy z nas może zrobić, żeby wpłynąć na zahamowanie lub spowolnienie procesu zmiany klimatu. Scenariusze powinny zawierać materiały merytoryczne o ww. zakresie oraz przewodnik dla nauczycieli i edukatorów szkolnych opisujący sposób prowadzenia zajęć (plan oraz opis metod i środków użytych do pracy z uczniami).Wykonawca projektu powinien posiadać wiedzę oraz doświadczenie dające gwarancję zawarcia w broszurze sprawdzonej wiedzy merytorycznej ujętej w formę atrakcyjnego, wpływającego na zmianę postaw komunikatu oraz wiedzę i doświadczenie pozwalające na napisanie scenariuszy zajęć dla szkół nt. zmiany klimatu.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Mimo licznych badań naukowych wciąż wiele osób kwestionuje zagrożenie naszej planety spowodowane zmianami klimatycznymi. Co gorsza robią to również politycy. Polska jest jednym z krajów, które blokują porozumienie mające na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Akcja edukacyjna ma zwiększyć świadomość mieszkańców Warszawy oraz politykóww tym zakresie.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Projekt graficzny i treść broszury edukacyjnej: 15 000,-

Projekty graficzne i treści scenariuszy zajęć w szkołach: 40 000,-

Produkcja oraz dystrybucja broszur oraz scenariuszy zająć: 65 000,-

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 160
120 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki