Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w dzielnicy Ursynów - zmiany z 2020-02-13 09:28:13
Powrót do projektu

Czujniki smogu na Ursynowie

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
1. Szkoła Podstawowa nr 81 im. Lucjana Rudnickiego ul. Puszczyka 6,

2. Szkoła Podstawowa nr 96 im. Ireny Kosmowskiej ul. Sarabandy 16/22,

3. Szkoła Podstawowa nr 100 im. Francesco Nullo ul. Taneczna 54/58,

4. Szkoła Podstawowa nr 319 im. Marii Kann ul. Związku Walki Młodych 10,

5. Szkoła Podstawowa 323 im. Polskich Olimpijczyków ul. Hirszfelda 11

6. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania

ul. Mandarynki 1,

7. Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara „Rudego” ul. Małcużyńskiego 4,

8. Szkoła Podstawowa nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego ul. Lokajskiego 3,

9. Szkoła Podstawowa nr 343 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Kopcińskiego 7,

10. Szkoła Podstawowa nr 384 im. Stanisława Staszica ul. Kajakowa 10.

11. Szkoła Podstawowa im. S.B. Lindego, ul. J. Rosoła 10
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Czujniki smogu na Ursynowie
Opis projektu:
Montaż mierników jakości powietrza w celu pomiaru poziomu stężenia pyłów zawieszonych PM2.5, PM10 oraz NO2 a także podstawowych parametrów meteorologicznych na każdej szkole publicznej i niepublicznej w Dzielnicy Ursynów. Udostępnienie danych na platformie open data co zapewnieni możliwość korzystania z danych przez wszystkich mieszkańców Ursynowa poprzez aplikacje prezentujące jakość powietrza. W oparciu o te dane, na mapie online prezentowane będą m.in. informacje o jakości powietrza.

Mierniki będą widoczne nie tylko dla uczniów.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Podczas okresu jesienno zimowych nauczyciele chcący świadomie dokonywać wyboru czy można wyjść na dwór podczas zajęć sportowych nie mają możliwości skorzystania z wiarygodnych pomiarów w najbliższej okolicy. Wykorzystywane są pomiary z jedynych na Ursynowie czujników, będących w dużym oddaleniu od szkoły.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
125 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki