Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej - zmiany z 2020-01-29 15:41:29
Powrót do projektu

Zajęcia przygotowujące do matury z informatyki dla uczniów szkół techinich

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Wyżej wymienione placówki oświatowe na terenie m.st Warszawy, położone w 4 dzielnicach:

- Żoliborz ul. Gen. Zajączka 7 -

- Wola ul. Kasprzaka 19/21

- Śródmieście ul. Polna 7

- Praga Południe al. Stanów Zjednoczonych 24
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada poprowadzenie kursów przygotowujących do matury z informatyki dla uczniów na kierunku Technik Informatyk w warszawskich technikach. Program tego kierunku kładzie dosyć mały nacisk na naukę umiejętności potrzebnych do zdania matury, a matury z informatyki lub fizyki jest wymaga do przyjęcia na studia wyższe w tym zakresie.
Opis projektu:
Projekt zakłada poprowadzenie kursów przygotowujących do matury z informatyki dla uczniów na kierunku Technik Informatyk w warszawskich technikach. Program tego kierunku kładzie dosyć mały nacisk na naukę umiejętności potrzebnych do zdania matury, a matury z informatyki lub fizyki jest wymaga do przyjęcia na studia wyższe w tym zakresie.Zajęcia te miałby odbywać się w czterech wybranych technikach prowadzących obecnie ten kierunek nauczania:

- w Zespole Szkół nr 28

- w Zespole Szkół Łączności

- w Zespole Szkół nr 36

- w Technikum Kinematograficzno - Komputerowym w Warszawie

Kurs trwałby jeden semestr, a jego formy czasowe byłyby różnorodne po to aby zapewnić jak największą różnorodność:

- Kurs w dwóch placówkach odbywałby się w dwa różne dni tygodnia roboczego w każdej (np. poniedziałek i czwartek) po 2,5 godziny każdy

- Kurs w kolejnych dwóch placówkach odbywałby się w dwa dni wekkendowe po 2,5 godziny każdy

Do kursu mógłby się zapisać każdy uczeń na kierunku Technik Informatyk/Technik Programista w Warszawie, a zapisy następowały by przez email/platformę internetową. W przypadku wolnych miejsc w określonym terminie przed rozpoczęciem kursu na tenże mógłby zapisać się każdy mieszkaniec Warszawy.

Koszty projektu wyglądałby następująco:

- Przeprowadzenie czterech kursów po 40 godzin każdy (rozłożony na 16 razy po 2,5 godziny zegarowej) (200 000 zł)

- Koszta wokół projektu (obsługa systemu rekrutacji, materiały na projekt) (20 000 zł)Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Dostęp dla osób niepełnosprawnych fizycznie były ograniczony w zakresie dostępu infrastruktury w poszczególnych placówkach oświatowych.
Uzasadnienie realizacji projektu:
Obecnie podstawa programowa w szczególności dla zawodu Technik Informatyk nie dość dostatecznie przygotowuje do matury z informatyki, która jest często niezbędna do dostania się na studnia (zamiast niej można zdawać m.in chemię czy biologię, czyli dosyć odległe dziedziny od informatyki). Dlatego moim zdaniem to wart realizacji projekt

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • młodzież
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
220 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki