Koordynator w Biurze Edukacji - zmiany z 2020-04-23 16:38:34
Powrót do projektu

Zajęcia przygotowujące do matury z informatyki dla uczniów szkół techinichtechnicznych

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie: Wyżej
Niżej wymienione placówki oświatowe na terenie m.st Warszawy, położone w 4 dzielnicach:

- Żoliborz ul. Gen. Zajączka 7 -

- Wola ul. Kasprzaka 19/21

- Śródmieście ul. Polna 7

- Praga Południe al. Stanów Zjednoczonych 24

lub w innych publicznych szkołach, które mają warunki do przeprowadzenia tego typu zajęć i wyrażą zgodę na przeprowadzenie kursów.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada poprowadzenie kursów przygotowujących do matury z informatyki dla uczniów na kierunku Technik Informatyk w warszawskich technikach. Program tego kierunku kładzie dosyć mały nacisk na naukę umiejętności potrzebnych do zdania matury, a matury Ocena uzyskana z egzaminu maturalnego z informatyki lub fizyki jest wymaga do przyjęcia brana pod uwagę w rekrutacji na studia wyższe w tym zakresie.
Opis projektu:
Projekt zakłada poprowadzenie kursów przygotowujących do matury z informatyki dla uczniów na kierunku Technik Informatyk w warszawskich technikach. Program tego kierunku kładzie dosyć mały nacisk na naukę umiejętności potrzebnych do zdania matury, a matury Ocena uzyskana z egzaminu maturalnego z informatyki lub fizyki jest wymaga do przyjęcia brana pod uwagę w rekrutacji na studia wyższe w tym zakresie.

Wszystkie rodzaje kursów reguluje art. 117 Prawo oświatowe oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Zajęcia powinny być prowadzone w formie kursu umożliwiającego uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Zajęcia te miałby odbywać Według rozporządzenia – paragraf 23 pkt 2 – podmioty prowadzące kształcenie w takiej formie muszą zapewnić kadrę dydaktyczną posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Dodatkowo musi być prowadzona dokumentacja takiej formy kształcenia.Zajęcia odbywałyby się w czterech wybranych technikach w Warszawie prowadzących obecnie ten kierunek nauczania:

- w Zespole Szkół nr 28

- w Zespole Szkół Łączności w Warszawie

- w Zespole Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka

- w Technikum Kinematograficzno - Komputerowym w Warszawieim. Krzysztofa Kieślowskiego

lub w innych publicznych szkołach, które mają warunki do przeprowadzenia tego typu zajęć i wyrażą zgodę na przeprowadzenie kursów.Kurs trwałby jeden semestr, a jego formy czasowe byłyby różnorodne po to, aby zapewnić jak największą różnorodnośćdostępność:

- Kurs w dwóch placówkach odbywałby się w dwa różne dni tygodnia roboczego w każdej (np. poniedziałek i czwartek) po 2,5 godziny każdy (8 tygodni)

- Kurs w kolejnych dwóch placówkach odbywałby się w dwa dni wekkendowe weekendowe po 2,5 godziny każdy Do (8 tygodni).Na kursu mógłby się zapisać każdy uczeń na kierunku Technik Informatyk/Technik Programista w Warszawie, a zapisy następowały by następowałyby przez email/platformę internetową, decydowałaby kolejność zgłoszeń. W przypadku wolnych miejsc w określonym terminie przed rozpoczęciem kursu na tenże mógłby zapisać się każdy mieszkaniec Warszawy. Koszty projektu wyglądałby następująco: - Przeprowadzenie czterech kursów po 40 godzin każdy (rozłożony na 16 razy po 2,5 godziny zegarowej) (200 000 zł) - Koszta wokół projektu (obsługa systemu rekrutacji, materiały na projekt) (20 000 zł), na kursy mogliby zapisywać się uczniowie innych typów szkół zainteresowani tą tematyką.

Łącznie w kursach mogłoby wziąć udział 96 uczniów (4 grupy maks. 24 osobowe – ew. dzielone na 2 podgrupy).Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Dostęp dla osób niepełnosprawnych fizycznie były może być ograniczony w zakresie dostępu infrastruktury w poszczególnych placówkach oświatowych.
Uzasadnienie realizacji projektu: Obecnie
Wśród uczniów pojawia się opinia, że obecna podstawa programowa w szczególności dla zawodu Technik Informatyk nie dość dostatecznie wystarczająco przygotowuje do matury z informatyki, która jest często niezbędna do dostania się na studnia (zamiast niej można zdawać m.in chemię czy biologię, czyli dosyć odległe dziedziny od informatyki). Dlatego moim zdaniem to wart realizacji projekt z której ocena jest istotna w rekrutacji na studia. ). Proponowany projekt będzie wsparciem dla osób, które wiążą z zawodem informatyka swoją przyszłość.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • młodzież
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Kosztorys

- przeprowadzenie 4 kursów 40-godzinnych - 16 spotkań x 2,5 h x 150 zł/h x 4 kursy x 2 prowadzących = 48 000 zł

- koszty obsługi zadania, w tym koordynacja, obsługa systemu rekrutacji, promocja projektu) – 3 000 zł

- przygotowanie materiałów dla uczestników kursu, w tym długopisów i notesów z logotypem budżetu obywatelskiego, oznakowanie - 12 500 zł

- obsługa sal 6500 zł

Łącznie: 70 000 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 220
70 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki