Koordynator w dzielnicy Bielany - zmiany z 2016-01-22 08:59:46
Powrót do projektu

HYDROFUN: Rewitalizacja hydroforni przy ul. Gąbińskiej

status:


Projekt ma na celu ożywienie opuszczonej nieczynnej hydroforni stojącej pomiędzy blokami przy ul. Gąbińskiej, która niszczeje z roku na rok szpecąc okolicę. Można przywrócić ją do życia odświeżając z zewnątrz i tworząc miejsce przyjazne mieszkańcom z nastawieniem na rekreację oraz nadając jej konkretną funkcję (podziemny parking na rowery).

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.960060656071
szerokość geograficzna: 52.271526675834

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu Ogólnodzielnicowy

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

ul. Gąbińska 20

Istotne informacje o lokalizacji

Hydrofornia znajduje się pomiędzy ulicą Gąbińską, blokiem mieszkalnym numer 20 oraz dyskontem Biedronka.


Klasyfikacja projektu

 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • inna

Potencjalni odbiorcy projektu

 • dorośli
 • rodziny z dziećmi
 • inni

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z hydroforni będą mogli korzystać mieszkańcy okolicznych bloków. Przede wszystkim poprawi się jakość estetyczna przestrzeni pomiędzy blokami i zamieni się w miejsce do wypoczynku, na czym skorzystają wszyscy. Na placu będą stały elementy małej architektury przeznaczone zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych by stworzyć miejsce nie ograniczone dla jednej grupy użytkowników, ale przestrzeń otwartą dla wszystkich.Przechowalnia na rowery będzie zamknięta z zewnątrz, a wewnątrz będą stały dwupoziomowe stojaki na rowery. Będą mogli z niej korzystać mieszkańcy bloków należących do spółdzielni mieszkaniowej "Przedwiośnie" po uprzednim podpisaniu regulaminu w spółdzielni i wpłaceniu składki na konserwację.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada rewitalizację nieczynnej hydroforni i oddanie jej mieszkańcom do użytku, by stanowiła integralną część życia osiedlowego. W skład projektu wchodzi zaaranżowanie wnętrza na parking na rowery, dostępny dla mieszkańców spółdzielni mieszkaniowej "Przedwiośnie" (każda osoba posiadająca klucz będzie zapisana na liście) oraz przemiana dachu i otoczenia hydroforni w miejsce atrakcyjne wizualnie z nastawieniem na rekreację.Z zewnątrz:

Dostosowanie zejścia do hydroforni tak, żeby można było wprowadzać rower (stworzenie rampy), pokrycie dachu nową nawierzchnią, powstanie wygodnego wejścia na dach hydroforni (schody - trybuny), zakomponowanie zieleni otoczenia i małej architektury (ławki, donice na rośliny, urządzenia rekreacyjne) tak, żeby tworzyły przyjazne miejsce. Duży nacisk projektu powinien być nałożony na estetykę oraz trwałość materiałów elementów budujących przestrzeń (zwłaszcza nawierzchnia dachu oraz mała architektura), a także : na spójność estetyczną i użytkową przestrzeni, w skład której wchodzą powierzchnie zewnętrzne hydroforni (z wyszczególnieniem dachu), komunikację dachu z otoczeniem oraz atrakcyjne zaaranżowanie z otoczeniem.Wewnątrz:

Demontaż i usunięcie maszyn hydraulicznych, przystosowanie wnętrza do składowania rowerów. Montaż stojaków na rowery o wymiarach systemowych, wygodnych w użytkowaniu. Projekt wnętrza uwzględniać będzie dobrą komunikację i wprowadzanie rowerów do środka.W razie wątpliwości co do rozwiązań projektowych zespół Hydrofun chętnie będzie służył radą i pomocą. Ze względu na założenie wysokiej jakości, kluczowym kryterium przetargowym nie może na żadnym etapie być wyłącznie najniższa cena, ponieważ efektem takich działań jest niska jakość realizowanego projektu.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Hydrofornia stoi pomiędzy blokami, nikt z niej nie korzysta i na skutek czasu i zmiennych warunków pogodowych z roku na rok jej stan techniczny i wizualny jest coraz gorszy. Jednocześnie dla wielu mieszkańców przechowywanie rowerów w mieszkaniach czy piwnicach jest problematyczne. Dopóki stan hydroforni nie jest tak zły, że jedyną opcją jest kosztowna rozbiórka można ją przemienić na obiekt estetyczny i praktyczny, który poprawi jakość tej przestrzeni i na pewno umili codzienność osiedlową tych, którzy przechodzą obok niej codziennie albo patrzą na nią z okna.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Roboty budowlane związane z przygotowaniem hydroforni do nowej funkcji, z uwzględnieniem realizacji dokumentacji projektowej - 75 000złRoboty budowlane związane z otoczeniem hydroforni (w tym wymiana nawierzchni), z uwzględnieniem realizacji dokumentacji projektowej - 110 000złZakup i monraż wyposażenia hydroforni oraz elementów infrastruktury zewnętrznej - 95 000zł


Całkowity koszt projektu: 280 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

koszty: sprzątania , energii do oświetlenia pomieszczenia oraz otoczenia, utrzymania zieleni, bieżących remontów oraz konserwacji


Całkowity koszt eksploatacji: 6 10 000,00 zł

Załączniki

 • 01 lokalizacja.jpg
 • 02 stan obecny.jpg
 • 03 inwentaryzacja.jpg
 • 04 wnętrze.jpg
 • 05 aksonometria.jpg
 • 06 referencje.jpg
 • 07 referencje.jpg
 • 08 widok z góry.jpg
 • 09 wizualizacja.jpg
 • 10 wizualizacja.jpg