Wydział Infrastruktury_Wesoła - zmiany z 2016-04-27 10:20:12
Powrót do projektu

"S.A.M. Sala Aktywnego Myślenia - czyli biblioteka i czytelnia w Staszicu"

status:


SAM to projekt biblioteki połączonej biblioteka połączona z czytelnią, salą multimedialną i salą ciszy w szkole podstawowej lekcyjną w Szkole Podstawowej nr 171 w Wesołej. Nasza obecna biblioteka to dawna kuchnia, zaniedbanaObecna biblioteka jest mała, ma 33 m, otwarta kilkanaście godzin w tygodniu, ciemna i nieprzyjazna, nie spełnia warunków czytelni. Potrzebujemy miejsca, gdzie dzieci mogłyby spędzać czas przed lub po lekcjach, rozwijać swoje zainteresowania, budować relacje.

Dzielnica

Wesoła


Charakter projektu

Lokalny , Wesoła


Lokalizacja projektu

Szkoła Podstawowa nr 171, ul. Armii Krajowej 39,

05-075 Warszawa Wesoła

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • dzieci
  • młodzież

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

1. Godziny otwarcia bibliotekisali: pon-piątek 9.00- 1417.00, czytelni 9.00-15.00 3

2. Z księgozbioru będą mogli korzystać uczniowie , i pracownicy szkoły, seniorzy, pozostali mieszkańcy. Chcemy stworzyć specjalny regał z książkami dokształcającymi dla nauczycieli, psychologa i pedagoga szkolnego. Chcemy również zaprenumerować dla nich specjalistyczne, edukacyjne czasopisma. 4.

3. W czytelni uczniowie mogą odrabiać lekcje, czytać czasopisma. Możemy robić , korzystać z zasobów Internetu.

4. W sali mogą odbywać się warsztaty tematyczne , spotkania z ciekawymi ludźmi, przeprowadzać lekcje wyrównawcze, terapie wzmacniające dzieci, sensoryczne itp. 6. Wszyscy mieszkańcy Dzielnicy po uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły mogą korzystać z sali na warunkach wcześniej ustalonych, 7. Możemy użyczać salę na potrzeby Uniwersytetu Trzeciego Wieku lub dla firm zewnętrznychzajęcia terapeutyczne dla dzieci.

5. Sala Aktywnego Myślenia będzie wykorzystywana przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 171 oraz po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły przez społeczność lokalną np. przez Uniwersytet Trzeciego Wieku.


Pełny opis projektu

SAM - czyli Sala Aktywnego Myślenia, to biblioteka połączona z salą (czytelnią, salą do samodzielnej pracy, do warsztatów, spotkań z ciekawymi ludźmi), otwartą i przyjazną dla dzieci, przyjazną dla nauczycieli.

Chcemy pomóc dzieciom szukać własnej drogi już od najmłodszych lat w szkolestworzyć przyjazną dzieciom przestrzeń, w której będą mogły się wszechstronnie rozwijać. Chcemy pokazać im, że książki, muzyka, gry planszowe to nasi przyjaciele, których nuda nie lubi:-) Chcemy dać Dzieciom nową przestrzeń, książkiliteraturę, ciszę i towarzystwo drugiego człowieka. Będziemy Będą rozmawiać, wymieniać się wrażeniami, spostrzeżeniami, rozwijać się i inspirować nawzajem. Użytkownikami biblioteki byliby nie tylko uczniowie, ale też nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice. To mały projekt o wielkim znaczeniu dla naszych dzieci i dla nas - Rodziców. Wiele rzeczy potrzebnych do wyposażenia naszej sali szkoła już ma, ławki, pufy, które kiedyś zakupione-dziś są niewykorzystane, bo nie ma na nie miejsca. Nasza biblioteka właściwie jest nieodwiedzana przez dzieci, bo nie mogą z niej w pełni korzystać, bo jest tam np. badanie słuchu, lub jest po prostu zamknięta. Z sali korzystać mogą również seniorzy, chcemy przedzielić salę specjalnymi panelami, aby można było w razie potrzeby zrobić dwie mniejsze. Chcemy stworzyć cztery stanowiska komputerowe dla dzieci, które w domu nie mają dostępu do internetu. Chcemy zainstalować projektor, gdzie moglibyśmy puszczać dzieciom interesujące filmy, stworzyć Dyskusyjny Klub Filmowy, może starsze dzieci pomagałyby po lekcjach młodszym w odrabianiu lekcji, moglibyśmy stworzyć wolontariat czytelniczy itpChcemy, aby nasze dzieci nauczyły się samodzielnie zdobywać i poszerzać wiedzę i korzystać z możliwości, jakie da im ta sala ( biblioteka, internet, filmy, audiobooki itp.). Dzięki projektowi SAM chcemy odciągnąć dzieci od komputerów, telefonów na rzecz kreatywnego, konstruktywnego spędzania czasu w towarzystwie rówieśników i podejmowania działań, które otworzą im oczy na otaczający je świat. Mamy nadzieję, że wspólne spędzanie czasu uwrażliwi nasze dzieci na siebie nawzajem i pozwoli na poznanie swoich wzajemnych potrzeb (np. pomoc przy odrabianiu lekcji, wspólne czytanie). Możliwości jest wiele, pomysłów jeszcze więcej. To mały projekt o wielkim znaczeniu dla naszych dzieci, nauczycieli, rodziców, społeczności lokalnej, a także dla przyszłych pokoleń.

Szkoła jest bardzo duża, a biblioteka mała i zniechęcająca do odwiedzenia. Latem dzieci są na dworze, a co z zimą, jesienią, kiedy za oknem plucha? Pozostają im tylko szkolne korytarze?

Jeżeli uzyskamy pieniądze na remont naszej biblioteki i stworzenie SAM - nasza dzielnica stanie się ciekawym miejscem na mapie kulturalnej Warszawy. A dzieci poczują, że oprócz nudnych czasami tradycyjnych lekcji można poszerzać wiedzę w inny, ciekawszy sposób niż telefon, czy komputerowa gra w domu.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Biblioteko-czytelnia w naszej szkole powinna stanowić dla uczniów i nauczycieli centrum informacji, dawać możliwość rozwijania zainteresowań , pasji i samokształcenia. Nasza szkoła po prostu takiego miejsca potrzebuje, mamy bibliotekę w starej kuchni wielkości 33 m kw. Była w 2015 roku zalana, jest mało książek, ustawione są w podwójnych rzędach, co uniemożliwia ich łatwe znalezienie. Ważnym aspektem SAM-u jest stworzenie możliwości spędzania wolnego czasu przez dzieci w towarzystwie rówieśników pod opieką dorosłych. Jesteśmy przekonani, że SAM pomoże naszym dzieciom rozwinąć umiejętności społeczne takie jak empatia, kreatywność, praca w zespole, otwartość, odpowiedzialność. Dzieci nie mają miejsca do odrabiania lekcji, do rozmów, do spotkań z ciekawymi ludźmi, do warsztatów, zebrań Samorządu Uczniowskiego. Dzieci starsze po szkole muszą opuścić budynek szkoły. A wiemy, że chciałyby zostać. W wielu szkołach w Warszawie są takie sale, dlatego zatem nie miałaby być w naszej?


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychRenowacja

renowacja pomieszczeń 100 m2 (szpachlowanie, gruntowanie, malowanie) 3015.000 zł

zmiany w elektryce pomieszczenia 5000 zł

wyburzenie ścian w bibliotece 2000 zł

przeszklenie części ściany oddzielającej bibliotekę od czytelni 5000 15000

Drzwi harmonijkowe oddzielające bibliotekę od czytelni 6000 12000

zakup stolików do czytelni 2000 4000

zakup krzeseł do czytelni 1000 2000

zakup lampek do biurek 500 zł

oświetlenie biblioteki 2000 zł

zakup 4 stanowisk komputerowych do czytelni 10000 zł doposażenie biblioteki w książki 5000 zł zatrudnienie 1/2 etat w czytelni , 1/2 biblioteka 4000

zakup programu komputerowego do biblioteki 1000 zł

zakup komputera do biblioteki do obsługi księgozbioru 2500

zakup folii do pisania na ścianie (white board) 1000 1700 zł

zakup folii magnetycznych na ścianę 1700

zakup regałów do czytelni i biblioteki 4000 zł

zakup materiałów plastycznych 1000 zł prenumerata czasopism 800 2000

zakup zieleni 800 zł

dywan 300 800

zakup foteli i stołu do czytelni 1000 2000

tablica do czytelni 500 złczytelni/do wyświetlania filmów 500 zł

zakup rzutnika 3500 zł

uzupełnienie podłogi po wyburzeniu ścian (tarket) 10000 zł

Szkoła posiada na wyposażeniu pufy, podnóżki, specjalne siedziska piankowe, co mogłoby być wykorzystane w SAM-ie










Całkowity koszt projektu: 81 90098 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK

NIE


Załączniki

  • SAM_D.jpg
  • SAM_SalaAktywnegoMyslenia.pdf