Koordynator w dzielnicy Wesoła - zmiany z 2016-05-04 15:00:50
Powrót do projektu

"S.A.M. Sala Aktywnego Myślenia - czyli biblioteka i czytelnia w Staszicu"

status:


SAM to biblioteka połączona z czytelnią, salą multimedialną i lekcyjną w Szkole Podstawowej nr 171 w Wesołej. Obecna biblioteka jest mała, ma 33 m, otwarta kilkanaście godzin w tygodniu, ciemna i nieprzyjazna, nie spełnia warunków czytelni. Potrzebujemy miejsca, gdzie dzieci mogłyby spędzać czas przed lub po lekcjach, rozwijać swoje zainteresowania.

Dzielnica

Wesoła


Charakter projektu

Lokalny , Wesoła


Lokalizacja projektu

Szkoła Podstawowa nr 171, ul. Armii Krajowej 39,

05-075 Warszawa Wesoła

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • dzieci
  • młodzież

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

1. Godziny otwarcia sali: pon-piątek 9.00- 17.00, czytelni 9.00-15.00

2. Z księgozbioru będą mogli korzystać uczniowie i pracownicy szkoły.

3. W czytelni uczniowie mogą odrabiać lekcje, czytać czasopisma, korzystać z zasobów Internetu.

4. W sali mogą odbywać się warsztaty tematyczne , spotkania z ciekawymi ludźmi, lekcje wyrównawcze, zajęcia terapeutyczne dla dzieci.

5. Sala Aktywnego Myślenia będzie wykorzystywana przez uczniów Szkoły Podstawowej SP nr 171 oraz po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły przez społeczność lokalną np. przez Uniwersytet Trzeciego Wieku.

6. Sala Aktywnego Myślenia - czyli biblioteka i czytelnia w Staszicu będzie również ogólnodostępna dla wszystkich dzieci z dzielnicy podczas zimy i lata w mieście. W tym okresie opieka w szkole jest niezależna od rejonu i jest dostępna również dla dzieci spoza szkoły.


Pełny opis projektu

SAM - czyli Sala Aktywnego Myślenia, to biblioteka połączona z salą (czytelnią, salą do samodzielnej pracy), otwartą i przyjazną dla dzieci.

Chcemy stworzyć przyjazną dzieciom przestrzeń, w której będą mogły się wszechstronnie rozwijać. Chcemy pokazać im, że książki, muzyka, gry planszowe to nasi przyjaciele, których nuda nie lubi:-) Chcemy dać Dzieciom nową przestrzeń, literaturę, ciszę i towarzystwo drugiego człowieka. Będą rozmawiać, wymieniać się wrażeniami, spostrzeżeniami, rozwijać się i inspirować nawzajem. Chcemy, aby nasze dzieci nauczyły się samodzielnie zdobywać i poszerzać wiedzę i korzystać z możliwości, jakie da im ta sala ( biblioteka, internet, filmy, audiobooki itp.). Dzięki projektowi SAM chcemy odciągnąć dzieci od komputerów, telefonów na rzecz kreatywnego, konstruktywnego spędzania czasu w towarzystwie rówieśników i podejmowania działań, które otworzą im oczy na otaczający je świat. Mamy nadzieję, że wspólne spędzanie czasu uwrażliwi nasze dzieci na siebie nawzajem i pozwoli na poznanie swoich wzajemnych potrzeb (np. pomoc przy odrabianiu lekcji, wspólne czytanie). Możliwości jest wiele, pomysłów jeszcze więcej. To mały projekt o wielkim znaczeniu dla naszych dzieci, nauczycieli, rodziców, społeczności lokalnej, a także dla przyszłych pokoleń.

Szkoła jest bardzo duża, a biblioteka mała. Latem dzieci są na dworze, a co z zimą, jesienią, kiedy za oknem plucha? Pozostają im tylko szkolne korytarze?

Jeżeli uzyskamy pieniądze na remont naszej biblioteki i stworzenie SAM - nasza dzielnica stanie się ciekawym miejscem na mapie kulturalnej Warszawy. A dzieci poczują, że oprócz tradycyjnych lekcji można poszerzać wiedzę w inny, ciekawszy sposób niż telefon, czy komputerowa gra w domu.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Biblioteko-czytelnia w szkole powinna stanowić dla uczniów i nauczycieli centrum informacji, dawać możliwość rozwijania zainteresowań i samokształcenia. Nasza szkoła takiego miejsca potrzebuje. Ważnym aspektem SAM-u jest stworzenie możliwości spędzania wolnego czasu przez dzieci w towarzystwie rówieśników pod opieką dorosłych. Jesteśmy przekonani, że SAM pomoże naszym dzieciom rozwinąć umiejętności społeczne takie jak empatia, kreatywność, praca w zespole, otwartość, odpowiedzialność. Dzieci nie mają miejsca do odrabiania lekcji, do spotkań z ciekawymi ludźmi, do warsztatów. Dzieci starsze po szkole muszą opuścić budynek szkoły. A wiemy, że chciałyby zostać. W wielu szkołach w Warszawie są takie sale, dlatego zatem nie miałaby być w naszej?


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

renowacja pomieszczeń 100 m2 (szpachlowanie, gruntowanie, malowanie) 15.000 zł

zmiany w elektryce pomieszczenia 5000 zł

wyburzenie ścian w bibliotece 2000 zł

przeszklenie części ściany oddzielającej bibliotekę od czytelni 15000 zł

Drzwi harmonijkowe oddzielające bibliotekę od czytelni 12000 zł

zakup stolików do czytelni 4000 zł

zakup krzeseł do czytelni 2000 zł

zakup lampek do biurek 500 zł

oświetlenie biblioteki 2000 zł

zakup 4 stanowisk komputerowych do czytelni 10000 zł

zakup programu komputerowego do biblioteki 1000 zł

zakup komputera do biblioteki do obsługi księgozbioru 2500 zł

zakup folii do pisania na ścianie (white board) 1700 zł

zakup folii magnetycznych na ścianę 1700 zł

zakup regałów do czytelni i biblioteki 4000 zł

zakup materiałów plastycznych 2000 zł

zakup zieleni 800 zł

dywan 800 zł

zakup foteli i stołu do czytelni 2000 zł

tablica do czytelni/do wyświetlania filmów 500 zł

zakup rzutnika 3500 zł

uzupełnienie podłogi po wyburzeniu ścian (tarket) 10000 zł

Szkoła posiada na wyposażeniu pufy, podnóżki, specjalne siedziska piankowe, co mogłoby być wykorzystane w SAM-ie


Całkowity koszt projektu: 98 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • SAM_D.jpg
  • SAM_SalaAktywnegoMyslenia.pdf