Koordynator w dzielnicy Rembertów - zmiany z 2016-04-08 09:01:41
Powrót do projektu
Rewitalizacja

Modernizacja miejsca piknikowego u zbiegu ulic Strażackiej i Kordiana

status: Rewitalizacja


Modernizacja miejsca piknikowego u zbiegu ulic Strażackiej i Kordiana na działce 18/7 obręb nr 30919

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.154797077179
szerokość geograficzna: 52.261006760638

Dzielnica

Rembertów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

miejsce piknikowe u zbiegu ulic Strażackiej i Kordiana na działce 18/7 obręb nr 30919

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańcówSkwer

Miejsce będzie dostępny 24 godziny na dobę dla mieszkańców oraz dzieci i młodzieży. Zasady jego funkcjonowania określi opracowany regulamin, który będzie umieszczony na jego terenie.


Pełny opis projektu

Projekt określa rewitalizację miejsca piknikowo-wypoczynkowego. Na skwerze będzie znajdować się odnowiona altanka, ławki oraz kamienne palenisko (stalowy ruszt mocowany na stałe). Plac będzie oświetlony 2 latarniami. Skwer będzie przeznaczony dla mieszkańców oraz instytucji oświatowych z terenu dzielnicy pracujących z dziećmi i młodzieżą na cele wspólnego spędzania czasu w ramach integracji na świeżym powietrzu z możliwością pieczenia kiełbasek.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Istniejące elementy miejsca piknikowego są w opłakanym stanie. Jednocześnie ten skwer cieszy się dużą popularnością podczas weekendowych grillów bądź imprez masowych jak np. Rembertowska masa krytyczna oraz dni Rembertowa itp.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

odnowienie altanki, ławek wraz z podłożem z kostki - 3530.000 Jeżeli zmieści się to w kosztach to modernizacji jednej ławki z daszkiem na altankę (2 ławki i stół z zadaszeniem)

palenisko kamienne- 4.000

stół do Pingponga Betonowy -4.000

kosze na śmieci 2 szt po 600= 1200

latarnia 2 szt. po 8.000= 16.000

tablica informacyjna szt 1- 1200

wyrównanie terenu i posianie trawy-1800


Całkowity koszt projektu: 24 58 200,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

koszt energii elektrycznej, konserwacja


Całkowity koszt eksploatacji: 3 000,00 zł

Załączniki