Koordynator w Zarządzie Zieleni - zmiany z 2020-08-18 10:36:38
Powrót do projektu
##DO LASKU NA KOLE

"Do Lasku na Kole" - ścieżki pieszo- rowerowe Powązkowska, Dygata, Ostroroga, Kozielska, Ficowskiego, Szamocka, Prymasa Tysiąclecia ##

status: ZgłoszonyOceniony negatywnie


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Powązkowska, Dygata, Ostroroga, Kozielska, Ficowskiego, Szamocka, Prymasa Tysiąclecia
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Wykonanie szutrowych ścieżek pieszo-rowerowych wśród zieleni, dowiązanie ściżek do istniejących w okolicy chodników i dróg rowerowych, wyznaczenie tras biegowych. Powstaną w ten sposób powiązania między terenami zieleni, kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców zyska połączenie z Laskiem na Kole.
Opis projektu:
1. Wykonanie szutrowych ścieżek z obrzeżami wśród zieleni:

- od końca ul. Szamockiej, za ZUSem do ul. Ficowskiego

- od ul. Ficowskiego do ul. Dygata (2 ścieżki jako mała pętla parkowa wśród drzew)

- od ul. Dygata do ul. Kozielskiej

- szerokość ok 2-3m.

- dozwiązanie wszystkich ścieżek do istniejących ciągów komunikacyjnych.2. Wykonanie 2 pochylni łączących ścieżki na dole z chodnikiem i DDR na wiadukcie al. P. Tysiąclecia - jedna od strony ul. Szamockiej i druga od strony DDR biegnącej z Bielan. Połączy to istniejące DDR ze ścieżką oraz umożliwi przemieszczanie się na drugą stronę torów kolejowych biegnących pod wiaduktem.3. Wykonanie solarnego oświetlenia parkowego szutrowych ścieżek:

- od ul. Powązkowskiej, wzdłuż ul. Dygata, przez ul. Kozielską, do al. P. Tysiąclecia.

- od al. P. Tysiąclecia, do ul. Szamockiej

- od ul. Szamockiej, za ZUSem, do ul. Ficowskiego

- od ul. Ficowskiego do ul. Dygata4. Ustawienie 15 koszy na śmieci i 5 ławek.5. Usunięcie zdegradowanych ogródków działkowych i dzikich wysypisk śmieci przy ul. Kozielskiej, uprzątnięcie terenu i zagospodarowanie jako terenu zieleni urządzonej.6. Ustawienie wzdłuż ścieżki płotu z okrągłych bali drewnianych na wzór wygrodzeń stosowanych w lasach/ parkach narodowych. Ma to zabezpieczyć ścieżkę przed wjazdem samochódów.7. Dosadzenie 50 drzew iglastych w obrębie ścieżki i/lub krzewów (iglastych z racji bliskości Lasku na Kole), w szczególności od strony ul.

Szamockiej i między ulicami Dygata i Ficowskiego.8. Wyznaczenie tras biegowych na 1000, 2000, 3000, 4000 i 5000 metrów i odpowiednie oznaczenie.9. "Zielony zakątek Żoliborza Artystycznego" -stworzenie przestrzeni parkowej z alejkami, oświetleniem solarnym, ławkami. Między ul. Ficowskiego i ul. Dygata.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Stworzenie terenów rekreacyjnych wśród zieleni dla mieszkańców Warszawy. W najbliższej okolicy mieszka kilkadziesiąt tysięcy osób, brakuje terenów rekreacyjnych. Ścieżki będą również pełniły funkcję komunikacyjną dla rowerzystów.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
1 500 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • Przykład ścieżki w zieleni.jpg
 • Przykład ścieżki.jpg
 • Przykład ścieżki, ławka, kosz, latarnia.jpg
 • DO LASKU NA KOLE - układ ścieżek.jpg