Koordynator w dzielnicy Bielany - zmiany z 2016-04-01 11:41:49
Powrót do projektu

Placyk zabaw Bieluś "Wesoły"- Doposażenie i , wzmocnienie trawiastego podłoża górki, naprawy.

status:


Po kilku latach użytkowania placyku zabaw, konieczne jest przeprowadzenie niezbędnych napraw, remontów i uzupełnienia brakujących sprzętów, aby placyk mógł nadal służyć i być w pełni wykorzystany przez najmłodszych bielańczyków

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.940581962423
szerokość geograficzna: 52.278244627714

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

Placyk zabaw Bieluś 'Wesoły" położony między budynkami Żeromskiego 66/ 72 i Żeromskiego 66/72a ( pomiędzy ulicą Żeromskiego i Fukierów)

Istotne informacje o lokalizacji

Placyk zabaw usytuowany jest na terenie Piechotkowa (nazwa nieformalna), które jest częścią osiedla Stare Bielany. Dokładna lokalizacja: między ulicą Żeromskiego i Fukierów, na tyłach pawilonu Cukierni-Piekarni Gromulski


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ogólnodostępny, zasady zgodne z Regulaminem placyku zabaw.


Pełny opis projektu

Konieczne jest wykonanie kilku napraw oraz doposażenie i rekonstrukcja podłoża górki.1. Naprawa i pomalowanie terenowej szachownicy.

2. Zakup figur plenerowych do gry w szachy

3. Wymiana siatek piłkochwytu piłkochwytów 2szt wymiar 3x5

4. Zakup karuzeli

5. Zakup huśtawki

6. Wzmocnienie trawiastego podłoża niewielkiej górki zabawowej ( ponieważ górka jest bardzo eksploatowana, trawa, którą jest porośnięta jest trudna do utrzymania. Spod wytartej trawy wyłania się czarna ziemia, będąca podłożem nie nadającym się do zabaw dziecięcych.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Aby placyk nadal mógł być w pełni wykorzystany i dawał zadowolenie jego użytkownikom- najmłodszym mieszkańcom Bielan, niezbędne jest jego doposażenie i wykonanie prac naprawczych sprzętów, które uległy uszkodzeniu podczas kilkuletniej eksploatacji.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Naprawa i pomalowanie terenowej szachownicy 800 zł

2. Zakup figur plenerowych do gry w szachy 300 zł

3. Zakup huśtawki 1400 zł

4. Zakup karuzeli 2500 zł

3.Wymiana 2 siatek piłkochwytu piłkochwytów 500 zł

4. Wzmocnienie trawiastego podłoża niewielkiej górki zabawowej ( ponieważ górka jest bardzo eksploatowana, jej trawiaste podłoże jest trudne do utrzymania. Spod wytartej trawy wyłania się czarna ziemia, będąca podłożem nie nadającym się do zabaw dziecięcych. 8500 zł


Całkowity koszt projektu: 14 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki