Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej - zmiany z 2020-03-30 11:37:52
Powrót do projektu

Klimatyczna sztafeta pokoleń

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Targówek
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie: Pięć średnich szkół
Dwie średnie szkoły w dzielnicy Targówek: 1. Liceum Ogólnokształcące, ul. Żuromińska 4; 2. Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego, w tym technikum, ul. Odrowąża 75; 3. Zespół Szkół, w tym LO

- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 41, w tym CII Liceum Ogólnokształcące, ul. Bartnicza 2; 4.

- Zespół Szkół Nr 128, w tym CLXII Liceum Ogólnokształcące, ul.Turmoncka 2; 5. XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. Leopolda Lisa-Kuli, ul. Oszmiańska 23/25.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Do szkół łatwo dojechać - mimo trwającej budowy metra - wszystkim mieszkańcom (komunikacja autobusowa i tramwajowa), czyli z różnych miejsc dzielnicy. Szkoły są zlokalizowane w różnych punktach Targówka - nie będzie potrzebne przemieszczanie się z jednego końca dzielnicy na drugi, by wziąć udział w spotkaniu.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada zorganizowanie ogólnodostępnych wydarzeń (spotkania/prezentacje/warsztaty) związanych z ochroną Ziemi, środowiska, klimatu; w kwietniu 2021 (Dzień Ziemi) i/lub we wrześniu 2021 (Sprzątanie Świata Polska). Projekt skierowany będzie do osób w różnym wieku (pokoleń), mieszkanek i mieszkańców dzielnicy Targówek lub uczących się w szkołach średnich zespołach szkół zlokalizowanych na Targówku.

Opis projektu:
Projekt będzie realizowany w wymienionych niżej szkołach: 1. XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego, ul. Żuromińska 4; 2. Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego, Technikum nr 11 im. Piotra Wysockiego; ul. Odrowąża 75; 3. dwóch zespołach szkół. Są to:

- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 41, w tym CII Liceum Ogólnokształcące, ul. Bartnicza 2; 4.

- Zespół Szkół Nr 128, w tym CLXII Liceum Ogólnokształcące, ul. Turmoncka 2; 5. XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. Leopolda Lisa-Kuli, ul. Oszmiańska 23/25W realizację projektu zostaną zaangażowani nauczyciele, młodzież, rodzice i dziadkowie ; (w planie jest włączenie do niego przedszkoli i szkól podstawowych), dzięki czemu będzie miał on wymiar i kształt międzypokoleniowej sztafety wymiany wiedzy, odczuć, spostrzeżeń; zwiększy świadomość kilku pokoleń w odniesieniu do postępujących na świecie, w tym w Polsce, ostrych znaczących zmian klimatycznych; pozwoli uświadomić każdej/każdemu z nas wagę zagrożeń; pokaże, co każda/każdy z nas może zrobić dla klimatu.

Projekt zakłada następujące działania:

1. Sondaż/ankietę przeprowadzoną przez socjologa, z osobami w różnym wieku, który pokaże tematyczną „kolejkę pokoleń”. Cel - uzyskanie informacji, co osoby z tych różnych grup wiekowych (młodzież licealna, rodzice, dziadkowie) wiedzą na temat zmian klimatycznych i czy mają pomysły, jak je powstrzymać. Będzie to wskazówka dla planowanych potem spotkań/warsztatów. 2. Warsztaty międzypokoleniowe "Jak . Spotkania i warsztaty międzypokoleniowe „Jak uratować świat?”

a. Prowadzi ekspert - klimatolog promujący idee ekologiczne: prezentacja poświęcona sprawom klimatu, najważniejsze kwestie; potem . Spotkania poprowadzi doświadczony animator z zakresu edukacji ekologicznej.

Obejmą one prezentację poświęconą sprawom klimatu i najważniejszym wyzwaniom z tym związanym. Następnie przedstawiciele różnych pokoleń podzielą się własną wiedzą i pomysłami działań proklimatycznychna rzecz ochrony klimatu.b. Prowadzi artysta-ekolog: uczestnicy zaprezentują pomysły proekologiczne na forum w dowolnej formie: improwizacji teatralnej, rysunku . Warsztaty proklimatyczne poprowadzi doświadczony animator.

Uczestnicy zaprezentują na forum pomysły proekologiczne – dowolna forma prezentacji: improwizacja teatralna, rysunek - obraz, piosenka - tekst.

Warsztat zero waste w pigułce (recykling, wymiana rzeczy, naprawa starych rzeczy, rezygnacja z plastikowych toreb, domowe kosmetyki, domowe środki czystości, zmiana stylu jedzenia i życia). To projekt pilotażowy:

1. Na czym polega i czemu służy recykling? Konkretne przykłady.

2. Wymiana i naprawa starych ubrań i innych przedmiotów, czyli, jak wykorzystać to, co mamy i nie kupować nowych rzeczy.

3. Jak zrezygnować z plastikowych toreb, czym je zastąpić?

4. Dwa-trzy kosmetyki i środki czystości łatwe do przygotowania w warunkach domowych.

5. Jak w prosty sposób zmienić styl życia; w tym to, co jemy?

Zaprezentowany projekt jest projektem pilotażowym, który w następnych latach, modyfikując i wzbogacając, można będzie realizować we wszystkich dzielnicach.

Terminy spotkań: kwiecień i/lub wrzesień, w godzinach popołudniowych.

Czas trwania: na każde spotkanie przewidziane są trzy - 4 cztery godziny.

Plan spotkania: wykład/prezentacja eksperta-klimatologa plus czas na doświadczonego animatora poszerzone o pytania - 2 godz., warsztaty - 2 godz.

Cel : stworzenie listy pomysłów poprawiających jakość życia, działań do późniejszej realizacji w odpowiedzi na zgłoszone potrzeby uczestników. Wypracowanie postulatów/pomysłów dla władz/decydentów, a równolegle zaangażowanie lokalnych przedszkoli, szkół podstawowych do włączenia się w akcję (sposób na pozyskanie do udziału rodziców i dziadków)projektuCelem projektu jest poszerzenie wiedzy mieszkańców w różnym wieku na temat zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi, a także wskazanie pomysłów na ekologiczne rozwiązania, które każda/każdy z nas może wprowadzić w

codziennym życiu. Planowane włączenie do projektu przedszkoli i szkół podstawowych jest sposobem na pozyskanie do udziału w nim rodziców i dziadków.Zajęcia będą dostępne dla każdej osoby zainteresowanej. Informacja o wydarzeniach ukaże się w szkołachobu zespołach szkół, w których są one planowane, na stronach Urzędu Dzielnicy Targówek, OPS-u Targówek, dzielnicowych bibliotek, a także w formie plakatów rozwieszonych w wielu uczęszczanych miejscach dzielnicy, w tym na słupach ogłoszeniowych.

Założenie: w każdym wydarzeniu weźmie udział około 60 osób (20 - młodzież, 20 - rodzice, 20 - dziadkowie).

Rekrutacja wewnętrzna w szkołach średnich, uczestniczących w projekcie, wsparta pozyskaniem przedstawicielek i przedstawicieli starszych pokoleń w dzielnicowych przedszkolach i szkołach podstawowych, a także z pomocą środowisk sąsiedzkich skupionych wokół Domu Kultury Świt, OPS-u Targówek, klubów osiedlowych.Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Można się zastanawiać, czy warto robić drobne rzeczy, które są kropką na mapie potrzeb, bo konieczne są zasadnicze, systemowe zmiany chroniące klimat. Oczywiście można niczego nie robić. Ale większość z nas, jeśli będzie wiedzieć, że się stara, robi małe, ale ważne rzeczy dla siebie i innych; że aktualne jest powiedzenie "kropla drąży skałę"; że można, choć trochę zmniejszyć obciążenie klimatu; to, w naszym przekonaniu i jak wynika z doświadczeń zdobytych podczas licznych lokalnych działań; zrobi to, włączy się w prace wspomagające klimat.

Wciąż wiele i wielu z nas ma małą lub nie do końca właściwą wiedzę na temat zagrożeń klimatycznych; odsuwa fakt, że dotyczy to wszystkich. Nie jesteśmy w bańce, w której zawsze będziemy bezpieczni. Dlatego niezbędne jest uświadomienie wszystkim, a w naszej skali mieszkankom i mieszkańcom Targówka, że to, co się aktualnie dzieje na świecie, dotyczy każdej i każdego z nas. Bez względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania. Mamy przekonanie, że konkretna wiedza jest w stanie pobudzić ducha działania. Informacja, edukacja wciąż są ważne. Będą podane w atrakcyjnej, przemawiającej i zachęcającej do działania formie.

Głównym przesłaniem projektu, poza poszerzeniem konkretnej wiedzy opartej na faktach; będzie pokazanie, jak wiele zależy od każdego z pokoleń; wzmocnienie przekonania, że warto podejmować działania, przynajmniej opóźniające zmiany klimatyczne i nawet w niewielkim stopniu poprawiające klimat tuż obok, ale też wiele kilometrów dalej. Zwrócenie uwagi na "efekt motyla" - to, co robisz na Targówku, odczuwają mieszkańcy innych, nawet bardzo odległych krajów - to także ważny przekaz projektu.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • ochrona klimatu
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1. Spotkania z mieszkańcami - prowadzący, doświadczony animator oraz osoba współpracująca - 3 000 zł

2. Warsztaty - animator i 3 osoby współpracujące, niezbędne materiały, nagrody dla uczestników – 9 500 zł

3. Plakaty i ulotki z oznakowaniem - projekt graficzny, druk, dystrybucja – 500 zł

4. Koordynator - 2 000 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 31
15 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki