Koordynator w Dzielnicy Targówek - zmiany z 2020-04-03 17:55:43
Powrót do projektu

Klimatyczna sztafeta pokoleń

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Targówek
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dwie średnie szkoły w dzielnicy Targówek:

- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 41, w tym CII Liceum Ogólnokształcące, ul. Bartnicza 2;

- Zespół Szkół Nr 128, w tym CLXII Liceum Ogólnokształcące, ul.Turmoncka 2.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Do szkół łatwo dojechać - mimo trwającej budowy metra - wszystkim mieszkańcom (komunikacja autobusowa i tramwajowa).

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada zorganizowanie ogólnodostępnych wydarzeń (spotkania/prezentacje/warsztaty) związanych z ochroną Ziemiziemi, środowiska, klimatu; w kwietniu 2021 (Dzień Ziemi) i/lub we wrześniu 2021 (Sprzątanie Świata Polska). Projekt skierowany będzie do osób w różnym wieku (pokoleń), mieszkanek i mieszkańców dzielnicy Targówek lub uczących się w zespołach szkół zlokalizowanych na Targówku.

Opis projektu:
Projekt będzie realizowany w dwóch zespołach szkół. Są to:

- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 41, w tym CII Liceum Ogólnokształcące, ul. Bartnicza 2;

- Zespół Szkół Nr 128, w tym CLXII Liceum Ogólnokształcące, ul. Turmoncka 2W realizację projektu zostaną zaangażowani nauczyciele, młodzież, rodzice i dziadkowie (w planie jest włączenie do niego przedszkoli i szkól podstawowych), dzięki czemu będzie miał on wymiar i kształt międzypokoleniowej sztafety wymiany wiedzy, odczuć, spostrzeżeń; zwiększy świadomość kilku pokoleń w odniesieniu do postępujących na świecie, w tym w Polsce, znaczących zmian klimatycznych; pozwoli uświadomić każdej/każdemu z nas wagę zagrożeń; pokaże, co każda/każdy z nas może zrobić dla klimatu.

Projekt zakłada następujące działania:

1. Spotkania i warsztaty międzypokoleniowe „Jak uratować świat?”

a. Spotkania poprowadzi doświadczony animator z zakresu edukacji ekologicznej.

Obejmą one prezentację poświęconą sprawom klimatu i najważniejszym wyzwaniom z tym związanym. Następnie przedstawiciele różnych pokoleń podzielą się własną wiedzą i pomysłami działań na rzecz ochrony klimatu.b. Warsztaty proklimatyczne poprowadzi doświadczony animator.

Uczestnicy zaprezentują na forum pomysły proekologiczne – dowolna forma prezentacji: improwizacja teatralna, rysunek - obraz, piosenka – tekst.

Warsztat zero waste w pigułce:

1. Na czym polega i czemu służy recykling? Konkretne przykłady.

2. Wymiana i naprawa starych ubrań i innych przedmiotów, czyli, jak wykorzystać to, co mamy i nie kupować nowych rzeczy.

3. Jak zrezygnować z plastikowych toreb, czym je zastąpić?

4. Dwa-trzy kosmetyki i środki czystości łatwe do przygotowania w warunkach domowych.

5. Jak w prosty sposób zmienić styl życia; w tym to, co jemy?

Zaprezentowany projekt jest projektem pilotażowym, który w następnych latach, modyfikując i wzbogacając, można będzie realizować we wszystkich dzielnicach.

Terminy spotkań: kwiecień i/lub wrzesień, w godzinach popołudniowych.

Czas trwania: na każde spotkanie przewidziane są trzy - cztery godziny.

Plan spotkania: wykład/prezentacja doświadczonego animatora poszerzone o pytania - 2 godz., warsztaty - 2 godz.

Cel projektuCelem projektu jest poszerzenie wiedzy mieszkańców w różnym wieku na temat zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi, a także wskazanie pomysłów na ekologiczne rozwiązania, które każda/każdy z nas może wprowadzić w

codziennym życiu. Planowane włączenie do projektu przedszkoli i szkół podstawowych jest sposobem na pozyskanie do udziału w nim rodziców i dziadków.Zajęcia będą dostępne dla każdej osoby zainteresowanej. Informacja o wydarzeniach ukaże się w obu zespołach szkół, w których są planowane, na stronach Urzędu Dzielnicy Targówek, OPS-u Targówek, dzielnicowych bibliotek, a także w formie plakatów rozwieszonych w uczęszczanych miejscach dzielnicy, w tym na słupach ogłoszeniowych.

Założenie: w każdym wydarzeniu weźmie udział około 60 osób (20 - młodzież, 20 - rodzice, 20 - dziadkowie).

Rekrutacja wewnętrzna w szkołach uczestniczących w projekcie, wsparta pozyskaniem przedstawicielek i przedstawicieli starszych pokoleń w dzielnicowych przedszkolach i szkołach podstawowych, a także z pomocą środowisk sąsiedzkich skupionych wokół Domu Kultury Świt, OPS-u Targówek, klubów osiedlowych.Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Można się zastanawiać, czy warto robić drobne rzeczy, które są kropką na mapie potrzeb, bo konieczne są zasadnicze, systemowe zmiany chroniące klimat. Oczywiście można niczego nie robić. Ale większość z nas, jeśli będzie wiedzieć, że się stara, robi małe, ale ważne rzeczy dla siebie i innych; że aktualne jest powiedzenie "kropla drąży skałę"; że można, choć trochę zmniejszyć obciążenie klimatu; to, w naszym przekonaniu i jak wynika z doświadczeń zdobytych podczas licznych lokalnych działań; zrobi to, włączy się w prace wspomagające klimat.

Wciąż wiele i wielu z nas ma małą lub nie do końca właściwą wiedzę na temat zagrożeń klimatycznych; odsuwa fakt, że dotyczy to wszystkich. Nie jesteśmy w bańce, w której zawsze będziemy bezpieczni. Dlatego niezbędne jest uświadomienie wszystkim, a w naszej skali mieszkankom i mieszkańcom Targówka, że to, co się aktualnie dzieje na świecie, dotyczy każdej i każdego z nas. Bez względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania. Mamy przekonanie, że konkretna wiedza jest w stanie pobudzić ducha działania. Informacja, edukacja wciąż są ważne. Będą podane w atrakcyjnej, przemawiającej i zachęcającej do działania formie.

Głównym przesłaniem projektu, poza poszerzeniem konkretnej wiedzy opartej na faktach; będzie pokazanie, jak wiele zależy od każdego z pokoleń; wzmocnienie przekonania, że warto podejmować działania, przynajmniej opóźniające zmiany klimatyczne i nawet w niewielkim stopniu poprawiające klimat tuż obok, ale też wiele kilometrów dalej. Zwrócenie uwagi na "efekt motyla" - to, co robisz na Targówku, odczuwają mieszkańcy innych, nawet bardzo odległych krajów - to także ważny przekaz projektu.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • ochrona klimatu
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1. Spotkania z mieszkańcami - prowadzący, doświadczony animator oraz osoba współpracująca - 3 000 zł

2. Warsztaty - animator i 3 osoby współpracujące, niezbędne materiały, nagrody dla uczestników – 9 500 zł

3. Plakaty i ulotki z oznakowaniem - projekt graficzny, druk, dystrybucja – 500 zł

4. Koordynator - 2 000 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
15 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki