Autor projektu - zmiany z 2020-01-21 21:20:21
Powrót do projektu

Nie kupuj kupuję - wypożyczwypożyczam. (Współ)dzielnia sprzętu domowego

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dowolne, dostępne miejsca zarządzane przez samorząd, w dwóch dzielnicach Warszawy, przy istniejącej instytucji, której działalność jest zbieżna z zakresem projektu.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Miejsce, w którym mieszkańcy mogą bezpłatnie wypożyczać i oddawać nieużywane narzędzia do domowych napraw, uprawiania ogródka i realizacji hobby.Opis projektu:
Zorganizowanie dwóch wypożyczalni, w których mieszkańcy mogą bezpłatnie wypożyczać i oddawać nieużywane narzędzia do domowych napraw, uprawiania ogródka i realizacji hobby. Wypożyczalnie będą praktycznym działaniem na rzecz ograniczania ilości elektroodpadów i elementem działań edukacyjnych z zakresu gospodarki odpadami.Sposób działania wypożyczalni - godziny jej otwarcia, rodzaj narzędzi, zasady ich wypożyczania - zostanie wypracowany z mieszkańcami podczas warsztatów aby odpowiadał na potrzeby społeczności.Podczas wypożyczania, osobie wypożyczającej, będzie udzielana instrukcja obsługi danego narzędzia. Do korzystania z zasobów i rezerwacji narzędzi zostanie przygotowana strona internetowa. Osoby prowadzące wypożyczalnie powinny posiadać umiejętności techniczne w zakresie oceny sprawności, obsługi i drobnych napraw narzędzi.Projekt wymaga działań informacyjnych i promocyjnych. W harmonogramie realizacji projektu należy uwzględnić podsumowanie działania (współ)dzielni, aby móc otworzyć więcej takich miejsc w Warszawie.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Jeśli potrzebuję przykręcić półkę to czy potrzebuję posiadać wiertarkę? Gdy będę mogła ją wypożyczyć to przykręcę półkę, oszczędzę budżet, zyskam przestrzeń w domu i będę mieć satysfakcję z samodzielnie wykonanej pracy. Oddając nieużywane narzędzia przyczynię się do ich efektywnego wykorzystania zanim staną się przestarzałe technologicznie lub funkcjonalnie.

W mieście będzie mniej odpadów. Przyczynię się też do mniejszego zużycia zasobów planety.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • gospodarowanie odpadami
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
1 200 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki