Koordynator w Biurze Rozwoju Gospodarczego - zmiany z 2020-06-08 09:19:14
Powrót do projektu

Nie kupuję - wypożyczam. (Współ)dzielnia sprzętu domowego

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dowolne, dostępne miejsca zarządzane przez samorząd, w dwóch dzielnicach Warszawy, przy istniejącej instytucji, której działalność jest zbieżna z zakresem projektu.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Miejsce, w którym mieszkańcy mogą bezpłatnie wypożyczać narzędzia do domowych napraw i realizacji hobby.Opis projektu:
Zorganizowanie dwóch wypożyczalni, w których mieszkańcy mogą bezpłatnie wypożyczać narzędzia do domowych napraw i realizacji hobby.Sposób działania wypożyczalni - godziny jej otwarcia, rodzaj narzędzi, zasady ich wypożyczania - zostanie wypracowany wspólnie z mieszkańcami oraz podmiotem, na terenie którego działać będzie wypożyczalnia. Podczas wypożyczania, osobie wypożyczającej, będzie udzielana instrukcja obsługi danego narzędzia. Do korzystania z zasobów i rezerwacji narzędzi zostanie przygotowana strona internetowa. Osoby prowadzące wypożyczalnię powinny posiadać umiejętności techniczne w zakresie oceny sprawności, obsługi i drobnych napraw narzędzi.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Jeśli potrzebuję przykręcić półkę to czy potrzebuję posiadać wiertarkę? Gdy będę mogła ją wypożyczyć to przykręcę półkę, oszczędzę budżet, zyskam przestrzeń w domu i będę mieć satysfakcję z samodzielnie wykonanej pracy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • ochrona środowiska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Zakup narzędzi 600 000 zł. x 2 lokalizacje

Koszty pracowników 4 000 zł. x 10 miesięcy x 2 lokalizacje

Warsztaty 2 000 zł. x 2 lokalizacje

Promocja 30 000 zł.

Pozostałe 20 000 zł.

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
1 334 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki