Wydział Monitoringu Jakości Powietrza i Edukacji w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej - zmiany z 2020-06-16 10:20:57
Powrót do projektu

Włochowskie czujniki tablice informujące o jakości powietrza

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dzielnica Włochy
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami i władzami dzielnicy, zostaną wyznaczone miejsca, w których obecnie brakuje czujników jakości powietrza oraz tablic informacyjnych.

Dane projektu

Skrócony opis projektu: 15 czujników jakości powietrza dla Dzienicy Włochy +
3 tablice LED z komunikatem na temat poziomu zanieczyszczenia jakości powietrza
Opis projektu:
Chciałbym zaproponować zamontowanie czujników tablic informujących o jakości powietrza w naszej dzienicy, w miejscach, w których ich brakuje. Podstawą wyboru konkretnego rodzaju czujnika będzie możliwość pozyskania informacji na temat jakości powietrza z aplikacji w telefoniedzielnicy. Prezentowałyby one w przejrzysty sposób informacje o jakości powietrza z najbliższego czujnika lub stacji monitoringu jakości powietrza. Zostaną umieszczone tak, by prezentować informacje dla jak największej grupy mieszkańców.

Każdy mieszkaniec powinien posiadać wiedzę w zakresie aktualnego poziomu zanieczyszczenia powietrza w swoim otoczeniu. Po pierwsze świadomość i edukacja, po drugie stopniowe zmniejszanie poziomu szkodliwego smogu.Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Wzrost świadomości mieszkańców na temat aktualnego poziomu smogu w dzielnicy Włochy

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • ochrona środowiska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacowany koszt realizacji całego projektu to 270 000 zł brutto. Zawarto w tym zaprojektowanie, wykonanie (wraz z oznaczeniem graficznym budżetu obywatelskiego) oraz roczne utrzymanie 3 tablic informujących o jakości powietrza (koszt zaprojektowania, wykonania oraz roczne utrzymanie 1 tablicy jest szacowany na 90 000 zł brutto).
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 83
270 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki