Autor projektu - zmiany z 2020-01-21 23:48:21
Powrót do projektu

Toalety publiczne z przewijakami

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
j.w.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
j.w

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
W Warszawie a szczególnie po prawej stronie Wisły wciąż brakuje toalet publicznych. Dlatego proponuję budowę toalet, czynnych całą dobę, wyposażonych w przewijak i przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami w najbardziej ruchliwych miejscach dzielnic: Praga Południe, Praga Północ i Targówek. Toalety powinny być zlokalizowane w miarę jak najbliżej węzłów przesiadkowych.
Opis projektu:
Z uwagi na koszty proponujemy proponuję budowę tylko 5 toalet publicznych. Dokładne lokalizacje proponujemy proponuję, by zostały ustalone wspólnie z Urzędem projektodawcą w ramach czasie weryfikacji projektu, w zależności np. od dostępności podłączeń mediów. Zależy nam by toalety te były Toalety powinny być umiejscowione w sąsiedztwie miejsc przesiadkowych komunikacji miejskiej i innych miejsc lokalnej aktywności z wykluczeniem terenów zielonych. Projekt wymaga uzgodnień pomiędzy różnymi jednostkami miejskimi, powinien być weryfikowany głównie przez Zarząd Dróg Miejskich.

Proponowane lokalizacje do wyborurozważenia: Rondo Wiatraczna Rondo Waszyngtona

pobliże Ronda Wiatraczna, pobliże Ronda Waszyngtona, Plac Szembeka, Park nad Balatonem Rondo , skrzyżowanie ulic Fieldorfa i Bora-Komorowskiego, ulica Międzynarodowa przy alei Waszyngtona

ulica Grenadierów przy alei Waszyngtona, ulica Szaserów naprzeciw szpitala, pobliże Ronda Żaba od strony ulicy Św. Wincentego, Plac Hallera (w sąsiedztwie tężni ) Rondo Starzyńskiego ul. Floriańska realizowanej z BO 2020), pobliże Ronda Starzyńskiego, przy ulicy Floriańskiej (w sąsiedztwie tężni ) ul. Radzymińska przy Piotra Skargi ul. Radzymińska przy Młodzieńczej ul. Międzynarodowa przy Waszyngtona ul. Grenadierów przy Waszyngtona ul. Szaserów naprzeciw szpitala Lokalizacje powinny być dostosowane do istniejących przyłączy, tak że toaleta powinna być zbudowana tam, gdzie w danej lokalizacji zbudowana być po prostu może. Dlatego proponuję np. sąsiedztwo tężni. W przypadku braku realizowanej z BO 2020).

W przypadku braku możliwości budowy przyłącza energetycznego można by rozważyć zasilanie z baterii słonecznych.

Dodatkowo proponujemy proponuję instalację dedykowanych lub wykorzystanie obecnych tabliczek MSI pokazujących kierunek i odległość do pobliskiej toalety, analogicznie jak to jest robione wygląda np. w centrach handlowych i innych miastach. Obecnie brakuje w mieście kompletnie tego typu informacji, istniejące plansze MSI albo tej informacji nie zawierają albo nie jest ona dość czytelna.

Apeluję do osób weryfikujących projekt o czytanie ze zrozumieniem i niezgadywanie, co autor miał na myśli, bo można po prostu autora zapytać.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu: To wstyd, że w Warszawie a szczególnie po praskiej stronie rzeki jest tak mało cywilizowanych toalet publicznych.
Dla mieszkańców niezrozumiałe jest, dlaczego włodarze miasta zaniedbują prawobrzeżną część stolicy, co objawia się między innymi brakiem cywilizowanych toalet publicznych w miejscach dużego natężenia ruchu pieszych. Warto to zmienić. Toalety publiczne potrzebne są szczególnie przy węzłach przesiadkowych. Brakuje również informacji o tych istniejących. Szczególnie potrzebna jest ich budowa w miejscach z dużym ruchem pieszych, np. przy węzłach przesiadkowych. już istniejących toaletach publicznych w przestrzeni miejskiej. Kwoty dostępne w tegorocznym BO nie umożliwiają budowy toalet we wszystkich miejscach, w których są one potrzebne, dlatego proponuję tylko tych kilka lokalizacji.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 2 500
3 000 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki