Zarząd Zieleni - zmiany z 2020-06-21 22:12:18
Powrót do projektu

Toalety publiczne z przewijakami

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
j.w.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
j.w

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
W Warszawie a szczególnie po prawej stronie Wisły wciąż brakuje toalet publicznych. Dlatego proponuję budowę toalettoalety, czynnych czynnej całą dobę, wyposażonych wyposażonej w przewijak i przystosowanych przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami w najbardziej ruchliwych miejscach dzielnic, w ruchliwym miejscu dzielnicy: Praga Południe, Praga Północ i Targówek. Toalety powinny być zlokalizowane jak najbliżej węzłów przesiadkowych.
Opis projektu: Z uwagi na koszty proponuję budowę tylko 5 toalet publicznych. Dokładne lokalizacje proponuję, by zostały ustalone z projektodawcą w czasie weryfikacji projektu, w zależności np. od dostępności podłączeń mediów. Toalety powinny być umiejscowione w sąsiedztwie miejsc przesiadkowych komunikacji miejskiej i innych miejsc lokalnej aktywności z wykluczeniem terenów zielonych. Projekt wymaga uzgodnień pomiędzy różnymi jednostkami miejskimi, powinien być weryfikowany głównie przez Zarząd Dróg Miejskich. Proponowane lokalizacje do rozważenia: pobliże Ronda Wiatraczna, pobliże Ronda Waszyngtona, Plac Szembeka, Park nad Balatonem, skrzyżowanie ulic Fieldorfa i Bora-Komorowskiego, ulica Międzynarodowa przy alei Waszyngtona ulica Grenadierów przy alei Waszyngtona, ulica Szaserów naprzeciw szpitala, pobliże Ronda Żaba od strony ulicy Św. Wincentego, Plac Hallera (w sąsiedztwie tężni realizowanej z BO 2020), pobliże Ronda Starzyńskiego, przy ulicy Floriańskiej (w sąsiedztwie tężni realizowanej z BO 2020). W przypadku braku możliwości budowy przyłącza energetycznego można by rozważyć zasilanie z baterii słonecznych. Dodatkowo proponuję instalację dedykowanych lub wykorzystanie obecnych tabliczek MSI pokazujących kierunek i odległość do pobliskiej toalety, analogicznie jak to wygląda np. w centrach handlowych i innych miastach. Obecnie brakuje w mieście kompletnie tego typu informacji, istniejące plansze MSI albo tej informacji nie zawierają albo nie jest ona dość czytelna. Apeluję do osób weryfikujących projekt o czytanie ze zrozumieniem i niezgadywanie, co autor miał na myśli, bo można po prostu autora zapytać.
Budowa toalety czynnej całą dobę, wyposażonej w przewijak i przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.

Proponowana lokalizacja:

ulica Międzynarodowa przy alei Waszyngtona.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Dla mieszkańców niezrozumiałe jest, dlaczego włodarze miasta zaniedbują prawobrzeżną część stolicy, co objawia się między innymi brakiem cywilizowanych toalet publicznych w miejscach dużego natężenia ruchu pieszych. Warto to zmienić. Toalety publiczne potrzebne są szczególnie przy węzłach przesiadkowych. Brakuje również informacji o już istniejących toaletach publicznych w przestrzeni miejskiej. Kwoty dostępne w tegorocznym BO nie umożliwiają budowy toalet we wszystkich miejscach, w których są one potrzebne, dlatego proponuję tylko tych kilka lokalizacji.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
udowa toalety – 600 000 zł

Przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej – 11 500 zł

Koszty rocznej utrzymania toalety – 34 356 zł

Koszty wykonania oznaczeń BO – 2 100 zł

Sumarycznie -  647 956 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 3 000 000
647 956,00 zł

Dokumenty

Załączniki