Autor projektu - zmiany z 2020-01-21 12:58:21
Powrót do projektu

Zmniejszamy dług Warszawy

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Całe miasto
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Zadłużenie m.st. Warszawy na koniec 2020 roku ma wynieść 4,75 mld złotych. Celem projektu jest zmniejszenie tej kwoty oraz zwrócenie uwagi mieszkańców na problem rosnącego długu. Projekt polega na przeznaczeniu niemal pięciu milionów złotych na spłatę długu, co przyspieszy spłatę czyli przyspieszenie spłaty naszych wspólnych zobowiązań.
Opis projektu:
Projekt przewiduje przeznaczenie blisko 5 mln złotych (dokładnie: 4 986 681,80 złotych – maksymalna możliwa kwota w tej edycji budżetu obywatelskiego) na spłatę zadłużenia miasta. Dzięki temu spadnie poziom zadłużenia i poprawi się sytuacja finansowa miasta – dzięki takim działaniom w przyszłości szybciej będziemy mogli przeznaczać większe środki na inne cele niż spłata długu i odsetek. Ponadto samo zgłoszenie projektu poprawi świadomość mieszkańców na temat stanu finansów miasta.Dodatkowym skutkiem projektu będzie wywołanie dyskusji o stanie naszych samorządowych finansów, a w rezultacie większa skłonność u decydentów do poszukiwania oszczędności w budżecie miasta. Taka dyskusja o sensowności poszczególnych wydatków jest szczególnie wskazana w sytuacji, gdy urząd miasta odsuwa w czasie ważne inwestycje, proponuje cięcia w rozkładach komunikacji miejskiej i wprowadza podwyżki opłat za śmieci.Dla ułatwienia wskazujemy przykładowe źródła oszczędności – skorzystanie z tych pomysłów może sprawić, że takie projekty jak ten nie będą w przyszłości potrzebne. I tak np. urząd miasta może rozważyć:

- zakaz wydawania gazet przez urzędy dzielnic – od lat generuje to wielomilionowe wydatki, zaś mieszkańcy skarżą się na niski poziom wydawanych materiałów i często propagandowy charakter zawartych w nich treści. Warto dodać, że wydawanie prasy przez władze samorządowe wielokrotnie było przedmiotem krytyki m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich, a także organizacji pozarządowych;

- ograniczenie liczby artykułów sponsorowanych;

- poprawę zarządzania pustostanami – utrzymywanie od lat licznych pustych lokali komunalnych jest stałą praktyką wielu dzielnicowych ZGNów;

- prywatyzację Miejskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego – w 3. dekadzie XXI wieku na pewno nie będzie potrzeby, by m.st. Warszawa poświęcało swoje zasoby na prowadzenie przedsiębiorstwa taksówkowego;

- prywatyzację spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa „Warszawa”, która zajmuje się m.in. wynajmowaniem nieruchomości, świadczeniem usług transportowych oraz – co szczególnie zdumiewające – prowadzeniem warsztatu samochodowego z serwisem opon.Decyzję o wyborze wierzycieli, którym przekazana zostanie kwota 4 986 681,80 złotych pozostawiamy urzędnikom - wydaje się rozsądne, by zmniejszyły one ten dług, którego obsługa wiąże się z najwyższymi kosztami.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Według informacji na stronie Urzędu Miasta (źrodło: https://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/finanse-warszawy-w-2020-roku-2) planowany deficyt budżetowy na 2020 rok wynosi aż 1,737 mld złotych. Strona Urzędu Miasta informuje również o skutkach tej sytuacji: „Ujemny wynik budżetu planujemy sfinansować nowym długiem na kwotę 1,8 mld zł. Zadłużenie na koniec 2020 r. wzrośnie do 4,75 mld złotych, czyli 26,1% dochodów miasta”. Oznacza to, że rok 2020 będzie kolejnym rokiem wzrostu naszego zadłużenia i kolejnym rokiem, gdy musimy przeznaczać niemałe środki na jego obsługę. Według „Raportu o stanie miasta” opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej w samym roku 2018 obsługa długu kosztowała nas ok. 0,2 mld złotych. Dla porównania – jest to kwota zbliżona do całkowitej sumy jaką w 2020 budżet miasta przewiduje na wydatki bieżące na „rekreację, sport i turystykę”.Projekt inspirowany jest przykładem z Lublina, gdzie podobną propozycję zgłosił przedstawiciel Fundacji Wolności.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • finanse publiczne
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
4 986 681,80 zł

Dokumenty

Załączniki