Wydział Nowych Mediów w Biurze Marketingu Miasta - zmiany z 2020-06-10 12:52:35
Powrót do projektu

Zakochaj się w Warszawie transparentnej – czytelna informacja o finansach, lepszy kontakt z radnymi, dostępne dane o radach osiedli

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Cala Warszawa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt przewiduje zamieszczenie na stronach internetowych Urzędu Miasta ważnych dla obywateli informacji w przystępnej formie – m.in. graficzne prezentacje budżetów dzielnicowych, wyszukiwarka radnych, informacje o radach osiedli.
Opis projektu:
Projekt polega na zwiększeniu dostępu mieszkańców Warszawy do podstawowych informacji na temat funkcjonowania miasta i dzielnic oraz poprawę kontaktu z radnymi różnych szczebli.W ramach projektu przewidziana jest utworzenie dwóch nowych zakładek na stronie internetowej urzędu miasta.1. Na stronie http://www.um.warszawa.pl/budzet pojawią się graficzne prezentacje budżetu miasta i budżetów dzielnic (infografiki, tzw. „mapy wydatków) wykonane według wytycznych określonych w projekcie „Mapa wydatków dzielnic Praga-Południe” (https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/7616). Aktualne mapy będą publikowane każdego roku.

2. Na stronie http://www.um.warszawa.pl/dla-mieszkancow pojawi się zakładka „Poznaj samorząd”. Znajdą się tam następujące informacje:

a. Wyszukiwarka radnych miasta i dzielnicy według okręgów wyborczych, działalności (na podstawie przynależności do komisji), przynależności partyjnej/organizacyjnej. Propozycja nawiązuje do pomysłu zawartego w projekcie „Programu rozwoju dialogu i komunikacji społecznej do roku 2022” (PROGRAM DIALOG – program operacyjny Strategii Warszawa 2030) - http://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/files/program_dialog_luty_2018_0.pdf, str. 14.

b. Linki do stron WWW urzędów i stron w BIP urzędów dzielnic oraz linki do stron w BIP z rejestrami umów zawieranymi przez dzielnice.

c. Informacje o działających w Warszawie radach osiedli;

- mapa całej Warszawy z zaznaczonym zasięgiem działania poszczególnych rad;

- linki do stron www każdej z rad osiedli oraz ich profili w mediach społecznościowych;

- nazwisko przewodniczącego każdej z rad;

- informacje o dyżurach każdej z rad;

- linki do plików tekstowych w formacie PDF z aktualnymi statutami każdej z rad;

- wyniki wszystkich wyborów od 1990 roku do każdej z rad w plikach tekstowych w formacie XLS;

- interpelacje i zapytania rad osiedli wraz z udzielanymi odpowiedziami (obowiązek ich publikacji na stronie internetowej wynika z art. 24 ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym, lecz aktualnie nie jest wykonywany);

- linki do stron urzędów dzielnic prezentujących informacje o radach osiedli – o ile takie strony istnieją (jak np. na Mokotowie: http://mokotow.waw.pl/strona-24-osiedla.html czy Pradze-Południe: https://www.pragapld.waw.pl/samorzady-osiedli-);

- informacja o warunkach lokalowych każdej z rad – powierzchnia lokalu oraz czy jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami;

- wysokość rocznego budżetu do wykorzystania przez każdą z rad osiedli.Informacje na obydwu stronach podane będą w sposób czytelny, przejrzysty i schludny. W przypadku dzielnic, gdzie oprócz rad osiedli działają rady kolonii lub rady sołeckie powinny pojawić się analogiczne informacje co dla rad osiedli.Projekt powinien być kontynuowany w kolejnych latach - wystarczą do tego następujące działania:

- coroczne aktualizacja danych dot. budżetów miasta dzielnic i stworzenie aktualnych infografik przy użyciu skryptu

- coroczna aktualizacja danych o radach osiedli – ok. 1500 zł

Budżet na 2021:

- koszt opracowania danych do infografik budżetowych – ok. 3000 zł

- koszt przygotowania skryptu dla stworzenia statycznej grafiki (praca grafika) – ok. 5000 zł

- przygotowanie zakładki „Poznaj samorząd” wraz z wyszukiwarką radnych – ok. 8000 zł

Całkowity koszt projektu: ok. 16 000 złKoszty w kolejnych latach:

- coroczna aktualizacja danych dot. budżetów miasta dzielnic i stworzenie aktualnych infografik przy użyciu skryptu – ok. 3000 zł

- coroczna aktualizacja danych o radach osiedli – ok. 1500 zł

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Mimo upływu lat dostęp do wymienionych w projekcie informacji pozostawia wiele do życzenia. Problemy sprawiają zarówno budżety miasta i dzielnicy (są to bardzo obszerne dokumenty, a te informacje, które podawane są w przystępnej formie zwykle mają charakter wybiórczy), jak i wyszukiwanie informacji o radnych i radach osiedli. Duża część informacji jest dostępna na stronie urzędu miasta lub w Biuletynie Informacji Publicznej, jednak sposób ich prezentowania nie jest przystępny. Dlatego konieczne jest ułatwienie mieszkańcom dotarcia do podstawowych informacji i danych kontaktowych. Szczególnie konieczna jest poprawa w dostępie do informacji na temat rad osiedli, gdyż obszar ten od lat pozostaje ignorowany – dość wspomnieć, że nie istnieje mapa m.st. Warszawy pokazująca zasięg działania rad na tle całego miasta. Nie ma też jednej czytelnej strony pozwalającej poznać informacje o radach – pod tym względem Warszawa odstaje od wielu innych miast Polski (np. Kalisza: https://www.kalisz.pl/miasto/rady-osiedlowe czy Szczecina: http://osiedla.szczecin.pl/ ). Czas to zmienić.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • transparentność
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
- koszt opracowania danych do infografik budżetowych – ok. 3000 zł

- koszt przygotowania skryptu dla stworzenia statycznej grafiki (praca grafika) – ok. 5000 zł

- przygotowanie zakładki „Poznaj samorząd” wraz z wyszukiwarką radnych – ok. 8000 zł

Całkowity koszt projektu: ok. 16 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
16 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki