Wydział Monitoringu Jakości Powietrza i Edukacji w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej - zmiany z 2020-06-16 10:14:29
Powrót do projektu

Czy i gdzie DZIŚ TRUJĄ? Zakup i instalacja 100 MIERNIKÓW JAKOŚCI POWIETRZA.

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
CAŁA WARSZAWA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WIELKICH OSIEDLI MIESZKANIOWYCH ORAZ ODDALONYCH OD CENTRUM OSIEDLI Z NISKĄ ZABUDOWĄ.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
RÓWNOMIERNIE W OBSZARACH GDZIE DOTYCHCZAS NIE MA STACJI POMIAROWYCH JAKOŚCI POWIETRZA, Z LOKALNYM PRIORYTETEM DLA TERENÓW PRZYLEGAJĄCYCH DO SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI I SZPITALI. Szczegółowo miejsca instalacji wyznaczy Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu m.st. Warszawy uwzględniając zapisy wniosku projektu.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Zakup i instalacja 100 mierników jakości powietrza w tych częściach Warszawy, w których ich nie ma lub są nieliczne - czyli głównie poza centralnym obszarem miasta. Wnioskowane jest instalowanie mierników przede wszystkim w pobliżu szkół, przedszkoli, szpitali. Bieżące odczyty będą dostępne publicznie - na istniejących stronach internetu i aplikacji smartfonów.
Opis projektu:
Zamysł projektu jest taki, żeby bieżące pomiary jakości powietrza były dokonywane na terenie wszystkich osiedli Warszawy, a ich wyniki były publicznie dostępne. Zakup i instalacja 100 stacji pomiarowych istotnie przybliżyłaby osiągnięcie tego celu. Stanowiłoby to rozszerzenie i uzupełnienie względem punktów pomiarowych ujętych w istniejących już aplikacjach. Wnioskowane jest zainstalowanie mierników przede wszystkim przy szkołach, przedszkolach i szpitalach - z powodów oczywistych oraz dlatego, że są to tereny własności miejskiej, ogrodzone i zazwyczaj monitorowane. Szczegółowo miejsca instalacji wyznaczy oraz instalacje zorganizuje Urząd m.st. Warszawy uwzględniając zapisy wniosku projektu.

Podany przez Urząd m.st. Warszawy koszt zakupu, instalacji, włączenia do sieci i serwisowania 1 stacji pomiarowej to 12.500 zł.

Dodatkowym i mało kosztownym elementem projektu jest oznaczenie stacji pomiarowych jako sfinansowanych z Budżetu Obywatelskiego. Będzie miało to na celu jego popularyzację także wśród młodszych mieszkańców Warszawy oraz istotny walor edukacyjny w zakresie ekologii i odpowiedzialności obywatelskiej - będzie wiadomo, że jest stacja pomiarowa jakości powietrza, co będzie skłaniać do zainteresowania się aktualnym stanem środowiska i poznawania bezpośrednich związków przyczynowo-skutkowych. Wnioskowane jest oznaczenie tablicami informacyjnymi formatu 50x50 cm. Koszt wykonania 1 tablicy jako nadruku na spienionym PCV wynosi ok. 100 zł plus podobnego rzędu koszt zamocowania jej na słupku lub inaczej.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Problem smogu jest powszechnie znany i bezpośrednio odczuwalny - smogu generowanego przede wszystkim przez samochody i piece "kopciuchy". Obecnie sieć mierników obejmuje głównie centralne obszary miasta i to z wieloma lukami. Nie ma prowadzonych bieżących pomiarów jakości powietrza nie tylko w większości oddalonych od centrum osiedli z niską zabudową, ale także w większości obszarów wielkich osiedli zamieszkiwanych przez setki tysięcy osób. Nie wiemy kto i jak jest truty, ani kto truje. Tym samym nie wiemy czy się danego dnia chronić, ani gdzie szukać źródeł trucia.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zdrowie
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością
 • zwierzęta w mieście

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Zakup czujników jakości powietrza

100 szt. x 12 350 zł = 1 235 000 złUtrzymanie czujników jakości powietrza

100 szt. x 2 000 zł = 200 000 zł

Suma: 1 435 000 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
1 300 435 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki