Koordynator w Biurze Audytu Wewnętrznego - zmiany z 2020-08-13 11:47:05
Powrót do projektu

Audyt realizacji projektów wybranych w poprzednich latachedycjach budżetu partycypacyjnego na 2018 i 2019 rok

status: ZgłoszonyOceniony negatywnie


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
cała Warszawa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Na mapie zaznaczyłem lokalizację Biura Audytu Wewnętrznego urzędu m.st. Warszawy, bo to im pewnie przyjdzie weryfikować projekt.

Dane projektu

Skrócony opis projektu: W dotychczasowych edycjach BP/BO zostało wybranych 3895
Projekt ma polegać na zleceniu przez miasto audytu wykonania projektów infrastrukturalnych, wybranych w edycjach budżetu partycypacyjnego na 2018 i 2019 rok.
Opis projektu:
W edycjach budżetu partycypacyjnego na 2018 i 2019 rok zostało wybranych 1731 projektów, z których zrealizowano 2940. Informacje o sposobie realizacji projektów są skromne i niekiedy błędne. Nie znamy ostatecznych kosztów wykonania projektów. Audyt pozwoli zebrać brakującą wiedzę, wskazać błędy i możliwości poprawy. Projekt ma na celu sprawdzenie jak urzędnicy radzą sobie z wykonaniem zadań. 1482. Projekt polega na zleceniu przez miasto audytu wykonania projektów infrastrukturalnych, które wygrały w poprzednich latach. Wiele projektów zostało wykonanych niezgodnie z intencją autorów, bez kontaktu z mieszkańcami lub w innym zakresie niż przewidywał projektgłosowaniach na lata 2018 i 2019. Ze względu na liczbę realizowanych projektów, zadanie zostanie wykonane w oparciu o odpowiednio dobrana próbę. Audytorzy zbadają, czy urzędnicy realizujący zadania trzymali się zapisów prawa, treści projektów i czy właściwie komunikowali się autorami i mieszkańcami. Projekty miękkie zostaną sprawdzone także pod względem frekwencji w zajęciach, skuteczności dotarcia do odbiorców, kosztów jednostkowych, jakości i czasu realizacji, konkurencyjności, dostępności dla grup wykluczonych. Projekty infrastrukturalne zostaną sprawdzone także pod względem trwałości, kosztów wykonania z uwzględnieniem wzrostu kosztów materiałów i robocizny, jakości i czasu realizacji, przyczyn opóźnień, ogólnodostępności projektów wykonanych w placówkach edukacyjnychprojekty realizowane były zgodnie z zapisami prawa i treścią projektów. Badaniu poddany będzie także sposób komunikowania się z autorami projektów i mieszkańcami.Biorąc pod uwagę charakter tych projektów ocenie poddane będą trwałość, koszty wykonania, jakość i czas realizacji, przyczyny opóźnień oraz dostępność dla mieszkańców.

Efektem projektu będzie raport z audytu zawierający pełne i poprawne dane dotyczące wykonania projektów, ocenę zgodności wykonania projektów z założeniami, przykłady dobrych praktyk i największych błędów, wskazówki poprawy procedur realizacji projektów i działania systemu budżetu obywatelskiego w ramach obowiązujących przepisów prawa. Koszt projektu szacuję na 3895 projektów * 100 zł = 389.500 zł Projekt poparł między innymi Marcin Wojdat, sekretarz miasta. Fajny z niego gość.Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu: Wiedza mieszkańców
Celem planowanego audytu jest zgromadzenie wiedzy o realizacji dotychczasowych projektów jest skromna i rozproszona. Liczne projekty nie zostały wykonane w terminie lub zostały wykonane częściowo lub błędnie. Audyt ma za zadanie zgromadzić dotychczasową wiedzę o realizacji projektów i wskazać, co należy poprawić w działaniach urzędników i procedurachprojektów i wskazanie kierunków modyfikacji procedur i działań systemu budżetu partycypacyjnego/obywatelskiego w m.st. Warszawie.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • funkcjonowanie urzędu
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dorośli
  • urzędnicy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu dla wybranej próby - 350000 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 389 500
350 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki