Zarząd Zieleni - zmiany z 2020-06-23 12:24:18
Powrót do projektu

Owocowa Warszawa- Owocowe Warszawskie Sady

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Park Kępa Potocka, Park Chomicza, Skwer Khala, działka ZP9 w rejonie cytadeli Warszawskiej należąca do Zieleni Miejskiej, park Moczydło- działka nr 5 (skrzyżowanie Górczewskiej i Prymasa Tysiąclecia).

W przypadku braku możliwości realizacji projektu we wskazanej w projekcie lokalizacji, wybrane zostanie inne miejsce po uprzedniej konsultacji z pomysłodawcami.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt przewiduje posadzenie starych odmian drzew owocowych na terenie Warszawy. Jego celem jest przywrócenie starych odmian drzew owocowych oraz zapoznanie mieszkańców, szczególnie najmłodszych skąd się biorą owoce. Dodatkowo projekt zwraca uwagę na owady biorące udział w powstawaniu owoców. Jest to projekt edukacyjny, ekologiczny i ogólnodostępny.
Opis projektu:
Celem projektu Owocowa Warszawa jest posadzenie w parkach Warszawskich i w pasach zieleni starych odmian drzew owocowych, takich jak: jabłoń (odmiana malinowa), grusza, śliwa i czereśnia. Ostateczny dobór odmian i gatunków zostanie skonsultowany z zarządcą terenu na którym projekt będzie realizowany. Projekt przewiduje również opis zasadzonych odmian oraz informacje skąd się biorą owoce- zamieszczenie tablicy informacyjnej obok zasadzonych drzew. Chciałabym zwrócić uwagę na ważną rolę owadów w ekosystemie i powstawaniu owoców. Projekt jest skierowany do wszystkich mieszkańców, również najmłodszych.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt ma przede wszystkim rolę proekologiczną- sadzimy nowe drzewa w przestrzeni miejskiej, dajemy miejsce owadom oraz zimujący m w Polsce ptakom do zapylania i żerowania.

Jest to także projekt edukacyjny- ma na celu przybliżenie skąd się biorą owoce oraz powracamy do starych bardzo atrakcyjnych odmian owoców. Owoce te są ogólnodostępne.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Sadzenie drzewa (obwód 14-16 cm): 1000zł x 5 lokalizacji x 5 drzew = 25000zł

Tablica informacyjna : 600zł x 5 lokalizacji = 3500zł

Razem = 28500 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 37 000
28 500,00 zł

Dokumenty

Załączniki