Wydział Monitoringu Jakości Powietrza i Edukacji w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej - zmiany z 2020-06-16 10:16:51
Powrót do projektu

Miernik Jakości Powietrza przy Urzędzie Dzielnicy Ursus

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Montaż na budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Pl. Czerwca 1976 roku.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Montaż miernika pomiaru jakości powietrza w celu pomiaru poziomu stężenia pyłów

zawieszonych PM2.5, PM10 oraz NO2, a także podstawowych parametrów meteorologicznych.

Montaż na budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Pl. Czerwca 1976 roku.
Opis projektu:
Montaż miernika pomiaru jakości powietrza w celu pomiaru poziomu stężenia pyłów

zawieszonych PM2.5, PM10 oraz NO2, a także podstawowych parametrów meteorologicznych. Udostępnienie danych na platformie open data co zapewnieni możliwość korzystania z danych przez aplikacje prezentujące jakość powietrza. W oparciu o ww. dane będą prezentowane na na mapie online m.in. informacje o jakości powietrza.

Montaż na budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Pl. Czerwca 1976 roku.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Jakość powietrza w Warszawie to bardzo trudny temat. W okolicy brak jest takiego urządzenia. Dzięki uzyskanym informacjom każdy mieszkaniec będzie mógł zweryfikować stan powietrza w tej części dzielnicy.

Poszerzona, lokalna wiedza dotycząca jakości powietrza może wpłynąć na codzienne decyzje podejmowane przez mieszkańców, a mające wpływ na to czym oddychamy (np kwestię nasadzeń zieleni, czy korzystania z komunikacji miejskiej).

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Zakup czujników jakości powietrza

1 szt. x 12 350 zł = 12 350 złUtrzymanie czujników jakości powietrza

1 szt. x 2 000 zł = 2 000 zł

Suma: 14 350 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 12 500
14 350,00 zł

Dokumenty

Załączniki