Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Rembertów - zmiany z 2020-06-23 15:38:37
Powrót do projektu

Zagospodarowanie "Górki" przy ul. Strażackiej

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Rembertów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Górka na terenach zielonych między ulicami Kordiana, Strażacką i Roty.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Osiedle Stary Rembertów. Górka na terenach zielonych między ulicami Kordiana, Strażacką i

Roty. Działka 18/7, obręb 30919, należąca do m.st. Warszawy

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Celem projektu jest przygotowanie i dostosowanie Górki przy ul. Strażackiej do letniej i zimowej rekreacji w bezpiecznych warunkach. Wymaga to realizacji niezbędnych prac ziemnych. Górka będzie wówczas wykorzystywana do zabawy dla starszych i młodszych dzieci z rodzinami. Górka będzie mogła być także jako miejsce na letnie kino "pod chmurką".
Opis projektu:
W wyniku projektu powstanie Górka wysokości 10 m, usypana z ziemi przewiezionej z istniejącej pryzmy, odpowiednio ukształtowana:

a) stok o wystawie płn-zachodniej użytkowy - o nachyleniu 1:4;

b) pozostałe skarpy górki strome - w założeniu nieużytkowe, o nachyleniu 1:1,5;

przy zachowaniu nachylenia nie przekraczającego 1:1,5 nie wymagają one zastosowania umocnień technicznych, ponadto takie nachylenie minimalizuje ryzyko upadku i umożliwia koszenie zieleni za pomocą wykaszarek ręcznych.

Nasyp w całej objętości ma być zagęszczany na bieżąco warstwami, do uzyskania współczynnika zagęszczenia 0,95. Po ukształtowaniu nasypu, na jego koronie i stoku zjazdowym ma być rozścielona 10 cm warstwa ziemi urodzajnej, a następnie na całej powierzchni górki założone zostaną trawniki, przez wysiew mieszanki nasion traw typu ekstensywnego - z przewagą kostrzewy, odpornej na suszę, wolno rosnącej i niewymagającej intensywnej pielęgnacji.

Teren po usunięciu istniejącej hałdy oraz pozostały teren w zasięgu robót ma zostać wyrównany, a następnie mają być na nim założone siewem trawniki ekstensywne (j/w).

Zagospodarowanie Górki znacznie wzbogaci program użytkowy przestrzeni społecznej i spełni oczekiwania okolicznych mieszkańców. Stok zjazdowy planowanej górki może być wykorzystywany zarówno w okresie zimowym jak i w sezonie letnim, do organizowania plenerowych seansów filmowych i innych wydarzeń, dla których potrzebne będzie rozstawienie sceny na końcu

zjazdu. Projekt wpisuje się w planowane przez Urząd Dzielnicy Rembertów zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Strażackiej.

W ramach projektu nie przewiduje się oświetlenia, doprowadzania mediów ani budowy obiektów małej architektury.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych:

1. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej = 7.000 zł

2. roboty ziemne i obsiew górki trawą:

a) przewiezienie gruntu z istniejącej hałdy, wbudowanie z zagęszczeniem wg założonego profilu (7.000 m3), dowóz i rozścielenie 10cm warstwy ziemi urodzajnej (1.200 m2) = 126.000 zł

b) plantowanie terenu otaczającego + obsiew trawą, założenie trawników siewem na terenie nachylonym (3.500m2) = 33.222 zł
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Górka w obecnym stanie nie nadaje się do bezpiecznej rekreacji i zagraża użytkownikom.

Obszar działki nr 18/7 jest obecnie wykorzystywany przez Mieszkańców rekreacyjnie, lecz istniejąca hałda ziemi nie nadaje się do użytkowania rekreacyjnego.

W wyniku wbudowania urobku pochodzącego z korytowania pod boiska zrealizowane na terenie Szkoły Podstawowej nr 217, główny stok (płn-zachodni) został bardzo silnie wypłaszczony; natomiast nachylenie stoków pozostałych jest na to zbyt duże. Ze stromych skarp wystaje też w kilku miejscach gruz betonowy, który stwarza zagrożenie dla użytkowników. Większość gruntu tworzącego istniejącą hałdę może posłużyć właśnie do realizacji przedmiotowego projektu.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • kultura
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Kosztorys wyczerpuje limit środków przeznaczonych na wniosek.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
166 222,00 zł

Dokumenty

Załączniki