Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Rembertów - zmiany z 2020-06-17 08:59:03
Powrót do projektu

Poprawa wyposażenia zespołu boisk przy SP217

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Rembertów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Zespół boisk przy ul. Paderewskeigo 45, SP 217
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Celem projektu jest poprawa wyposażenia zespołu boisk przy SP217, m.in poprzez budowę dodatkowych piłkochwytów, budowę dodatkowych ciągów pieszych, poprawę odwodnienia boiska piłkarskiego, zakup nowego wyposażenia (bramki, siatki, itp.) oraz wykonanie konserwacji sztucznej trawy na boisku piłkarskim. Planowane działania zwiększą funkcjonalność zespołu boisk oraz komfort korzystania przez użytkowników.
Opis projektu:
Projekt obejmuje:

a) budowa dodatkowych pilkochwytów wzdłuż linii bocznych boiska (2x72 mb). Tej samej wysokości jak za liniami bramkowymi. Rozwiązanie to zwiększyłoby komfort używania boiska.

b) wykonanie brakujących ciągów pieszych wokół boisko piłkarskiego w celu umożliwienia komunikacji pieszej wokół boiska. Do wykonania jest chodnik (w miarę możliwości 1,5-2 m szerokości) o długości ca. 160 m tj. od wyjścia z obiektu szatniowego w prawą stronę 30 mb chodnika, po przeciwległej stronie za bramką i piłkochwytem ca. 55 mb chodnika, za linią boczną boiska między boiskami 75 mb chodnika,

c) poprawa odwodnienia boiska piłkarskiego,

d) zakup wyposażenia: nowe siatki – piłkochwyty, nowe siatki – bramki,

e) usługa konserwacji sztucznej trawy boiska piłkarskiego
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt odpowiada na potrzeby użytkowników zespołu boisk. Brak piłkochwytów powoduje wzajemne utrudnianie sobie korzystanie z sąsiadujących ze sobą boisk.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Kosztorys zawiera wykonanie:

siatki ochronnej, ciagów pieszych, poprawę odwodnienia boiska, konserwację nawierzchni, koszt dokumentacji oraz oznakowanie graficzne.
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 166 222
165 868,00 zł

Dokumenty

Załączniki