Wydział Projektów Interdyscyplinarnych w Centrum Komunikacji Społecznej - zmiany z 2020-05-27 15:10:09
Powrót do projektu

Warszawski Uniwersytet Rodzinny

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Centrum Kultury Wilanów, ul. Kolegiacka 3, ; Służewski Dom Kultury, park dolinka służewiecka,; Dom Kultury Świt, ul. Piotra Wysockiego 11, ; Białołęcki Ośrodek Kultury ul. Vincenta van Gogha 1; Ośrodek Kultury Arsus, ul. Traktorzystów 14.Wolskie Centrum kultury, Działdowska 6

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Centrum Kultury Wilanów, ul. Kolegiacka 3, ; Służewski Dom Kultury, park dolinka służewiecka,, Park Dolinka Służewiecka; Dom

Kultury Świt, ul. Piotra Wysockiego 11, ; Białołęcki Ośrodek Kultury ul. Vincenta van Gogha 1 Wolskie Centrum kultury, Działdowska 6 ; Ośrodek Kultury Arsus, ul. Traktorzystów 14.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Celem projektu jest stworzenie serii cyklu profesjonalnych pokazów i wykładów naukowych dostępnych dla rodzin. Wydarzenia łączyłyby w sobie rodzinną formę spędzania czasu wraz z szeroko pojętą popularyzacją nauki. Pokazy i wykłady będą się odbywać w wybranych domach kultury z udziałem naukowców, badaczy oraz ekspertów krajowego i europejskiego poziomuw różnych dziedzinach wiedzy.
Opis projektu:
Projekt ma na celu stworzenie serii dużych wydarzeń kulturalno-naukowych w wybranych domach kultury na terenie całej Warszawy. Widowiska mają na celu przedstawienie danej dziedziny naukowej (bądź jej obszaru) w sposób atrakcyjny, ciekawy oraz angażujący. Zainteresowanie nią, zachęcenie do dalszej eksploracji i zgłębiana zgłębiania tematu. Często z wykorzystaniem między innymi nowych mediów czy technologii. Prelegenci na krajowym i europejskim poziomie - specjaliści w danej dziedzinie - nadadzą wydarzeniom wysoką rangę merytoryczną, w połączeniu z przystępnym przekazem wiedzy stworzą wysokiej jakości wydarzenia dostępne i skierowane do wszystkich grup wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli oraz seniorzy). Prezentowane dziedziny naukowe to miedzy między innymi: nauki humanistyczne (np. filozofia, językoznawstwo itp.) nauki inżynieryjno-techniczne (np. architektura, urbanistyka itp.), nauki medyczne (np. kultura fizyczna, medyczne) nauki ścisłe i przyrodnicze (biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka), nauki społeczne (ekonomia, prawo) oraz inne. Projekt zakłada dostępność wydarzeń dla osób niesłyszących i niedosłyszących dzięki tłumaczeniu na język migowy(tłumacz migowy) oraz niedosłyszących (pętla indukcyjna) w zależności od zapotrzebowania zgłaszanego przez uczestników na etapie zapisów. Wydarzenia kierowane do mieszkańców Warszawy – dzieci od 8 roku życia, młodzieży, dorosłych oraz seniorów.

Projekt zakłada, że część wydarzeń będzie kierowana do dorosłego odbiorcy. (Dokładny podział wiekowy na szczegółowym etapie). Udział nieodpłatny, w kolejności zgłoszeń. Realizacja projektu w następujących miejscach: Centrum Kultury Wilanów, Służewiecki Dom Kultury, Dom Kultury Świt, Białołęcki Ośrodek Kultury, Wolskie Centrum Kultury Pokaz/wykład 60 minut 10 (mc) /1, 5(placówki) 2000 1000000 Tłumaczenie pokazu na język migowy 300 50 15000 Promocja 5000 Koszt akustyka 1h pokaz/warsztat 200 50 10000 Razem: 100000 15000 5000 10000 łącznie 130 000liczba miejsc ograniczona, decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zapisy będą prowadzone na każdy wykład/pokaz osobno.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Na przestrzeni wielu lat obserwujemy ogromne zapotrzebowanie z jednoczesnym zainteresowaniem na wyżej wymienione formuły edukacyjne. Stały dostęp do nieodpłatnych, a jednocześnie bardzo atrakcyjnych i merytorycznych wydarzeń naukowych przekłada się na możliwość realizowania swoich pasji i zainteresowań naukowych, zwiększenie ogólnej świadomości społeczeństwa, uwrażliwienie go na różnorodność. Dzięki zaangażowaniu w przedsięwzięcia naukowe społeczeństwo jest bardziej świadome w odbiorze i weryfikowaniu informacji – ta wiedza cały czas powinna być przekazywana również do osób dorosłych. Jak pokazują statystyki, nauka w Polsce jest bardzo niedofinansowana i jest dużo do zrobienia w tej kwestii. Formuła wydarzeń przystosowana do odbioru przez osoby niesłyszące i niedosłyszące przekłada się na ich lepszą jakość funkcjonowania w społeczeństwie.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Cena całości cyklu tj. 50 wykładów/pokazów

1 obsługa sal (w tym zapewnienie dostępności) 45 000 zł

2 opracowanie koncepcji cyklu wykładów/pokazów 5 000 zł

3 działania promocyjne 12 000 zł

4 koszt wykładu/pokazu (w tym m.in. prowadzenie zapisów, opracowanie scenariusza i przeprowadzenie wykładu/pokazu, obsługa techniczna i dokumentacja wydarzenia) 140 000 zł

Łącznie 202 000 złCena jedn. za 1 wykład/pokaz

- obsługa sal (w tym zapewnienie dostępności) 900 zł

- koszt wykładu/pokazu (w tym m.in. prowadzenie zapisów, opracowanie scenariusza i przeprowadzenie wykładu/pokazu, obsługa techniczna i dokumentacja wydarzenia) 2 800 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 130
202 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki