Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej - zmiany z 2016-03-22 09:40:48
Powrót do projektu

Ochrona ptaków gniazdujących w skrzynkach lęgowych w Parku PraskimWarszawskim Ogrodzie Zoologicznym

status:


Projekt służy podniesieniu różnorodności i atrakcyjności przyrodniczej Parku Praskiego Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego poprzez utrzymanie we właściwym stanie powieszonych tam w przeszłości około 100 70 skrzynek lęgowych dla ptaków oraz zawieszenie dalszych kolejnych 50 skrzynek dla ptaków i wiewiórek. Działanie to zwiększy liczebność zamieszkujących Park Praski Warszawskie ZOO sikor, mazurków, szpaków, muchołówek, kowalików, pleszek, a nawet sówszpaków oraz wiewiórek.

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

teren na Na północ od Alei Solidarności Ul. Ratuszowej

Istotne informacje o lokalizacjiPark Praski

Warszawski Ogród Zoologiczny – ograniczony ulicami: Al. SolidarnościRatuszowa, Wybrzeże Helskie, RatuszowaJagiellońska, Jagiellońska.Stefana Starzyńskiego


Klasyfikacja projektu

 • ochrona środowiska
 • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu
 • dzieci
  • zwierzęta
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

  Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

  Ptaki są dostępne do obserwacji przez odwiedzających Park w ciągu dnia, niektóre (np. puszczyk) – również nocą. Skrzynki lęgowe w Parku Praskim są powieszone na terenie ogólnodostępnym, zaś ptaki przy nich przebywające można do woli obserwować z alejek parkowych. Gatunki gnieżdżące się w skrzynkach nie należą do płochliwych, charakteryzują się lubianym przez ludzi śpiewem i nie zanieczyszczają terenu. W trakcie lęgów ptaki te można obserwować najczęściej od początku marca do lipca.

  Warszawski Ogród Zoologiczny należy do najliczniej odwiedzanych obiektów turystycznych w Polsce. Dzięki rocznym kartom wstępu jest przyjaznym miejscem spędzania czasu przez seniorów oraz rodziców z dziećmi. Kontakt z dziką przyrodą jest miłym dopełnieniem głównej atrakcji jaką są zwierzęta w ZOO hodowane. Za sprawą skrzynek przybędzie ptasich śpiewaków – szpaków i sikor, jak również wiewiórek, pośród zieleni naszego Ogrodu Zoologicznego.


  Pełny opis projektu

  Projekt przewiduje:

  1) Dwukrotne (czyszczenie skrzynek – przed sezonem lęgowym - od stycznia do końca lutego ok. 70 szt. obecnie już zawieszonych oraz od połowy października do połowy grudnia 2017r. ) oczyszczenie około 100 skrzynek lęgowychpowtórnie 70 szt. starych i 50 szt. nowo powieszonych. Czyszczeniu będzie towarzyszyć przegląd techniczny każdej ze skrzynek, połączony z drobnymi ich naprawami. Omawiane W minionych latach omawiane skrzynki zostały powieszone w przeszłości w tym parku przez administratora terenu – Zarząd Oczyszczania m.st. Warszawy.z przeznaczeniem dla jerzyków, wróbli, szpaków i sikor.

  2) Zakup i zawieszenie w Parku Praskim dalszych nowych 50 skrzynek, w tym 46 typu „B” (dla szpaka – gatunku wybitnie preferującego tego typu budki na gniazdowanie, o miłym śpiewie) oraz 4 budki – dla kowalika, ptaka rzadkiego, lecz również zasiedlającego ten park – jesienią 2017r.: 25 szt. typu B dla szpaków, 15 szt. typu A i A1 dla sikor oraz 10 szt. dla wiewiórek

  3) Sporządzenie sprawozdania z oczyszczenia skrzynek – z uwzględnieniem ich zajęcia , uwzględniającego stan ich wykorzystania przez poszczególne gatunki, wraz z wnioskami (w 2017r.).

  poszczególne gatunki ptaków, wraz z wnioskami – w grudniu 2017r.


  Uzasadnienie dla realizacji projektu

  Czyszczenie i naprawa skrzynek zapewni jest warunkiem ich dalsze (ok. 90%) wykorzystanie przez ptaki na lęgi, podniesie bezpieczeństwo tych lęgów. Ptaki w większości wieloletniego (do 10 lat) funkcjonowania. Ptaki na ogół nie osiedlają się w skrzynkach, z których zawczasu nie usunięto starych gniazd ograniczających ich wewnętrzną przestrzeń. Zawieszenie dalszych 50 budek, przede wszystkim dla licznego w parku szpaka, będzie stanowiło rodzaj kompensacji przyrodniczej za utracone przez ten gatunek stare, dziuplaste drzewa, w których zakłada gniazda - systematycznie usuwane w Parku przez ZOM. Postulowane w projekcie działania zapewnią utrzymanie bogactwa gatunkowego ptaków w Parku Praskim, ze szczególnym uwzględnieniem, mile odbieranych przez ludzi m.in. sikor i szpaków.nie usunięto starego materiału gniazdowego zmniejszającego kubaturę skrzynki. W ZOO jest stosunkowo niewiele skrzynek gniazdowych. Zawieszenie kolejnych 40 szt. dla ptaków i 10 szt. dla wiewiórek zwiększy obecność tych zwierząt na terenie ogrodu, a ponadto stanowi niezbędną rekompensatę za utracone siedliska związane z wycinką starych drzew.


  Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

  1) . Oczyszczenie (= usunięcie starego gniazda) skrzynki, połączone z jej przeglądem technicznym i ewentualną drobną naprawą – 6,50 zł brutto za jedną skrzynkę x 2 czyszczenia (przeglądy) x 100 skrzynek – razem: 1300 zł brutto.(70+ 70 +50) szt.

  - razem: 1235 zł brutto  2) Zakup i zawieszenie 50 nowych skrzynek – 60 zł brutto za jedną skrzynkę x 50 skrzynek

  – razem: 3000 zł brutto.  3) Sporządzenie końcowego sprawozdania z realizacji projektu: 300 zł brutto.
  Całkowity koszt projektu: 4 600535,00 zł

  Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

  TAK


  Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

  Utrzymanie skrzynek w przyszłości sprowadza się do okresowego (raz na rok) ich oczyszczania.


  Całkowity koszt eksploatacji: 1 000200,00 zł

  Załączniki