Koordynator w Dzielnicy Ursus - zmiany z 2020-01-24 15:22:24
Powrót do projektu

Zajęcia logopedyczne dla maluszków

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursus
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
.Opis projektu:
Projekt został opracowany z myslą o dzieciach w wieku żłobkowym tj 0 - 36 miesiąca życia. Zajęcia będą odbywały się na terenie państwowych żłobków funkcjonujących w dzielnicy Ursus:

1. Żłobek nr 26, ul Wapowskiego 1,

2. Żłobek nr 27, ul. Keniga 9

3. Żłobek nr 48, ul. Czerwona Droga 6Zajęcia będą odbywały się 1 raz w tygodniu (50 minut zajęć dla jednej grupy). Na terenie każdego żłobka mogą być zorganizowane 4 grupy.

Mając na uwadze większą efektywność proponowanych zajęć wskazany jest podział chętnych dzieci na mniejsze grupy (liczebność jednej grupy nie powinna przekraczać 15 osób).

Udział w zajęciach dla każdego dziecka jest bezpłatny. Dokładny termin i godziny zajęć zostaną ustalone na dalszym etapie realizacji projektu.

Rodzice zostaną poinformowani o realizacji zajęć w ramach projektu drogą e-mail, jak również podczas spotkania organizacyjnego.

Zajęcia będą prowadzone od stycznia do grudnia 2021 roku (z wyłączeniem lipca i sierpnia).

W miesiącach marzec i kwiecień planuję zorganizować i przeprowadzić na terenie wymienionych wyżej żłobków zajęcia pokazowe dla dzieci i rodziców.

Chętne osoby będą mogły zgłosić swój udział drogą e-mail lub telefonicznie. "Zajęcia logosensoryczne dla maluszków" zostały przygotowane, by dzieci w wieku najbardziej intensywnego rozwoju (0-3 lata) otrzymały właściwą dostosowaną do swoich możliwości i potrzeb stymulację. Zajęcia mają charakter profilaktyczny, jak i wspierający. Podczas ćwiczeń mali uczestnicy będą przede wszystkim stymulować motorykę małą (prace rąk, chwyt precyzyjny, koordynację oburęczną, koordynację wzrokowo-ruchową itd.), a także usprawniać aparat mowy (wzbogacać słownik bierny i czynny, nabywać kompetencji językowych itd.), które są niezbędne w codziennym życiu.

Wielokrotnie udowodniono, że dzieci, które otrzymywały wparcie i właściwą (zgodną z własnymi potrzebami i możliwościami stymulacje):

- szybciej osiągały sukcesy w procesie adaptacji w żłobku i przedszkolu; lepiej radziły sobie w różnych sytuacjach społecznych;

- były bardziej samodzielne;

- miały większą łatwość i odwagę w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami, opiekunami;

- z łatwością komunikowały swoje potrzeby

- szybciej podejmowały próby nazywania przeżywanych emocji i uczuć

- miały wyższy poziom motywacji i chęci poznawania nowych treści na różnych etapach edukacji (żłobek, przedszkole, szkoła).

Realizując "zajęcia logosensoryczne dla maluszków" chciałabym przede wszystkim spełnić następujące założenia:

1. maluszki będą poznawać otaczający je świat za pomocą wszystkich 7 zmysłów (dotyk, smak, wzrok, węch, czucie głębokie i zmysł równowagi),

2. maluszki poprzez zabawy logorytmiczne i sensoryczne będą rozbudzać własna aktywność, zdobywać niezbędne dla właściwego komunikowania się z otoczeniem umiejętności,

3. Maluszki dzięki swojej naturalnej i wrodzonej ciekawości świata będą doświadczać tego co jeszcze nieznane,

4 maluszki będą wspierać swoje umiejętności społeczne, nawiązywać kontakty z rówieśnikami, uczyć się jak radzić sobie z porażką, trudną sytuacjąW pracy z najmłodszymi dziećmi stawiam na:

- samodzielność dzieci,

- indywidualne podejście do każdego uczestnika

- eksplorowanie otaczającej rzeczywistości poprzez dzieci według własnych możliwości,

możliwość popełniania błędów, by móc w przyszłości ich unikać i wyciągać wnioski

- dobrą zabawę i mile spędzony czas w grupie

Zajęcia dla maluszków mają swój rytm i stałe elementy, które dają uczestnikom tak ważne na tym etapie rozwoju poczucie bezpieczeństwa, możliwość przewidywania następnego elementu zajęć.

"Zajęcia logosensoryczne dla maluszków" to przede wszystkim czas wspólnej zabawy, tańca, śpiewu, ćwiczeń motorycznych, zabaw słownych, zabaw dzwiękonaśladowczych, zabaw rytmicznych, ćwiczeń relaksacyjnych, aktywności plastycznych i sensorycznych.

Kolejnym, niezwykle istotnym elementem projektu będą konsultacje dla rodziców maluszków, które uczęszczają na zajęcia - z osobą prowadząca zajęcia.

Przewiduje 2 godziny konsultacji w każdym żłobku, w którym będą zajęcia się odbywały w miesiącu.

Godzina i dokładny termin konsultacji będzie ustalony na dalszym etapie realizacji projektu.

Rodzice w trakcie spotkania z prowadzącą warsztat będą mieli okazję poznać spostrzeżenia na temat swojego dziecka (mocne strony, obszary, które wymagają stymulacji i pracy w domu, wskazówki i przykładowe ćwiczenia, które mogą a nawet powinny być kontynuowane w domu). W przypadku podejrzenia występowania trudności u danego uczestnika zajęć, podczas spotkania z rodzicem będzie możliwość przekazać adresy specjalistycznych placówek i osób, które pomogą dziecku (PPP, logopeda, psycholog, neurolog, placówki realizujące wczesne wspomaganie rozwoju).

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  Potencjalni odbiorcy projektu:

   Kosztorys

   Kosztorys realizacji projektu:
   Szacunkowy koszt realizacji projektu:
   0,00 zł

   Dokumenty

   Załączniki