Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2016-05-06 12:54:30
Powrót do projektu

Rowerem na zakupy na Sadybę

status:


Sadyba jest spokojną okolicą, ale niestety brakuje tam infrastruktury rowerowej. Dla okolicznych mieszkańców dojazd rowerem na bazarek lub do sklepu byłby dobrym rozwiązaniem, niestety szerokie pasy jezdni i brak miejsca dla rowerzystów skutecznie ich do tego zniechęca. W tym roku postaram się uwzględnić niektóre uwagi mieszkańców z poprzedniej edycji BP.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.058151721954
szerokość geograficzna: 52.188604490804

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

Limanowskiego, św. Bonifacego, Konstancińska, Arbuzowa, Przy Grobli.

Istotne informacje o lokalizacji

Uspokojenie ruchu na ul. Limanowskiego, pasy rowerowe wzdłuż ulicy św. Bonifacego, kontrapas rowerowy na ul. Konstancińskiej oraz utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Arbuzowej i ul. Przy Grobli.


Klasyfikacja projektu

 • komunikacja/drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

 • dzieci
 • dorośli
 • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt ogólnodostępny.


Pełny opis projektu

Projekt przedstawia kompleksowe podejście do transportu rowerowego na Sadybie. Proponujemy wymalowanie pasów rowerowych na ul. św. Bonifacego, od ul. Kaspijskiej do Powsińskiej. Ze względu na obecność zatoki parkingowej, na niewielkim odcinku ul. Bonifacego proponujemy sierżanty rowerowe zamiast pasów, co pozwoli na zachowanie miejsc parkingowych. Na ul. Limanowskiego, od ul. Sobieskiego do Powsińskiej ruch zostanie uspokojony poprzez wyznaczenie pasów do parkowania i zabezpieczenie przejść dla pieszych wyspami. Na jednokierunkowej ul. Konstancińskiej chcemy dopuszczenia ruchu rowerowego „pod prąd”, przy czym wariantowo istniałaby możliwość wyznaczenia kontrapasa w pierwszej części tej ulicy, od strony ul. Limimanowskiego. Oprócz tego proponujemy utworzenie przejazdu rowerowego przez ul. Pory na ul. Sikorskiego.

Obecne przy ul. Arbuzowej drogi gruntowe, które nie mają połączenia z al. Wilanowską, powinny zostać utwardzone oraz oddzielone słupkami uniemożliwiającymi nielegalny wjazd samochodów, co stanowiłoby dobrą alternatywę dla rowerzysty w stosunku do jazdy ruchliwą al. Wilanowską.

Rysunki w załączeniu są poglądowe, szczegółowe rozwiązania zostaną rozstrzygnięte na etapie organizacji ruchu.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Istnieje konieczność poprawy bezpieczeństwa i warunków jazdy rowerzystów na szerokich ulicach Sadyby. Obecnie zgodnie z prawem rowerzyści powinni tam jechać jezdnią, jednak wielu kierowców ze względu na szerokość pasów, przekracza tam dozwoloną prędkość, co powoduje zagrożenie dla rowerzysty na jezdni. Część rowerzystów z tej przyczyny korzysta z chodników, co może stanowić zagrożenie dla pieszych. Utworzenie tam pasów rowerowych spowodowałoby również poprawę bezpieczeństwa i wygody pieszych na chodniku.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

uspokojenie ruchu na ul. Limanowskiego (pas postojowy, wyspy na przejściach): 50 000 zł

pasy rowerowe ul. Bonifacego (odc. ul. Kaspijska – ul. Powsińska; w tym sierżanty rowerowe na odcinku, na którym znajduje się zatoka parkingowa): 120 ): 180 000 zł

łączniki do pasów rowerowych przy ul. Sobieskiego: 20 000 zł

słupki regulujące prawidłowe parkowanie przy ul. Bonifacego: 50 000 zł

Ruch rowerowy „pod prąd” na ul. Konstancińskiej: 10 000 zł przejazd rowerowy przez ul. Pory: 10 : 15 000 zł

utwardzenie drogi gruntowej Przy Grobli 110 000 zł

łącznik ul. Arbuzowej z al. Wilanowską (wzdłuż brzegu potoku): 120 000 zł

Dokumentacja budowlana: 50 000 zł


Całkowity koszt projektu: 520 595 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

 • DDR_Boni2016_1.jpg
 • DDR_Boni2016_2.jpg
 • DDR_Boni2016_3.jpg
 • DDR_Konstancińska.pdf
 • DDR_Arbu.jpg