Koordynator w dzielnicy Wawer - zmiany z 2016-05-24 10:24:04
Powrót do projektu

Filmowe Wieczory

status:


Projekt dotyczy cyklu spotkań, na których prezentowane będą filmy dostosowane do wieku uczestników.

Po projekcji będzie czas na omówienie najważniejszych zagadnień przedstawionych w filmie oraz na zawarcie nowych znajomości.

Wszystko będzie odbywać się w miłej atmosferze przy herbacie i ciastkach.

Spotkania będą realizowane w ramach integracji młodej społeczności Wawra.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.169881820679
szerokość geograficzna: 52.205547180655

Dzielnica

Wawer


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

WCK ul. Żegańska 1a,

04-713 Warszawa

Istotne informacje o lokalizacji

Spotkania będą miały miejsce w siedzibie Hufca Warszawa Wawer


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Spotkania będą odbywały się w siedzibie Hufca ZHP Warszawa Wawer. "Wieczory filmowe" adresowane są do młodzieży gimnazjalnej, szczególnie do harcerzy starszych działających w szkołach na terenie dzielnicy Wawer. Spotkania będą się odbywały w 2 lub 3 sobotę każdego miesiąca w okresie styczeń 2017- grudzień 2017, przewidziany czas spotkania to 3 godziny (1,5-2 h oglądania filmu, 1,5-1h omówienia tematu, integracja uczestników). Dokładne daty i godziny spotkań zostaną wyznaczone w październiku 2016 roku.


Pełny opis projektu

Projekt "Filmowe wieczory" przeznaczony jest dla młodzieży w wieku gimnazjalnym.

Podczas cyklu 8 spotkań odbędą się projekcje filmów poruszających tematykę problemów związanych z okresem adolescencji.

Spotkania będą odbywały się w siedzibie Hufca ZHP Warszawa Wawer.

Każde spotkanie rozpocznie się krótkim wstępem nawiązującym do temu spotkania.

Następnie odbędzie się projekcja filmu, po jej zakończeniu odbędzie się klub dyskusyjny. W tej części będziemy omawiać główny temat spotkania, postawę bohaterów, co więcej będziemy dzielić się swoimi odczuciami i wrażeniami.

Tematy spotkania z wybranymi filmami.

"Podaj dalej" - bezinteresowna pomoc

"Mały książę"- czym jest prawdziwa przyjaźń

"Niezgodna" - przynależność do grupy

"Kochajmy się od święta" - relacje rodzinne

"Kamienie na szaniec" - odwaga i patriotyzm

"Chce się żyć" - osoby niepełnosprawne w społeczeństwie

"Młodzi gniewni" - druga szansa

"Diabeł ubiera się u Prady" - próżność


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt jest skierowany do młodzieży gimnazjalnej. Szkoła stawia przed uczniami nowe wymagania, którym ciężko jest sprostać. W tym okresie każdy nastolatek chce zaistnieć w grupie, często płaci wysoką cenę za swoją akceptację. Podczas serii spotkań chcemy pokazać młodzieży, że nie warto zmieniać siebie i dostosowywać się do innych. Chcemy wykształcić u nich własne poglądy, których będą silnie bronić. Dzięki naszym spotkaniom uczestnicy zwrócą uwagę na problemy społeczne, wzbogacą swoją wiedzę oraz będą mogli poznać nowe osoby z różnych środowisk.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wydrukowanie ogłoszeń informujących o "Wieczorze filmowym" - 40 zł

Zakup rzutnika - 2000 zł

Zakup poczęstunku dla uczestników 150 zł/ spotkanie - 1200 zł

Zakup materiałów papierniczych do II część spotkania - omówienia filmu i integracji uczestników - 100zł

Wypożyczenie filmów 20 zł/film -160 zł

Wynajem sali 200 zł - 1600 zł


Całkowity koszt projektu: 5 100,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki