Koordynator w dzielnicy Ochota - zmiany z 2016-04-11 14:31:09
Powrót do projektu

Usprawnienie parkowania pojazdów przy ul. Urbanistów

status:


Usprawnienie parkowania pojazdów przy ulicy Urbanistów poprzez wyznaczenie miejsc parkingowych na istniejącym już parkingu, co umożliwi parkowanie nawet o 20 pojazdów więcej.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.965685248375
szerokość geograficzna: 52.204617570358

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny , Ochota


Lokalizacja projektu

północno-zachodnia strona ulicy Urbanistów na odcinku od ul. Korotyńskiego do ul. Dickensa

Istotne informacje o lokalizacji

północno-zachodnia strona ulicy Urbanistów na odcinku od ul. Korotyńskiego do ul. Dickensa


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • komunikacja/drogi
  • inna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • inni
  • dorośli
  • studenci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Parking przy ul. Urbanistów jest ogólnodostępny, toteż z projektu skorzystają wszyscy.


Pełny opis projektu

Na parkingu po północno-zachodniej stronie ul. Urbanistów (na odcinku od ul. Korotyńskiego do ul. Dickensa) zostaną wyznaczone za pomocą oznakowania poziomego miejsca parkingowe o szerokości 2,3m.Istniejące już miejsca zarezerwowane dla osób niepełnosprawnych zostaną zachowane.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na parkingu przy ulicy Urbanistów często brakuje miejsc parkingowych ze względu na zbyt duże odstępy pomiędzy już zaparkowanymi pojazdami (patrz załączniki).

Przeciętnie może parkować tam ok. 100 samochodów (stan z nocy 6/7.01.2016: 102 samochody), po wyznaczeniu miejsc parkingowych mogłoby parkować ich prawie 120, co pozwoliłoby optymalnie wykorzystać dostępną powierzchnię.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Do wyliczeń przyjęto (zawyżając koszty):

koszt 1 m2 grubowarstwowego oznakowania poziomego: 40 PLN

ilość wyznaczonych miejsc parkingowych: 120

powierzchnia jednej linii: 0.5 m2Wykonanie oznaczenia poziomego na istniejącym już parkingu - ok. 2400 PLN


Całkowity koszt projektu: 2 400,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Średni roczny koszt odnawiania oznakowania grubowarstwowego: 480PLN

(Trwałość oznakowania poziomego grubowarstwowego szacowana jest na 5 lat.)


Całkowity koszt eksploatacji: 480,00 zł

Załączniki

  • Zmarnowane_miejsce_1.jpg
  • Zmarnowane_miejsce_2.jpg