Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w dzielnicy Bielany - zmiany z 2016-06-09 16:01:41
Powrót do projektu

Rowerowe połączenie parku Olszyna i parku Herberta

status:


Bezpieczny i wygodny korytarz pieszo-rowerowy przez dwa parki, od skrzyżowania Broniewskiego z Trasą AK do skrzyżowania Perzyńskiego i Staffa, łączący trzy istniejące ścieżki rowerowe. Dodatkowo utwardzenie wydeptanej ścieżki - dojścia do przystanku autobusowego Park Olszyna.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.957139730453
szerokość geograficzna: 52.272483296086

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

- Park Olszyna;

- Park Herberta;

- ul. Broniewskiego;

- ul. Duracza.

Istotne informacje o lokalizacji

Park Olszyna, Park Herberta, pasy drogowe ul. Broniewskiego i Duracza


Klasyfikacja projektu

  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ogólnodostępny dla wszystkich chętnych 24 h/dobę, 7 dni w tygodniu


Pełny opis projektu

Projekt stworzy "zielony korytarz" dla pieszych i rowerzystów, łączący dwa parki i prowadzący od skrzyżowania Broniewskiego z Trasą AK do skrzyżowania Perzyńskiego i Staffa. Trasa połączy trzy istniejące ścieżki rowerowe i będzie mogła być wykorzystywana zarówno do rekreacji jak i w dojazdach do pracy. Elementem projektu jest też wykonanie obok drogi dla rowerów brakującego odcinka chodnika śladem istniejących przedeptów - ucywilizowanie dojścia do przystanku „Park Olszyna” oraz do przejść dla pieszych przez ul. Broniewskiego i Trasę AK.Projektowana trasa została podzielona na cztery odcinki, z czego dla dwóch możliwe są różne warianty przebiegu:Odcinek A to budowa 60-70 m chodnika i drogi dla rowerów od zachodniego krańca przystanku autobusowego Park Olszyna 02 i zakrętu drogi dla rowerów w kierunku północno-zachodnim, w przybliżeniu śladem istniejących przedeptów.Odcinek B w wariancie 1 (preferowanym) to najkrótszy przebieg przez Park Olszyna, przez tereny otwarte i skrajem parku. Wariant 2 to przebieg kontynuujący oryginalny zamysł ścieżki rowerowej sprzed ok. 15 lat, ale trudniejszy do przeprowadzenia ze względu na istniejące zagospodarowanie (między górką a placem zabaw).Na odcinku C obecnie wyznaczone przejście przez ul. Duracza trafia w wąską furtkę zamiast w główną bramę, a przejazdu rowerowego brak w ogóle. W wariancie 1 trasa prowadzi do istniejącej szerokiej bramy do parku Herberta, co wymaga wyznaczenia nowego przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów przez ul. Duracza; z istniejących przedeptów wynika że występuje potrzeba wyznaczenia takiego przejścia. Wariant 2 to wyznaczenie przejazdu dla rowerów obok istniejącego przejścia przy skrzyżowaniu z ul. Gąbińską; wymagać będzie jednak poszerzenia istniejącego wejścia do Parku Herberta i ok. 20 mb alejki wewnątrz parku (obecnie 1 m szerokości - mało komfortowe nawet dla samych pieszych).Odcinek D (bezinwestycyjny) to istniejąca główna aleja Parku Herberta o szerokości 4 m, na której ruch rowerów może odbywać się na zasadach ogólnych, bez wydzielania drogi dla rowerów.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt rozwiązuje kilka problemów:- brakującego dojścia od północy do skrzyżowania Broniewskiego / Trasa AK - o potrzebie takiego dojścia świadczą szerokie wydeptane ścieżki gruntowe;- ślepego zakończenia drogi dla rowerów w Parku Olszyna, wpuszczającego ruch rowerowy w wąską alejkę obok placu zabaw;- braku wygodnego połączenia pieszego i rowerowego dwóch sąsiadujących terenów zielonych.Projektowana trasa poprawi spójność, bezpośredniość i atrakcyjność sieci rowerowej na Bielanach i będzie mogła być wykorzystywana zarówno do rekreacji jak i w dojazdach do pracy. Ułatwi także dojście do zespołu przystanków Park Olszyna.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

70 m drogi dla rowerów na odcinku A (w rejonie skrzyżowania Broniewskiego / trasa AK)

250 m drogi dla rowerów na odcinku B

70-120 m drogi dla rowerów na odcinku C

Razem 390-440 mb drogi dla rowerów x 500 tys. zł/km = 195-220 tys. złOk. 150 m2 chodnika w rejonie skrzyżowania Broniewskiego / trasa AK x 80 zł/m2 (odcinek A) = 12 tys. złWyznaczenie przejazdu dla rowerów przez ul. Duracza z budową nowego lub korektą istniejącego azylu (odcinek C) = 7 tys. złDokumentacja techniczna: 15 tys. złRazem 229-254 tys. zł


Całkowity koszt projektu: 254 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

koszty bieżących remontów i odnawiania oznakowania


Całkowity koszt eksploatacji: 10 000,00 zł

Załączniki

  • park_olszyna-plan_orientacyjny.jpg
  • park_olszyna-dojscie_na_przystanek.jpg
  • park_olszyna-prezentacja.pdf