Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej - zmiany z 2016-03-22 09:42:03
Powrót do projektu

Mobilne planetarium do pokazów astronomicznych dla dzieci i młodzieży z Ursynowa

status:


Mobilne planetarium dla uczniów szkół I przedszkoli publicznych I niepubliczych na terenie Ursynowa. Mobilne planetarium ułatwia i uatrakcyjnia edukację przyrodniczo astronomiczną dzieci i młodzieży.


Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Ulokowanie w Urzędzie Dzielnicy Ursynów bądź w jednej ze szkół na Ursynowie z możliwością transportu do poszczególnych szkół i przedszkoli.

Istotne informacje o lokalizacji

Transport pomiędzy szkołami i przedszkolami na Ursynowie. Z możliwością zdeponowania na stałe np w Urzędzie Dzielnicy.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z planetarium mogłaby korzystać na codzień młodzież i dzieci z Ursynowskich szkół i placówek publicznych i niepublicznych a podczas eventow i zdeponowania w miejscu dłuższego pobytu także pozostali mieszkańcy Ursynowa.


Pełny opis projektu

Proponuję zakup mobilnego planetarium dla uczniów szkół I przedszkoli publicznych I niepubliczych na terenie Ursynowa. Mobilne planetarium ułatwia i uatrakcyjnia edukację przyrodniczo astronomiczną dzieci i młodzieży.

Dzięki swoim niewielkim rozmiarom i mobilności planetarium może dotrzeć do każdej szkoły, przedszkola, ośrodka kultury , jak również na dzielnicowy festyn. Warsztaty astronomiczne prowadzone z wykorzystaniem planetarium pozwalają uczestnikom nabyć lub pogłębić praktyczną wiedzę z danej dziedziny astronomii ale również wykazać się innymi zdolnościami np. plastycznymi czy konstrukcyjnymi.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wzbogacenie edukacji dzieci i młodzieży z Ursynowa o warsztaty przyrodniczo - astronomiczne. Rozwijanie zainteresowań wśród dzieci i młodzieży.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- zakup mobilnego planetarium wraz z osprzętem

- przeszkolenie dla nauczycieli i innych osób prowadzących warsztaty


Całkowity koszt projektu: 20 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

- koszt energii, konserwacji


Całkowity koszt eksploatacji: 2 000,00 zł

Załączniki