Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Targówek - zmiany z 2016-04-18 11:06:58
Powrót do projektu

AKTYWNA JA

status:


Zajęcia ruchowe z Zumby dla WSZYSTKICH uczestników projektu.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.068859100342
szerokość geograficzna: 52.26783401235

Dzielnica

Targówek


Charakter projektu

Lokalny , Targówek


Lokalizacja projektu

Targówek Fabryczny, Targówek Mieszkaniowy

Istotne informacje o lokalizacji

Wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 34, przy ulicy Mieszka I 7.


Klasyfikacja projektu

  • sport
  • edukacja
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • inni
  • młodzież

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt realizowany będzie dla osób obecnie uczestniczących oraz nowych (nabór poprzez portale społecznościowe). Z projektu może skorzystać każda osoba, która wyrazi chęć i zgłosi to organizatorowi. Przewiduje się ograniczoną liczbę osób uczestniczących w zajęciach (25 na każdą grupę) ze względu na miejsce w którym zajęcia będą miały miejsce (sala gimnastyczna).


Pełny opis projektu

Planowane zajęcia będą organizowane na sali gimnastycznej, w Zespole Szkół nr 34, przy ulicy Mieszka I 7. Zajęcia prowadzone przez instruktora tańca, który ma doświadczenie w prowadzeniu takich zajęć. Planowane jest uruchomienie dwóch grup, dwa razy w tygodniu. Np. poniedziałek 19:00-20:00, 20:00-21:00, środa 19:00-20:00, 20:00-21:00 (godziny i dni do ustalenia z instruktorem i szkołą). Planuje się iż liczba chętnych na jedną godzinę zajęć nie może przekroczyć 25 osób. Osoby które zgłoszą chęć udziału, mogą zapisać się również na zajęcia raz w tygodniu. Realizacja projektu: luty-grudzień 2017 (z wyłączeniem wakacji i ferii, kiedy szkoła jest zamknięta), w dwóch etapach: luty-czerwiec 2017 (88 godzin zajęć), wrzesień-grudzień 2017 (62 godziny zajęć. W sumie 150 godzin zajęć sportowych.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt ma na celu zachęcić do aktywności ruchowej wszystkie osoby, które nie miały wcześniej okazji, czasu, lub środków finansowych na zadbanie o swoje zdrowie.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

150 godzin zajęć x 70 złotych netto (stawka instruktora) + 150 godzin zajęć x 100 złotych (wynajem sali)


Całkowity koszt projektu: 25 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki