Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w dzielnicy Ursynów - zmiany z 2016-06-09 10:17:15
Powrót do projektu

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY I PRZEDSZKOLA - skwer na ul. ZWM bez parkowania pojazdów.

status:


Celem projektu jest utworzenie skweru na placykach (górnym i dolnym) przylegających do placówek oświatowych na ul ZWM-założenie klombów, zasadzenie krzewów, uporządkowanie terenu, postawienie ławek i ograniczenie ruchu samochodów i parkowania do niezbędnego minimum (dojazd dla służb oraz dostaw do placówek oświatowych i pawilonów handlowych).

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.038491129875
szerokość geograficzna: 52.158383929106

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

ulica ZWM, placyki (górny i dolny) przylegające do szkoły i przedszkola ul. ZWM 10, budynków ZWM 7, 9 11 i 13 oraz pawilonów handlowych.

Istotne informacje o lokalizacji

Z biegiem lat placyk ten przekształcił się z osiedlowego skwerku w dziki parking i plac manewrowy.

Tym samym dzieci pozbawione zostały bezpiecznej drogi do szkoły i przedszkola, a okoliczni mieszkańcy wygodnego dojścia do sklepu czy pawilonów handlowych. Dotychczasowe próby zapewnienia bezpieczeństwa nie spełniają swojej funkcji - dzieci nadal muszą przeciskać się między samochodami. Estetyka placyków również ucierpiała i z dawnej przestrzeni wspólnej i zieleni pozostały place wyłożone kostką, zastawione samochodami i utrudniającymi przejście słupkami.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi
  • osoby z niepełnosprawnością

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Skwer będzie terenem ogólnodostępnym dla ruchu pieszego.


Pełny opis projektu

Celem projektu jest stworzenie terenu przyjaznego mieszkańcom, który będzie zaspokajać potrzeby mieszkańców i społeczności szkolnej/przedszkolnej - tak jak było to przewidziane w projekcie Ursynowa Północnego, przez autora projektu prof. Marka Budzyńskiego.

Miejsce to ma potencjał, by stać się miejscem spotkań, fragmentem ciągu spacerowego wzdłuż ZWM i wygodnym miejscem do zakupów

Na tym skwerku pojawić się ma zieleń, ławeczki

Placyki tworzą architektoniczną całość - najniższy - przylegający do budynków ZWM 12 i 14, średni - przylegający do przedszkola, szkoły i budynków ZWM 11 i 13 oraz najwyższy - między szkołą a budynkami ZWM 7 i 9.

Pomysł przewiduje ograniczenie do minimum ruchu samochodowego na tym terenie – dojazd możliwy byłby wyłącznie dla straży pożarnej, pogotowia (i innych służb) oraz dostaw do placówek oświatowych i pawilonów handlowych.

Dotychczasowe kroki zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa nie spełniły swojej funkcji.a) Postawione na wniosek rady rodziców SP 319 słupki

b) znak zakazu wjazdu dla osób na górny placyk, dla osób niebędących mieszkańcami

c) słupki przy schodach między placykiem średnim a najwyższym

d) słupki na chodniku wzdłuż drogi między budynkami ZWM 11 i 13Wszystkie te utrudnienia dla ruchu samochodowego nie poprawiły bezpieczeństwa dzieci, są też utrudnieniem dla mieszkańców - szczególnie dla osób starszych, osób niepełnosprawnych, rodziców małych dzieci (także w wózkach) i klientów pawilonów handlowych.Dla osób obecnie korzystających z placyku jako parkingu proponowane są miejsca postojowe:a) wzdłuż ulicy Jastrzębowskiego (120 metrów od placyku)

b) na parkingu między ulicą Rodowicza "Anody" a dawną myjnią (ZWM 12C) - 170 metrów od wejścia do przedszkola

c) na parkingu przy Jastrzębowskiego, za budynkiem ZWM 7 - 110 metrów od szkołySugerujemy, by dla rodziców przywożących dzieci do szkoły i przedszkola wyznaczona została pula krótkoterminowych miejsc parkingowych w ustalonych godzinach porannych (np 7-9) i popołudniowych (np 13-16). Celem jest usprawnienie parkowania.

Dodatkowo proponujemy stworzenie zachęt w szkole i przedszkolu, by dzieci mogły bezpiecznie dochodzić do szkoły pieszo, oraz dojeżdżać rowerem czy hulajnogą.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obecny wygląd i funkcja placyków nie spełniają potrzeb mieszkańców, placówek oświatowych i stwarzają niebezpieczeństwo dla dzieci uczęszczających do szkoły i przedszkola (nadmierny ruch samochodów).Istnieje także ryzyko, że odpowiednie służby (straż, pogotowie), nie będą mogły dotrzeć na czas do placówek oświatowych, gdyż dojazd jest utrudniony przez parkujące samochody.

Obecnie estetyka placyków pozostawia wiele do życzenia.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

10 drzew - 10 x 540zł = 5400zł

8 ławek - 8 x 990zł=7920

8 koszy na śmiecie - 8 x 551zł= 4408zł

16 stojaków rowerowych - 16x300zł = 4800zł

żywopłot 100mb - 9600

projekt skweru - 27 000

remont chodnika 200 m2 - 40 000


Całkowity koszt projektu: 99 128,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

sprzątanie - jak dotychczas

utrzymanie zieleni - 5000


Całkowity koszt eksploatacji: 5 000,00 zł

Załączniki