Koordynator w Dzielnicy Włochy - zmiany z 2016-06-09 11:03:55
Powrót do projektu

Bezpieczne przejście przez ulicę Chrościckiego przy skrzyżowaniu z ulicą Rybnicą - przy Kościele

status:


Celem projektu jest zamontowanie oświetlenia dwóch przejść dla pieszych przez ulicę Chrościckiego przy skrzyżowaniu z ulicą Rybnicką.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.905475020409
szerokość geograficzna: 52.207447237225

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

Ulica Chrościckiego - przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul.Rybnicką

Istotne informacje o lokalizacji

Ulica należy do Miasta St. Warszawy


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • zdrowie
  • inna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

ogólnodostępny


Pełny opis projektu

Celem projektu jest zamontowanie słupów z wysięgnikiem i lamp z ledową oprawą, zrobienie projektu przyłącza nad dwoma przejściami dla pieszych na ulicy Chrościckiego: przy skrzyżowaniu z ulicą Rybnicką.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt jest skierowany do wszystkich osób korzystających z tych przejść dla pieszych oraz kierowców, gdyż dzięki dobremu oświetleniu, zostaje zmniejszony współczynnik wypadku. Ulica Chrościckiego jest ulicą bardzo ruchliwą, co zwiększa ryzyko wypadków.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Montaż i zakup słupów z wysięgnikiem z ledową oprawą - 4 x 19000 zł razem 76000 zł

2. Wykonanie projektu przyłącza - 2 x 7000 zł razem 14000 zł


Całkowity koszt projektu: 90 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Utrzymanie i koszt energii ok 100 zł na rok


Całkowity koszt eksploatacji: 100,00 zł

Załączniki