Koordynator w Dzielnicy Włochy - zmiany z 2016-06-09 11:05:00
Powrót do projektu

Oświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Popularnej.

status:


Celem projektu jest zamontowanie oświetlenia nad przejściami dla pieszych na ulicy Popularnej i Krańcowej (przy Rocco) oraz ulicy Popularnej i Wilczycka (przy poczcie).

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.927694439888
szerokość geograficzna: 52.203096231464

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

Przy skrzyżowanie ulicy Popularnej i ulicy Krańcowej oraz ulica Popularna przy skrzyżowaniu z ulicą Wilczycką.

Istotne informacje o lokalizacji

Ulica Popularna jest drogą M. ST. Warszawy


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • zdrowie
  • inna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ogólnodostępny


Pełny opis projektu

Celem projektu jest zamontowanie słupów z wysięgnikiem i lamp z ledową oprawą, zrobienie projektu przyłącza nad dwoma przejściami dla pieszych na ulicy Popularnej: przy skrzyżowaniu z ulicą Krańcową i przy skrzyżowaniu z ulicą Wilczycką ( przy poczcie).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt jest skierowany do wszystkich osób korzystających z tych przejść dla pieszych oraz kierowców, gdyż dzięki dobremu oświetleniu, zostaje zmniejszony współczynnik wypadku. Ulica Popularna jest ulicą bardzo ruchliwą, o bardzo dużym natężeniu ruchu.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Montaż i zakup słupów z wysięgnikiem z ledową oprawą - 4 x 19000 zł razem 76000 zł

2. Wykonanie projektu przyłącza - 2 x 7000 zł razem 14000 zł


Całkowity koszt projektu: 90 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Utrzymanie i koszt energii ok 100 zł na rok


Całkowity koszt eksploatacji: 100,00 zł

Załączniki