Koordynator w Dzielnicy Targówek - zmiany z 2016-06-09 14:30:10
Powrót do projektu

PSI PARK

status:


Projekt ma na celu stworzenie najlepszego i największego placu zabaw dla psów na terenie Warszawy, czynnego całodobowo. Będzie posiadał specjalną oddzielną strefę dla psów problematycznych.

Powinien być wielkim ułatwieniem dla wszystkich właścicieli czworonogów oraz psich przeciwników (więcej psów w parku = mniej psów na podwórkach).

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.047978103161
szerokość geograficzna: 52.30238217684

Dzielnica

Targówek


Charakter projektu

Lokalny , Targówek


Lokalizacja projektu

rejon ulic: Kowalskiego - Rzepichy - Ostródzka

numer obrębu 40801, część działki nr 80 (w okolicach kościoła przy ul. Echa Leśne)ewentualnie:

rejon ulic: Krasnobrodzka – Chodecka – Toruńska – Rzepichy

numer obrębu 40803, część działki 57/12 (w pobliżu pętli autobusowej „Podgrodzie”, na tyłach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”, teren przylegający do parkingu prywatnego)ewentualnie:

inna zaproponowana przez osoby odpowiedzialne za organizację budżetu partycypacyjnego

Istotne informacje o lokalizacji

teren niewykorzystany, w lokalizacji sugerowanej (pierwszej wskazanej) z dala od bloków mieszkalnych, plan zagospodarowania przestrzennego dla obu lokalizacji dopuszcza zagospodarowanie terenu na Psi Park (na terenie którego będą świadczone usługi)rejon ulic: Kowalskiego - Rzepichy – Ostródzka

numer obrębu 40801, działka nr 80 (w okolicach kościoła przy ul. Echa Leśne)

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/1191/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Ostródzkiej § 25 przeznaczenie terenu podstawowe m.in. usługi o charakterze ogólnomiejskim

rejon ulic: Krasnobrodzka – Chodecka – Toruńska – Rzepichy

numer obrębu 40803, część działki 57/12 (w pobliżu pętli autobusowej „Podgrodzie”, na tyłach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”, teren przylegający do parkingu prywatnego)

Zgodnie z Uchwałą Nr LXII/1897/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Bródno – część I § 30 przeznaczenie terenu dopuszczalna lokalizacja placu zabaw na terenie

16.4 U/MW a teren 16.12 KP/ZP to teren komunikacji pieszej i zieleni publicznej


Klasyfikacja projektu

 • przestrzeń publiczna
 • inna
 • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

 • dorośli
 • zwierzęta
 • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Obiekt ogólnodostępny czynny 7 dni w tygodniu całodobowo, przeznaczony dla psów. Psy mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Na terenie placu indywidualnego może przebywać jeden właściciel i jego psy. Maksymalny czas przebywania na placu indywidualnym to 30 minut, jeśli są inni oczekujący.

Na placu zabaw psy muszą przebywać w obrożach/szelkach posiadających uchwyt na smycz (ale niekoniecznie na smyczy!). Na terenie toru przeszkód ze względu na bezpieczeństwo zwierząt wskazane jest zdejmowanie obroży/szelek.

Na terenie całego kompleksu właściciele mają obowiązek posiadania książeczki zdrowia zwierzęcia z wpisem o aktualnym szczepieniu, ew. kopię wpisu z książeczki z danymi właściciela.


Pełny opis projektu

Kompleks składa się z czterech części przylegających do siebie. Powierzchnia całkowita ~4500m2.

Konieczne jest przygotowanie projektu architektonicznego w uzgodnieniu z projektodawcą.

Priorytetem oprócz ogrodzenia terenu jest doprowadzenie wody oraz posadzenie 3 drzew o obwodzie pnia 20-35cm i 400 krzewów (wokół ogrodzenia wysokich np. forsycja).

Ogrodzenie panelowe (siatka) o wysokości minimum 1,5m. Wejścia do każdej części oddzielne (bez przejść wewnętrznych) podwójne, tzw. śluza.

Powierzchnia trawiasta, z wydzielonymi strefami innego podłoża jak piasek, żwir obły (łagodny dla psich łap). Na terenie całego placu ułożone pnie ściętych szerokich drzew, które mogą służyć jako równoważnie, miejsce odpoczynku.Projekt ma na celu stworzenie miejsca, gdzie każdy właściciel psa uzyska wszechstronne porady dotyczące wyżywienia, pielęgnacji, zdrowia a przede wszystkim problemów behawioralnych pupila. Usługi poradnictwa będą realizowane poprzez wymianę doświadczeń między właścicielami czworonogów a także poprzez cykl spotkań prowadzonych przez lekarzy weterynarii różnych specjalności. Spotkania ze specjalistami będą się odbywać np. w soboty w miesiącach „ciepłych”.Place:

dla dużych psów - powierzchnia ~1750m2,

dla małych psów - powierzchnia ~1050m2

plac indywidualny - powierzchnia ~525m2, przeznaczony dla suk z cieczką, psów agresywnych i nietolerujących innych czworonogów -Na terenie dodatkowo: ogrody sensoryczne (patrz załącznik „ogród”), psia toaleta, 5 ławek z oparciem dla właścicieli, altana/wiata dla właścicieli chroniąca przed deszczem/słońcem (~ 25m2 każda), kosze na śmieci z zamykanymi pokrywami, psie saperkiTor przeszkód - powierzchnia ~1050m2 -

Na terenie: kosz na śmieci z zamykaną pokrywą , labirynt z żywopłotu (10x10) i sprzęt do zabawy: np. 5 tuneli dla psów (mogą służyć do ćwiczeń i wypoczynku), płotki, huśtawka, palisada, tor z rurek, słupki do slalomu, tunel, stacjonatka, 2 koła na różnych wysokościach, itp. Elementy toru przeszkód wykonane drewna oraz metalu (ramy i konstrukcje). Jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż sam metal (śliski pomimo powłoki antypoślizgowej).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na terenie Bródna mieszka bardzo dużo psów, nie jest prowadzona ewidencja, stąd brak dokładnych danych. Nie ma żadnego miejsca, gdzie bezpiecznie można spuścić ze smyczy zwierzę. Jednocześnie niektórzy właściciele "wilczurów" terroryzują innych, puszczając swe zwierzęta luzem.

Zamysłem jest stworzenie miejsca z określonymi regułami zachowania, gdzie wszyscy właściciele będą mogli swobodnie zdjąć psom kagańce i spuścić je ze smyczy. Miejsce będzie przeznaczone także dla zwierząt z problemami: agresywnych, strachliwych czy suk podczas cieczki. Zostanie to zapewnione poprzez część zabawy indywidualnej i usługi poradnicze.

Skorzystać na projekcie powinni wszyscy mieszkańcy. W związku z uruchomieniem obiektu mniej psów będzie spacerowało wokół bloków mieszkalnych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

projekt architektoniczny 4500 zł;

ogrodzenie min. 1,5 m wysokości panelowe z siatki + montaż 425 mb x 120zł = 51000 zł;

drzwi do ogrodzenia panelowego podwójne tzw. śluza wraz z montażem 4 szt. x800zł = 3200 zł;

drzewo o obwodzie pnia 20-35 cm 3szt. x 1000zł = 3000zł;

krzewy 400szt. x 15zł = 6000zł;

ogrody sensoryczne (roślinność) 2000 zł;

żywopłot (labirynt) 70mb x 85zł = 5950zł;

zbudowanie altan/wiat (na wybiegach dla małych i dużych psów) 2szt. x 7500zł =15000zł;

piasek rzeczny z transportem 40 ton x 22zł = 880zł;

obrzeże betonowe na ławie fundamentowej (rozdzielanie nawierzchni) 60 mb x 100zł = 6000zł;

słupki betonowe do wydzielenia toalet (5 x 5) i (3 x 3) 32 mb x 100zł = 3200zł;

pnie ściętych drzew o długości 10 m średnicy 50 cm 10 szt. x 300zł = 3000zł;

wynagrodzenie lekarzy weterynarii - usługi poradnictwa 20 zajęć x 300 zł = 6000 zł;

ławki z oparciem 9 szt. x 1000zł = 9000zł;

kosze zamykane na śmieci 8 szt. x 700zł = 5600zł;

psie saperki 20 10 szt. x 35 70 zł = 700 zł;

wyposażenie toru przeszkód 18500zł;

szyld reklamowy, tablice informacyjne, regulaminowa, ogłoszeń 3500zł;

reklama (plakaty, ulotki) 2500zł;

przyłącze wody 10000zł;

projekt z uzgodnieniami (przyłącze wody) 3000zł;

poidła pływakowe + montaż 2 szt. x 250zł = 500zł.


Całkowity koszt projektu: 163 030,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Stałe koszty sprzątania i wywozu nieczystości, koszenie trawników, dezynfekcja terenu, wymiana piachu, koszt wody, uzupełnienie roślinności

Koszty dodatkowe w miarę potrzeb - konserwacja, naprawy ubytków ogrodzenia, trawy, sprzętu do zabaw, ławek, altan/wiat, odśnieżanie dachów altan/wiat, etc.


Całkowity koszt eksploatacji: 18 000,00 zł

Załączniki

 • labirynt.jpg
 • panel ogrodzeniowy.JPG
 • mapalok1.jpg
 • mapalok2.jpg
 • Przykładowe zdjęcia.pdf
 • Ogród.pdf
 • psia saperka - przykład.pdf