Autor projektu - zmiany z 2016-03-13 22:21:00
Powrót do projektu

"RUSZAJMY SIĘ!" Utworzenie siłowni plenerowej oraz zespołu urządzeń sprawnościowych przy ul. Polnych Kwiatów

status:


Projekt zakłada utworzenie terenu sportowo-rekreacyjnego dla starszych dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Miałyby znaleźć się na nim siłownia plenerowa, piramida linowa, duży zestaw sprawnościowy, ścianka do wspinaczki oraz stół do ping ponga.

Inwestycję uzupełnią ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, lampy solarne oraz dobrze zaprojektowana zieleń.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.979788303375
szerokość geograficzna: 52.346167822284

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

ul. Polnych Kwiatów, działka 40502/27

Istotne informacje o lokalizacji

Działka położona jest na terenie należącym do m. st. Warszawy, bezpośrednio przy ul. Polnych Kwiatów, z dogodnym dojazdem zarówno z Białołęki Dworskiej, jak i Choszczówki. Jej powierzchnia to ok. 2400 m2.


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • młodzież
  • dzieci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren ogrodzony, ogólnodostępny, dzięki lampom solarnym będzie można korzystać z niego również po zmroku. Urządzenia sprawnościowe przeznaczone dla dzieci od 6 r.ż., młodzieży i dorosłych.


Pełny opis projektu

Projekt przewiduje utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego, na którym powstaną następujące urządzenia sprawnościowe:

- siłownia plenerowa (planowane urządzenia: orbitek, wioślarz, twister, narciarz, wahadło, steper)

- piramida linowa o wysokości 3-4m

- duży zestaw sprawnościowy z linami, równoważniami, elementami obrotowymi, drabinkami

- ścianka wspinaczkowa o wysokości 3m

- betonowy stół do ping ponga.

Wokół urządzeń zostaną ustawione ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery. Posadzone będą również drzewka i krzewy. Dzięki zastosowaniu lamp solarnych możliwe będzie oświetlenie terenu bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

Bezpieczną nawierzchnią pod wysokimi urządzeniami będzie piasek wiślany.

Ogrodzenie terenu zostanie wykonane z paneli ogrodzeniowych o wysokości 1,5m.

Inwestycja ta stanie się atrakcyjnym miejscem spotkań okolicznych mieszkańców, którym stworzy możliwość aktywnego i zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu.

Autorzy projektu mają na koncie realizację placu zabaw przy ul. Wałuszewskiej w ramach pierwszej edycji Budżetu Partycypacyjnego i - zachęceni jego bardzo dobrym przyjęciem - chcą stworzyć przestrzeń dla kolejnych grup wiekowych.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Białołęka Dworska nie posiada na swoim terenie ogólnodostępnych miejsc do ćwiczeń i rozwijania sprawności ruchowej. Nie ma też oferty sportowej dla starszych dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Stworzenie terenu rekreacyjno-sportowego pozwoli na integrację okolicznych mieszkańców, stanie się miejscem spotkań dzieci i młodzieży. W dzisiejszych czasach aktywność ruchowa jest niezmiernie istotna i potrzebna, szczególnie młodym ludziom.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

duży zestaw sprawnościowy - 65 000,00 zł

ścianka wspinaczkowa - 14 000,00 zł

piramida linowa - 50 000,00 zł

siłownia plenerowa - 30 000,00 zł

stół do ping ponga - 6 500,00 zł

ławki (x5) - 5 000,00 zł

kosze na śmieci (x4) - 2 000,00 zł

wykarczowanie i wyrównanie terenu - 3 000,00 zł

bezpieczna nawierzchnia – piasek wiślany - 2 000,00 zł

trawniki, rośliny, ścieżki - 6 000,00 zł

stojaki na rowery (x2) - 1 500,00 zł

ogrodzenie panelowe - 15 000,00 zł

lampy solarne (x5) - 25 000,00 zł

wykonanie projektu zagospodarowania terenu - 3 000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 228 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Sprzątanie, utrzymanie zieleni, bieżąca konserwacja.


Całkowity koszt eksploatacji: 3 000,00 zł

Załączniki

  • przykladowe urzadzenie_zestaw sprawnosciowy.jpg