Koordynator w dzielnicy Białołęka - zmiany z 2016-03-16 09:18:18
Powrót do projektu

"RUSZAJMY SIĘBIAŁOŁĘKA DWORSKA - NA DWÓR!" Utworzenie siłowni plenerowej oraz zespołu urządzeń sprawnościowych zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy ul. Polnych Kwiatów

status:


Projekt zakłada utworzenie terenu sportowowypoczynkowo-rekreacyjnego dla starszych dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Miałyby znaleźć się na nim siłownia plenerowa, piramida linowaosób w każdym wieku. Pośród atrakcyjnie zaplanowanych nasadzeń roślinnych powstaną alejki spacerowe.

Między nimi staną: siłownia plenerowa, duży zestaw sprawnościowy, ścianka do wspinaczki, huśtawki i hamaki oraz stół stoły do ping ponga i gier planszowych.

Inwestycję uzupełnią ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, lampy solarne oraz dobrze zaprojektowana zieleń.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.979788303375
szerokość geograficzna: 52.346167822284

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

ul. Polnych Kwiatów, działka 40502/27

Istotne informacje o lokalizacji

Działka położona jest na terenie należącym do m. st. Warszawy, bezpośrednio przy ul. Polnych Kwiatów, z dogodnym dojazdem zarówno z Białołęki Dworskiej, jak i Choszczówki. Jej powierzchnia to ok. 2400 m2.


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zdrowie
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • młodzież
  • dzieci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren ogrodzony, ogólnodostępny, dzięki lampom solarnym będzie można korzystać z niego również po zmroku. Urządzenia sprawnościowe przeznaczone dla dzieci od 6 r.ż., młodzieży i dorosłych.


Pełny opis projektu

Projekt przewiduje utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego, na którym powstaną następujące urządzenia sprawnościowe: - siłownia plenerowa (planowane urządzenia: orbitek, wioślarz, twister, narciarz, wahadło, steper) - piramida linowa o wysokości 3-4m - zielonego terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego - pośród drzew, krzewów i kwiatów.

Pozostawione będą wszystkie najokazalsze rosnące już na tym placu drzewa. Do nich dosadzone zostaną nowe drzewa, krzewy oraz kwiaty - różnorodne, kolorowe i cieszące oczy o każdej porze roku.

Na całym terenie wyznaczone zostaną alejki spacerowe, a przy nich staną ławki i kosze na śmieci.

W taką scenerię wkomponowane zostaną następujące urządzenia rekreacyjne:

- siłownia plenerowa (8-10 urządzeń)

- duży zestaw sprawnościowy z linami, równoważniami, elementami obrotowymi, drabinkami

- ścianka wspinaczkowa o wysokości 3m

- betonowy stół do ping ponga. Wokół urządzeń zostaną ustawione ławki, kosze na śmieci,

- betonowy stół do gier planszowych (szachy, chińczyk, itp.)

Na terenie inwestycji znajdą się stojaki na rowery. Posadzone będą również drzewka i krzewy.

Dzięki zastosowaniu parkowych lamp solarnych możliwe będzie oświetlenie terenu bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

Bezpieczną nawierzchnią pod wysokimi urządzeniami do wspinaczki będzie piasek wiślany.

Ogrodzenie terenu zostanie wykonane z paneli ogrodzeniowych o wysokości 1,5m.

Inwestycja ta stanie się atrakcyjnym miejscem spotkań okolicznych mieszkańców, którym stworzy możliwość aktywnego i zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu. Autorzy projektu mają na koncie realizację placu zabaw przy ul. Wałuszewskiej w ramach pierwszej edycji Budżetu Partycypacyjnego i - zachęceni jego bardzo dobrym przyjęciem - chcą stworzyć przestrzeń dla kolejnych grup wiekowych, wśród zieleni.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Białołęka Dworska nie posiada na swoim terenie ogólnodostępnych miejsc do ćwiczeń i rozwijania sprawności ruchowejaktywnego wypoczynku i rekreacji. Nie ma też oferty sportowej ruchowej dla starszych dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Stworzenie terenu rekreacyjnowypoczynkowo-sportowego rekreacyjnego pozwoli na integrację okolicznych mieszkańców, stanie się miejscem spotkań dzieci, młodzieży i młodzieżydorosłych. W dzisiejszych czasach przebywanie na powietrzu oraz aktywność ruchowa jest niezmiernie istotna i potrzebna, szczególnie młodym ludziomistotne i potrzebne ludziom w każdym wieku.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

duży zestaw sprawnościowy - 65 00060 000,00 zł

ścianka wspinaczkowa - 14 000,00 zł piramida linowa

siłownia plenerowa - 50 00045 000,00 zł siłownia plenerowa - 30 000

stół do ping ponga - 6 000,00 zł

stół do ping ponga gier planszowych - 6 5006 000,00 zł

ławki (x5x10) - 5 00010 000,00 zł

kosze na śmieci (x4x7) - 2 0003 500,00 zł

wykarczowanie i wyrównanie terenu - 3 000,00 zł

bezpieczna nawierzchnia – piasek wiślany - 2 000,00 zł

trawniki, rośliny, ścieżki - 6 00030 000,00 zł

stojaki na rowery (x2x3) - 1 5002 300,00 zł

ogrodzenie panelowe - 15 00020 000,00 zł

lampy solarne (x5x10) - 25 00050 000,00 zł

wykonanie projektu zagospodarowania terenu - 3 0004 500,00 zł


Całkowity koszt projektu: 228 000256 300,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Sprzątanie, utrzymanie zieleni, bieżąca konserwacja.


Całkowity koszt eksploatacji: 3 8 000,00 zł

Załączniki

  • przykladowe urzadzenie_zestaw sprawnosciowy.jpg