Koordynator w Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2016-06-02 14:28:34
Powrót do projektu
Rowerem z Ochoty na Mokotów. Łącznik rowerowy Żwirki i Wigury z Wołoską przez ulicę

Przejedź rowerem do parku ! Komfortowy ciąg pieszo - rowerowy zamiast dziur i krzywych płyt wzdłuż Kulskiego.

status:


Projekt przewiduje budowę łącznika rowerowego Ochoty z Mokotowem o następującym przebiegu: początek przy skrzyżowaniu Trojdena x Żwirki i Wigury - dowiązanie do budowanej DDR, następnie wzdłuż Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w linii istniejącego przedeptu, ulicy Kulskiego aż do Wołoskiej i dowiązania do istniejącej infrastrukturyciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul Kulskiego od skrzyżowania z ul. Chodkiewicza aż do granicy strefy objętej ochroną konserwatorską cmentarza Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.994036197662
szerokość geograficzna: 52.201988276035

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

skrzyżowanie Trojdena z Żwirki i Wigury, ulica Kulskiego, skrzyżowanie Kulskiego z Wołoską

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • komunikacja/drogi
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • studenci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt dotyczy parku oraz drogi publicznej - będzie dostępny dla wszystkich całodobowo.


Pełny opis projektu

Projekt przewiduje:

- budowę 850 metrów drogi rowerowej zabezpieczonej przed wjazdem samochodem - od skrzyżowania Trojdena z Żwirki i Wigury przez park Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich,wzdłuż Kulskiego aż do skrzyżowania Kulskiego z Chodkiewicza. - oznakowanie sierżantami 300m ulicy Kulskiego od skrzyżowania z Chodkiewicza do skrzyżowania z Wołoską. Razem z projektami "Stojakowa Rewolucja w szpitalu Banacha", "350m ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Kulskiego od skrzyżowania z ul. Chodkiewicza do granicy strefy objętej ochroną konserwatorską cmentarza Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w sposób omijający starodrzew

- w celu budowy ciągu pieszo-rowerowego - demontaż zdewastowanych płyt drogowych na ulicy Kulskiego

- zapewnienie dojazdu pojazdom wyłącznie do ogródków działkowych

- zorganizowanie zieleni urządzonej w miarę możliwościRazem z projektami "Nowa Trojdena" oraz "Przyjazna Pawińskiego" projekt "Rowerem z Ochoty na MokotówPrzyjedź rowerem do parku - wygodnie! Komfortowy ciąg pieszo - rowerowy zamiast dziur i krzywych płyt wzdłuż ulicy Kulskiego" tworzy pakiet prorowerowych zmian w okolicach Kampusu Banacha Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.


Uzasadnienie dla realizacji projektuProjekt "Rowerem z Ochoty na Mokotów" przewiduje budowę postulowanego od wielu lat odcinka drogi rowerowej łączącej Żwirki i Wigury z Wołoską. Stanowi alternatywną trasę dla Racławickiej czy drogi rowerowej przez Pole Mokotowskie. Wielu rowerzystów wybiera tę trasę nawet w zimę, o czym świadczy ścieżka wyjeżdżona kołami rowerowymi w parku

Razem z projektami "Nowa Trojdena" oraz "Przyjazna Pawińskiego" projekt "Przyjedź rowerem do parku - wygodnie! Komfortowy ciąg pieszo - rowerowy zamiast dziur i krzywych płyt wzdłuż ulicy Kulskiego" tworzy pakiet prorowerowych zmian w okolicach Kampusu Banacha Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych1. 850m DDR, bez sygnalizacji - 400zł za mb dla szerokości 2,5m - 340 tys zł 2. Oznakowanie poziome (sierżanty rowerowe) - 25 tys

Szacowany koszt budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku ul. Chodkiewicza - granica strefy objętej ochroną konserwatorską parku wokół cmentarza 476 000,00


Całkowity koszt projektu: 365 476 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki