Autor projektu - zmiany z 2016-03-11 23:58:24
Powrót do projektu

Rowerowe Miasteczko Ruchu Drogowego i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy

status:


Pierwsze na Ursynowie ogólnodostępne miasteczko ruchu drogowego dla dzieci i młodzieży służące do doskonalenia przez zabawę jazdy na rowerze, wśród zieleni (park rekreacyjny), oraz poznawania przepisów ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drodze. Miasteczko będzie otwarte przez cały rok dla posiadaczy rowerów lub innych pojazdów o napędzie nożnym (jeździków, hulajnóg).

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.04389578104
szerokość geograficzna: 52.139479725094

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

ul. Kazury pomiędzy budynkami nr: 5, 11, 13, 15, 17, 19 a 21

Istotne informacje o lokalizacji

Część działki ewidencyjnej nr 3/8 z obrębu nr 1-11-02 przy ul. Kazury. Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z planami z czasów budowy osiedla (z 1979 i 1986 r.) cały obszar pomiędzy budynkami przy ul. Kazury 11, 13, 15, 17, 19, 21 został przeznaczony pod ogród osiedlowy (zieleniec).

Teren przyszłego Rowerowego Miasteczka Ruchu Drogowego otoczony jest chodnikami, a na jego wewnętrznych granicach rosną dodatkowo drzewa i krzewy. Od północy i zachodu za chodnikiem ustawione są ławki, od wschodu ławki istnieją wewnątrz omawianego terenu. Na zewnątrz terenu, od jego wschodniej strony poniżej niskiej skarpy, znajduje się śmietnik.

Wewnątrz terenu otoczonego drzewami nie występuje żadna zabudowa ani żadna szata roślinna poza trawą. Na terenie ustawione są dwie bramki do piłki nożnej, bowiem teren ten wiele lat temu funkcjonował jako boisko, obecnie od wielu lat nie jest użytkowany w tym celu, o czym świadczy niewydeptana trawa. Teren w zasadzie jest nieużytkowany, jedynie wykorzystywany jako miejsce do spacerów z psami.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • zieleń miejska
  • ochrona środowiska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Miasteczko będzie otwarte przez cały rok w ciągu dnia i każdy kto tylko posiada rower lub inny pojazd o napędzie nożnym (np. jeździk lub hulajnogę) będzie mógł z niego korzystać. Będzie posiadać niskie ogrodzenie uniemożliwiające wstęp zwierzętom. Miasteczko znajdować się będzie na terenie miejskim – publicznym z dostępem do drogi publicznej (ul. Stryjeńskich) od strony projektowanego żłobka. Od strony wschodniej powstanie część z ławeczkami przeznaczona dla opiekunów przedzielona od miasteczka chodnikiem.


Pełny opis projektu

Projekt dotyczy budowy Rowerowego Miasteczka Ruchu Drogowego zlokalizowanego na części działki nr ewid. 3/8 z obrębu 1-11-02, przy ulicy Kazury w Warszawie.

W zakresie zamierzenia budowlanego są następujące elementy zagospodarowania terenu:

• budowa asfaltowych alejek służących do rekreacji (pieszych i rowerowych),

• budowa niskiego ogrodzenia uniemożliwiającego wstęp na teren zwierzętom,

• montaż elementów małej architektury (znaki drogowe, imitacja sygnalizacji świetlnej, oświetlenie wraz z wewnętrzną linią zasilającą z energii słonecznej, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery)

• nasadzenia drzew i krzewów.

Celem inwestycji jest utworzenie pierwszego ogólnie dostępnego miasteczka ruchu drogowego dla dzieci i młodzieży na Ursynowie. Obiekt ma na celu naukę oraz doskonalenie jazdy na rowerze, a także edukację w kwestiach przepisów ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drodze. To wszystko w scenerii parkowej dzięki zasadzonym nowym drzewom i krzewom.

Już teraz teren przyszłego miasteczka (obecnie nieużywanego od lat „boiska”) otoczony jest asfaltowymi chodnikami, na skraju których rosną drzewa oraz krzewy i w niektórych miejscach stoją ławki. Wnętrze miasteczka, oprócz zaprojektowanych asfaltowych uliczek, rond, placów, będzie wzbogacone o drzewa i krzewy, tak aby w słoneczne dni dać bawiącym się dzieciom i młodzieży wytchnienie od słońca. W miasteczku będzie występować luźne zagęszczenie alejkami do jazdy na rowerze, tak aby teren nie zatracił zielonego charakteru, a wręcz zyskał go poprzez nowe nasadzenia.

Od wschodniej strony terenu przewidziane są ławki dla rodziców i opiekunów znajdujące się w części oddzielonej od miasteczka wygodnym chodnikiem dla pieszych (tak aby piesi nie musieli spacerować koło śmietnika, gdzie jeżdżą samochody). Teren z ławkami zostanie odgrodzony od wchodu krzewami iglastymi, tak aby cały rok osłaniały od śmietnika, znajdującego się obok.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Już zgodnie z planami budowy osiedla przy ul. Kazury (1979, 1986 r.) przeznaczono omawiany teren pod ogród osiedlowy, od tego czasu jest własnością publiczną wydzierżawianą SM Wyżyny. W 2015 r. mieszkańcy osiedla zdecydowali, że nie chcą otrzymywać omawianego terenu w użytkowanie wieczyste i wolą, aby miasto pozostawiło go dla siebie, a następnie stworzyło na nim park osiedlowy. Na takie zagospodarowanie zawsze brakowało pieniędzy z budżetu miejskiego, a potencjał jest dużo większy. Niezagospodarowany kusi inwestorów chcących zabudować go budynkami wielomieszkaniowymi z usługami i parkingami. Realizacja Miasteczka Ruchu Drogowego przywróci teren mieszkańcom, przyczyni się do wychowania młodego pokolenia świadomego zachowań na drodze.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

W ramach kwoty 220 000 zł należy wykonać:

• sygnalizację świetlną i oświetlenie w postaci małych latarni ulicznych (zasilanych energią słoneczną),

• asfaltowe jezdnie,

• przejazd kolejowy,

• ósemki do nauki techniki jazdy na rowerze,

• ustawić znaki drogowe,

• ustawić stojaki rowerowe,

• ustawić ławki,

• ustawić kosze na śmiecie,

• zasadzić nowe drzewa i krzewy, które zapewnią cień w słoneczne dni,

• wybudować chodnik.


Całkowity koszt projektu: 220 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Wymaga utrzymania: sprzątania, odśnieżania, bieżących remontów, konserwacji oraz energii słonecznej do oświetlenia i sygnalizacji świetlnej.


Całkowity koszt eksploatacji: 10 000,00 zł

Załączniki