Koordynator w dzielnicy Wawer - zmiany z 2016-05-31 13:50:35
Powrót do projektu

Modernizacja placu zabaw w Radości ul.Izbicka 3

status:


Naprawa,wymiana irządzeń i wykonanie nowej nawierzchni pod urządzeniami

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.191854476929
szerokość geograficzna: 52.18445786401

Dzielnica

Wawer


Charakter projektu

Lokalny , Wawer


Lokalizacja projektu

Ul.Izbicka 3,Radość

Istotne informacje o lokalizacji

Ul.Izbicka 3,Radość


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren ogólnodostepny w godzinach od 8:00 do 20:00

Usytuowany i użytkowany na działce miejskiej


Pełny opis projektu

Wyposażenie placu zabaw w dodatkowe zabawki. Zakup i montaż zabawek nie wymagających stref bezpieczeństwa (tzw. bezpiecznej nawierzchni). Będą to urządzenia sensoryczne, tablice do rysowania zlokalizowane przy ogrodzeniu.

Naprawa lub wymiana nie nadających się do naprawy zabawek, wykonanie nowej nawierzchni pod zabawkami poprawiajacej bezpieczeństwo użytkowników oraz poprawiającej warunki higieniczne korzystającym z zabawek

Uzasadnienie dla realizacji projektu

W Radości jest tylko jeden ogólnodostępny plac zabaw.

Na działce tej,położonej w centrum Osiedla,moga spędzać czas

młodzież,dzieci i ich rodzice.Obecnie użytkowane zabawki

zostały zainstalowane około 18 lat temu i w ciągu tego czasu nie

były modernizowane.Zabawki są więc stare,wiele z nich jest

zużytych,dzieci bawią się w brudnym piachu,a po

opadach w błocie.


Zakup i montaż zabawek 65000,00

modernizacjs istniejących zabawek na łącfzną kwotę 65 000 zł.Nowa nawierzchnia proponowana jest pod zainstalowanymi zabawkami w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci. Wyszczególnienie kosztów:projekt 2 000,-zł urządzenia 25 000,-zł nawierzchnia 38 000,-zł

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zakup i

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zakup i montaż zabawek 65000,00

Nawierzchnia

Całkowity koszt projektu: 65 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Bieżąca konserwacja i sprzątanie terenu przez ZGN.


Całkowity koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

Załączniki