Koordynator w dzielnicy Wawer - zmiany z 2016-05-31 13:36:12
Powrót do projektu

Modernizacja placu zabaw w Radości ul.Izbicka 3

status:


Naprawa,wymiana irządzeń i wykonanie nowej nawierzchni pod urządzeniami

Dzielnica

Wawer


Charakter projektu

Lokalny , Wawer


Lokalizacja projektu

Ul.Izbicka 3,Radość

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren ogólnodostepny w godzinach od 8:00 do 20:00

Usytuowany i użytkowany na działce miejskiej


Pełny opis projektu

Naprawa lub wymiana nie nadających się do naprawy zabawek,

wykonanie nowej nawierzchni pod zabawkami poprawiajacej

bezpieczeństwo użytkowników oraz poprawiającej warunki

higieniczne korzystającym z zabawek.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W Radości jest tylko jeden ogólnodostępny plac zabaw.

Na działce tej,położonej w centrum Osiedla,moga spędzać czas

młodzież,dzieci i ich rodzice.Obecnie użytkowane zabawki

zostały zainstalowane około 18 lat temu i w ciągu tego czasu nie

były modernizowane.Zabawki są więc stare,wiele z nich jest

zużytych,dzieci bawią się w brudnym piachu,a po

opadach w błocie.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Nawierzchnia i modernizacjs istniejących zabawek na łącfzną kwotę 65 000 zł.Nowa nawierzchnia

proponowana jest pod zainstalowanymi zabawkami w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci.

Wyszczególnienie kosztów:projekt 2 000,-zł

urządzenia 25 000,-zł

nawierzchnia 38 000,-zł


Całkowity koszt projektu: 65 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Bieżąca konserwacja i sprzątanie terenu przez ZGN.


Całkowity koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

Załączniki