Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w dzielnicy Bielany - zmiany z 2016-06-09 15:13:32
Powrót do projektu

Uzupełnienie sieci tras rowerowych na Bielanach

status:


Budowa dwóch odcinków dróg dla rowerów o łącznej długości 350 m, poprawiających spójność sieci tras rowerowych na Bielanach. Dodatkowo wyniesienie przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów przez wlot ul. Sadowskiej oraz zalegalizowanie dwukierunkowego ruchu rowerów na dwóch lokalnych ulicach jednokierunkowych.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.953960419574
szerokość geograficzna: 52.278295828417

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Ul. Marymoncka (odc. Podleśna - Smoleńskiego)

Ul. Wólczyńska (odc. Reymonta - Andersena)

Skrzyżowanie Żeromskiego / Sadowskiej

Ul. Staffa (odc. Duracza - Fontany)

Ul. Cegłowska (odc. Lubomelska - Twardowska)

Istotne informacje o lokalizacji

5 lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • dzieci
  • młodzież

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

24 godziny/cały rok


Pełny opis projektu

Główna część projektu to budowa dwóch krótkich odcinków dróg dla rowerów, uzupełniających spójność sieci tras rowerowych na Bielanach:1. Po wschodniej stronie ul. Marymonckiej od ul. Podleśnej do ul. Smoleńskiego [200 m] i połączenie z aktualnie budowanym odcinkiem od Zabłocińskiej. Istniejący ciąg pieszo-rowerowy o nienormatywnej szerokości powinien zostać przekształcony w chodnik tylko dla pieszych.

2. Po północnej stronie ul. Wólczyńskiej od skrzyżowania z ul. Reymonta do początku istniejącego ciągu pieszo-rowerowego [150 m]

Odcinki te połączą istniejące ścieżki rowerowe, zapewniając ich ciągłość (trasa AK, Wólczyńska) lub ograniczając potrzebę wielokrotnego przejeżdżania na drugą stronę jezdni (Marymoncka).Dodatkowo proponuję:

3. Wyniesienie przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów przez wlot ul. Sadowskiej przy Żeromskiego;

4. Zalegalizowanie dwukierunkowego ruchu rowerów na lokalnych ulicach jednokierunkowych - Staffa (odc. Duracza - Fontany) i Cegłowskiej (odc. Lubomelska - Twardowska).

Wyniesienie poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, zwracając uwagę kierowców i wymuszając zmniejszenie prędkości. Z kolei zalegalizowanie ruchu rowerów "pod prąd" stworzy alternatywę dla jazdy ruchliwymi drogami głównymi (Staffa - dla Żeromskiego, Cegłowska- dla Marymonckiej), ułatwi dojazd rowerem do szkół przy ul. Staffa i do

kładki pieszo-rowerowej nad trasą AK przy ul. Ogólnej.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Proponowane odcinki nowych dróg dla rowerów i inne rozwiązania uzupełnią sieć tras rowerowych na Bielanach, poprawiając jej funkcjonalność, spójność, bezpośredniość, atrakcyjność i bezpieczeństwo. Poprawią warunki do korzystania z roweru jako środka transportu, tworząc alternatywę dla samochodów osobowych czy zatłoczonej komunikacji miejskiej. Część działań (w szczególności wyniesione przejście i rozdzielenie ruchu rowerów od pieszych na istniejącym ciągu pieszo-rowerowym) poprawi także bezpieczeństwo

pieszych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Budowa 350 m drogi dla rowerów o szerokości 2,5 m = 175 tys. zł

Wyniesienie przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów = 45 tys.Zmiana oznakowania na 11 skrzyżowaniach (tabliczki "nie dotyczy rowerów"

pod znakami B-2, D-3 i innymi) x 1000 zł = 11 tys. zł

Dokumentacja techniczna: 20 tys. zł

Razem: 251 tys. zł


Całkowity koszt projektu: 251 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Droga dla rowerów generuje koszty w zakresie bieżącego utrzymania – sprzątanie, odnowa oznakowania poziomego itp.


Całkowity koszt eksploatacji: 2 000,00 zł

Załączniki

  • bielany-ogolnodzielnicowy-andersena.jpg
  • uzupelnienie_sieci-plan_orientacyjny.jpg