Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w dzielnicy Bielany - zmiany z 2016-06-09 13:29:47
Powrót do projektu

Uzupełnienie sieci tras rowerowych na Chomiczówce

status:


Wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego po północno-wschodniej stronie Conrada, wyniesienie dwóch przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, wygodniejsze dojścia do przystanków Reymonta i Chomiczówka.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.92303276062
szerokość geograficzna: 52.279566418463

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

Ul. Conrada

Istotne informacje o lokalizacji

Projekt znajduje się w pasie drogowym ul. Conrada - ulica Zarządu Dróg Miejskich.


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie
  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt ogólnodostępny 24h/dobę


Pełny opis projektu

1. Wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego po północnej stronie Conrada od Reymonta do Wólczyńskiej. Istniejąca ścieżka po południowo-zachodniej stronie jest słabo dostępna z bloków po północnej stronie Conrada. Jednocześnie po stronie północnej znajdują się ważne cele podróży, nawet stacja Veturilo zlokalizowana została po stronie północnej, a nie po stronie istniejącej ścieżki. Na większości odcinka wystarczy oznakowanie istniejącego asfaltowego chodnika jako ciągu pieszo-rowerowego i oznakowanie przejazdów przez drogi poprzeczne (na przejazdach przez Nerudy i Kwitnącą - przejazdy łączone z przejściami; na zjazdach na drogi i parkingi osiedlowe - tylko przejazdy dla rowerzystów, zgodnie z Dz.U.2015.1314). Budowa wydzielonej ścieżki konieczna jest jedynie w rejonie przystanku autobusowego "Reymonta 04". Ponadto, powstanie łącznik ścieżki rowerowej w formie 4. wlotu skrzyżowania ul. Conrada i Boguslawskiego.2. Wykonanie bezpośrednich dojść od najbliższych przejść dla pieszych do przystanków autobusowych przy ul. Conrada: "Reymonta 04" i "Chomiczówka 02". Obecnie oficjalne dojście prowadzi dookoła - ludzie skracają drogę przez trawnik, po opasce lub samej jezdni.3. Wyniesienie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów (w ciągu istniejącej ścieżki po stronie południowo-zachodniej) przez ulice Bogusławskiego i Brązowniczą do poziomu chodnika i ścieżki rowerowej. Poprawi to bezpieczeństwo na skrzyżowaniach, na których dochodziło już do wypadków i kolizji z rowerzystami spowodowanych nieustąpieniem pierwszeństwa przejazdu przez kierowców samochodów. Wyniesiony przejazd wymusi ograniczenie prędkości i zwróci uwagę skuteczniej niż jakiekolwiek oznakowanie. 4. Wydzielenie pasa do skrętu w lewo na skrzyżowaniu Conrada/Bogusławskiego, skrócenie przejścia dla pieszych przez ul. Conrada i wydłużenie pasa postojowego po zachodniej stronie Conrada (kilkanaście dodatkowych miejsc postojowych).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt uzupełni sieć tras rowerowych, poprawiając jej spójność, bezpośredniość, bezpieczeństwo i atrakcyjność. Zapewni bezpieczny dojazd rowerem do budynków po północnej stronie ul. Conrada, w szczególności do zespołu szkół. Nowe odcinki chodników ułatwią pieszym dojścia do przystanków. Zmiany na skrzyżowaniach (wyniesione przejścia/przejazdy) poprawią bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Budowa 80 m drogi dla rowerów o szer. 2,5 m x 200 zł/m2 = 40 tys. zł; w tym- 70 mb przy Conrada od ul. Reymonta do Dąbrowskiej (objazd przystanku Reymonta 04),

- 10 mb jako 4. wlot skrzyżowania Conrada / Bogusławskiego.Oznakowanie ok. 1,5 km drogi dla rowerów i pieszych, w tym projekt organizacji ruchu = 72 tys. złOznakowanie 10 przejazdów dla rowerzystów x 2 tys. zł = 20 tys. złWyznaczenie przejazdu rowerowego na skrzyżowaniu Conrada / Kwitnąca po stronie wschodniej z dostosowaniem sygnalizacji: 50 tys. złBudowa ok. 80 m2 chodnika (dojścia do przystanków autobusowych Reymonta 04 i Chomiczówka 02) x 200 zł/m2 = 16 tys. złWyniesienia przejść i przejazdów z przebudową odwodnienia: 2 x 45 tys. zł (wg zweryfikowanego kosztorysu projektu do budżetu partycypacyjnego na rok 2016 - BPA.XVIII.I.P/199/15.ELE) = 90 tys. złRazem: 288 tys. zł


Całkowity koszt projektu: 288 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

bieżące remonty i odnawianie oznakowania


Całkowity koszt eksploatacji: 2 500,00 zł

Załączniki

  • chomiczowka-mapa.jpg
  • chomiczowka-prezentacja.pdf