Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w dzielnicy Bielany - zmiany z 2016-01-22 09:25:08
Powrót do projektu

Uzupełnienie sieci tras rowerowych na Chomiczówce

status:


Budowa drogi dla rowerów w przedłużeniu Maczka do Księżycowej, wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego po północno-wschodniej stronie Conrada, wyniesienie dwóch przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, wydzielenie pasa do skrętu w lewo, skrócenie przejścia dla pieszych i poprawa widoczności na skrzyżowaniu Conrada/Bogusławskiego, wygodniejsze dojścia do przystanków Reymonta i Chomiczówka.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.92303276062
szerokość geograficzna: 52.279566418463

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

Ul. Conrada;

Przedłużenie ul. Maczka (działki nr 92/1, 92/2, 72 lub 94 z obrębu 7-08-15)

Istotne informacje o lokalizacji

Realizacja części 1 projektu (w przedłużeniu ul. Maczka) uzależniona jest od wyjaśnienia statusu prawnego działek nr 92/1, 92/2, 72 lub 94 z obrębu 7-08-15 - od 28 listopada 2015 r. do 11 stycznia 2016 r. nie udało mi się uzyskać z Urzędu Dzielnicy jednoznacznej odpowiedzi na temat możliwości zlokalizowania projektu na wskazanych działkach. Pozostałe elementy (2-5) znajdują się w pasie drogowym ul. Conrada - ulica Zarządu Dróg Miejskich. W przypadku problemów z ww. działkami możliwe jest ograniczenie projektu tylko do ul. Conrada.


Klasyfikacja projektu

 • przestrzeń publiczna
 • zdrowie
 • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu
 • dorośli
  • młodzież
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

  Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

  Projekt ogólnodostępny 24h/dobę


  Pełny opis projektu

  Uzupełnienie sieci rowerowej o dwa łatwe do wykonania odcinki:  1. W szerokim pasie „ziemi niczyjej” w przedłużeniu Maczka na zachód od Powstańców Śląskich do Księżycowej. Proponowana trasa ucywilizowałaby teren i połączyła istniejące ścieżki z Księżycową. W efekcie mieszkańcy rejonu Fortu Wawrzyszew zyskaliby krótszy, prostszy dojazd do centrum, a mieszkający bliżej centrum - do Lasu Bemowskiego i szlaków prowadzących do Kampinoskiego Parku Narodowego.  2. Po północnej stronie Conrada od Reymonta do Wólczyńskiej. Istniejąca ścieżka po południowo-zachodniej stronie jest słabo dostępna z bloków po północnej stronie Conrada. Jednocześnie po stronie północnej znajdują się ważne cele podróży, nawet stacja Veturilo zlokalizowana została po stronie północnej, a nie po stronie istniejącej ścieżki. Na większości odcinka wystarczy oznakowanie istniejącego asfaltowego chodnika jako ciągu pieszo-rowerowego i oznakowanie przejazdów przez drogi poprzeczne (na przejazdach przez Nerudy i Kwitnącą - przejazdy łączone z przejściami; na zjazdach na drogi i parkingi osiedlowe - tylko przejazdy dla rowerzystów, zgodnie z Dz.U.2015.1314). Budowa wydzielonej ścieżki konieczna jest jedynie w rejonie przystanku autobusowego "Reymonta 04".  Dodatkowo proponuję elementy podnoszące także wygodę i bezpieczeństwo ruchu pieszego:  3. Wykonanie bezpośrednich dojść od najbliższych przejść dla pieszych do przystanków autobusowych przy ul. Conrada: "Reymonta 04" i "Chomiczówka 02". Obecnie oficjalne dojście prowadzi dookoła - ludzie skracają drogę przez trawnik, po opasce lub samej jezdni.  4. Wyniesienie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów (w ciągu istniejącej ścieżki po stronie południowo-zachodniej) przez ulice Bogusławskiego i Brązowniczą do poziomu chodnika i ścieżki rowerowej. Poprawi to bezpieczeństwo na skrzyżowaniach, na których dochodziło już do wypadków i kolizji z rowerzystami spowodowanych nieustąpieniem pierwszeństwa przejazdu przez kierowców samochodów. Wyniesiony przejazd wymusi ograniczenie prędkości i zwróci uwagę skuteczniej niż jakiekolwiek oznakowanie.  5. Wydzielenie pasa do skrętu w lewo na skrzyżowaniu Conrada/Bogusławskiego, skrócenie przejścia dla pieszych przez ul. Conrada i wydłużenie pasa postojowego po zachodniej stronie Conrada (kilkanaście dodatkowych miejsc postojowych).


  Uzasadnienie dla realizacji projektu

  Projekt uzupełni sieć tras rowerowych, poprawiając jej spójność, bezpośredniość, bezpieczeństwo i atrakcyjność. Udrożni najkrótsze połączenie między okolicami fortu Wawrzyszew a ścieżką rowerową w ul. Maczka, co ma znaczenie zarówno rekreacyjne jak i komunikacyjne. Zapewni bezpieczny dojazd rowerem do budynków po północnej stronie ul. Conrada, w szczególności do zespołu szkół. Nowe odcinki chodników ułatwią pieszym dojścia do przystanków. Zmiany na skrzyżowaniach (wyniesione przejścia/przejazdy, wydzielenie pasa do skrętu w lewo) poprawią bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Na przejściu przez Conrada przy Bogusławskiego doszło w latach 2011-2014 do 7 najechań na pieszych, co ma związek z widocznością na łuku i możliwością wyprzedzania na przejściu.


  Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

  Budowa 660 m drogi dla rowerów o szer. 2,5 m x 200 zł/m2 = 330 tys. zł; w tym

  - 580 mb w przedłużeniu ul. Maczka od ul. Powstańców Śląskich do Księżycowej,

  - 70 mb przy Conrada od ul. Reymonta do Dąbrowskiej (objazd przystanku Reymonta 04),

  - 10 mb jako 4. wlot skrzyżowania Conrada / Bogusławskiego.  Oznakowanie ok. 1,5 km drogi dla rowerów i pieszych, w tym projekt organizacji ruchu = 72 tys. zł  Zmiany w oznakowaniu poziomym w rejonie skrzyżowania Conrada / Bogusławskiego (wydzielenie pasa postojowego i pasa do lewoskrętu): 100 m x 10 zł/m = 10 tys. zł  Korekty geometrii na skrzyżowaniu Conrada / Bogusławskiego (dopuszczalne zastosowanie wysp prefabrykowanych): 10 tys. zł  Oznakowanie 10 przejazdów dla rowerzystów x 2 tys. zł = 20 tys. zł  Wymiana blend w 2 sygnalizatorach na skrzyżowaniu Conrada / Kwitnąca w zw. z wyznaczeniem przejazdu dla rowerzystów po stronie wschodniej: 5 tys. zł  Budowa ok. 80 m2 chodnika (dojścia do przystanków autobusowych Reymonta 04 i Chomiczówka 02) x 100 zł/m2 = 8 tys. zł  Wyniesienia przejść i przejazdów z przebudową odwodnienia: 2 x 45 tys. zł (wg zweryfikowanego kosztorysu projektu do budżetu partycypacyjnego na rok 2016 - BPA.XVIII.I.P/199/15.ELE) = 90 tys. zł  Razem: 545 tys. zł


  Całkowity koszt projektu: 545 000,00 zł

  Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

  TAK


  Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

  bieżące remonty i odnawianie oznakowania


  Całkowity koszt eksploatacji: 25 000,00 zł

  Załączniki