Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ursynów - zmiany z 2016-05-27 12:17:46
Powrót do projektu

Szkoła bez obowiązkowych prac domowych

status:


Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów w ursynowskich szkołach z udziałem całej społeczności szkolnej tj. nauczycieli, rodziców, uczniów na temat prac domowych. Są one dużym obciążeniem dla uczniów, rodziny, ograniczają wolny czas, wpływają na zniechęcenie do nauki. Celem warsztatów jest stworzenie przestrzeni do porozmawiania a w rezultacie zmiany podejścia do prac domowych.

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe zlokalizowane na terenie Ursynowa

Istotne informacje o lokalizacji

Projekt przeprowadzony zostanie w salach zlokalizowanych w danej, zainteresowanej udziałem w projekcie, szkole.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • inni
  • młodzież
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

W warsztatach udział wezmą nauczyciele, pedagodzy, rodzice i uczniowie z ursynowskich szkół, które wyrażą zainteresowanie przystąpieniem do projektu.

Warsztaty mają charakter otwarty, tj. wszyscy nauczyciele i zainteresowani rodzice oraz uczniowie danej szkoły, jak również zainteresowani mieszkańcy, mogą wziąć udział. W przypadku większego zainteresowania niż liczba dostępnych miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.


Pełny opis projektu

Celem projektu jest przede wszystkim wsparcie głosu uczniów oraz części rodziców i nauczycieli, którzy dostrzegają negatywne skutki prac domowych, jednakże brak im czasem siły przebicia, czy poparcia profesjonalisty-psychologa. Projekt ma stworzyć przestrzeń do porozmawiania na temat konsekwencji prac domowych, zaprezentowania różnych punktów widzenia, a w rezultacie zmiany podejścia do prac domowych - nie zadawania ich wcale / okazjonalnie / tylko ‘dla chętnych’ / monitorowania ilości zadawanych prac/ zmiany formuły z tradycyjnego robienia zadań na bardziej angażujące, praktyczne, atrakcyjne dla uczniów metody.Projekt zakłada przeprowadzenie średnio trzech dwugodzinnych warsztatów w każdej z ursynowskich szkół publicznych (łącznie 24 szkoły). Jeden warsztat dla kadry pedagogicznej i dyrektora, jeden dla uczniów oraz jeden warsztat łączony dla całej społeczności szkolnej tj. rodziców (w szczególności z Rad Rodziców), uczniów, nauczycieli, pedagogów oraz zainteresowanych mieszkańców, tak by stworzyć przestrzeń do wymiany poglądów rożnych stron i wypracowania wspólnych rozwiązań. Łącznie przeprowadzonych zostanie do 72 warsztatów.Prowadzącym warsztaty powinien być psycholog dziecięcy, posiadający wieloletnie (min. 3-letnie) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/warsztatów, w tym z umiejętności wychowawczych i/lub kształcenia nauczycieli, oraz posiadający umiejętności trenerskie, moderowania pracy grupowej.

W warsztacie dla nauczycieli wskazany jest udział dydaktyka i /lub nauczyciela.., który uczy bez / przy minimum prac domowych, tak aby wesprzeć nauczycieli w wypracowaniu praktycznych rozwiązań.Na zakończenie projektu sporządzony zostanie przez koordynatora raport przedstawiający rezultaty projektu, w tym główne wnioski/ustalenia z poszczególnych warsztatów (z przeznaczeniem głównie dla danej szkoły).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Temat prac domowych dotyka każdego ucznia i rodzinę, której dziecko uczęszcza do szkoły. Zdecydowana większość uczniów nie lubi prac domowych. Przymus ich odrabiania znacząco ogranicza czas wolny, do którego mają prawo -Art. 31 Konwencji o Prawach Dziecka. Jest to tym bardziej istotne w sytuacji zmianowości w szkołach i późnego powrotu uczniów do domu. Obowiązkowe prace domowe ingerują w życie rodziny, często negatywnie wpływają na relacje rodziców z dziećmi. Wbrew powszechnemu przekonaniu nie wpływają na poprawę wyników edukacyjnych. Przede wszystkim jednakże to jeden z czynników zniechęcających uczniów do nauki i do szkoły. Zwraca na to uwagę psycholog dziecięcy:

http://dziecisawazne.pl/zlikwidujmy-prace-domowa/


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koncepcja warsztatów – 2 500 zł

Koordynator projektu – 3000 zł

Przeprowadzenie warsztatów – 24 szkoły * 3 warsztaty * 400 zł = 28 800 zł

Plakaty w szkołach - 700 zł


Całkowity koszt projektu: 35 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki